LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Skaistė - Savarankiškumo ugdymo centro "Kitaip" praktikantė

Sveiki,

Drįstu save apibÅ«dinti kaip nenuoramÄ…. BÅ«dama mokykloje atradau savanorystÄ—s džiaugsmÄ…. Mano kelias prasidÄ—jo nuo gyvÅ«nų prieglaudos ,,LesÄ—“ esančios Vilniuje, nors ten mano savanorystÄ— trÅ«ko neilgai, bet buvo stiprus impulsas tolimesnÄ—ms veikloms. Ä®stojus į universitetÄ… ir pradÄ—jus studijuoti Kaune teko save apriboti, nes susidÅ«riau su gyvenimiškais iššÅ«kiais, kaip naujas miestas, nauji žmonÄ—s, gyvenimas studentų bendrabutyje, darbo paieškos, pasirinktos pedagogikos gretutinÄ—s studijos. Taip trumpai galėčiau apibÅ«dinti savo pirmuosius studijų metus. Antrieji studijų metai atnešÄ— galimybÄ™ savanoriauti kÅ«rybinÄ—je vaikų ir jaunimo stovykloje ,,Lietuvos atgaja“, kurioje įsitikinau, kad einu ,,teisingu“ gyvenimo keliu (kabutes naudoju, nes nÄ—ra nei teisingo, nei neteisingo gyvenimo kelio, o tik jaučiu, kad esu ten, kur ir turiu bÅ«ti). Na ir po antrųjų studijų metų įgavau gyvenime pagreitį, kai jaučiau, kad noriu grįžti į savanoriškÄ… veiklÄ…. Tai prie visų įsipareigojimų prisidÄ—jo ir savanorystÄ— ,,KelrodÄ— žvaigždÄ—“ projekte. O kadangi gyvenime stengiuosi veikti pagal tas galimybes, kurias turiu tuo metu, tai 2020 metų vasarÄ… buvo kaip tik tas laikas, kada turÄ—jau išeiti į ,,Camino Lituano“ keliÄ…. Šiuo metu mano motyvas veikti yra norÄ—jimas tapti tokia asmenybe, kad jauni žmonÄ—s turÄ—tų realų pavyzdį ir per savo veiksmus, sprendimus motyvuočiau kitus daryti tai, kÄ… kviečia daryti širdis.

img_2770.jpg (thumb, 120x160)

Šiuo metu atlieku psichologijos priešdiplominÄ™ praktikÄ… VšÄ¯ ,,Actrio Catholica Patria“, kuriÄ… atradau visai netikÄ—tai. Kadangi norÄ—jau atlikti praktikÄ… įstaigoje, kurioje dirbama su jaunais žmonÄ—mis, įvedžiau į ,,Google” paieškÄ… dienos centras ir pirmas dalykas, kurį pamačiau ir buvo  VšÄ¯ ,,Actrio Catholica Patria“. Atsidariusi puslapį pradÄ—jau skaityti darbuotojų prisistatymus ir supratau, kad tai tikrai yra ta vieta, kurioje noriu tobulinti savo įgÅ«džius. Kolektyvo prisistatymai atrodÄ— šilti, kaip asmenų, kurie yra priimantys ir leidžiantis klysti. Man šie faktoriai atrodÄ— labai svarbÅ«s, nes dar tik žengiu pirmuosius žingsnius savo profesiniame kelyje ir norÄ—jau bÅ«ti aplinkoje, kuri skatina ir padeda augti.