LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Neaiškus globos namuose augusių jaunuolių likimas

Vajasiškyje vykÄ™ mokymai- p1010164.jpg (thumb, 160x120)

Vajasiškyje vykÄ™ mokymai

 


ŠiÄ… savaitÄ™ gavome atsakymÄ…, kad projektas skatinantis jaunuolių iš globos namų integracijÄ… į darbo rinkÄ… nukeliamas į rezervinį ESF (Europos socialinio fondo agentÅ«ros) sÄ…rašÄ…, ko pasekoje po 2012 metų kovo mÄ—nesio projekto veikla bus nutraukta, o tolimesnis finansavimas bus sumažintas iki ketvirtadalio buvusios sumos. Didele dilema tampa tai, kad turÄ—sime nutraukti apgyvendinimo ir tuo pačiu savarankiškumo ugdymo paslaugÄ… globos namuose augusiems jaunuoliams, o pradÄ—ti iš naujo užtruks bent pusÄ™ metų. Tai reiškia, kad jaunuoliai, kurie planavo atsikraustyti į „įgalinimo bÅ«stÄ…“, sukakus 18 metų ir šiuo metu ten gyvenantieji turÄ—s ieškoti kito prieglobsčio, kuris veikiausiai nebus nÄ— perpus saugus, kaip „lydimasis bÅ«stas“.

 

Trumpai apie besibaigiantį projektą

 

Projektas trejus metus sprendžia 14-29 metų, esamų ir buvusių vaikų globos namų auklÄ—tinių nedarbo ir socialinÄ—s atskirties problemas. Jaunuoliams skiriamos profesinio orientavimo, konsultavimo, socialinių įgÅ«džių ugdymo paslaugos bei darbuotojų palaikymo sistema. Jaunuoliams sukuriama erdvÄ— individualiam profesiniam mokymui realiai veikiančiose įmonÄ—se PameistrystÄ—s bÅ«du. Kas svarbiausia tarp projekte dalyvaujančių jaunuolių ir organizacijos darbuotojų sukuriami pasitikÄ—jimu grįsti santykiai, tad iškilus problemoms ar konfliktinÄ—ms situacijoms nebijoma konsultuotis ar tiesiog pasikalbÄ—ti ir taip rasti problemos ar konflikto sprendimo bÅ«dus.

Jaunuoliai taip pat įgyja komunikavimo įgÅ«džių, geba reflektuoti savo patirtis, geriau supranta save, ko pasekoje keičiasi jų požiÅ«riai, vertybÄ—s, elgesio taisyklÄ—s. PalydÄ—jimas į savarankiškÄ… gyvenimÄ… „lydimame bÅ«ste“ išmoko savarankiškumo, pagarbos vienas kitam, atsakomybÄ—s, finansų planavimo ir valdymo. Gyvendami tokio tipo bÅ«ste jaunuoliai ne tik pripranta rÅ«pintis savimi, bet ir aplinka, kurioje gyvena.

 

Tęstinumas

 

Stebint pozityvius pokyčius jaunuolių iš globos namų gyvenime, didÄ—jantį pasitikÄ—jimÄ… savo jÄ—gomis ir norÄ… integruotis į visuomenÄ™, siekiame tÄ™sti šÄ¯ projektÄ…. Tačiau ESF mažinant biudžetÄ…, buvo siÅ«loma išbraukti neformalaus ugdymo bei praktinio mokymosi veiklas, apeliuojant į jų neefektyvumÄ….

MÅ«sų patirtis rodo, kad be šių veiklų, kuriose gimsta santykis ir pasitikÄ—jimas,  labai sunku motyvuoti jaunuolius dalyvauti kitose, tiesiogiai su darbo rinka susijusiose veiklose. Taip pat rekomenduojamos "paskaitų" tipo veiklos, kurios praktikoje šiems jaunuoliams yra visiškai neefektyvios.

Norint sutaupyti bÅ«tų didinamos konsultacijų grupÄ—s, kuriose kalbamasi aktualiais jaunuoliams klausimais: įsidarbinimas, savÄ™s pateikimas darbo rinkoje, savarankiškumo problemos, kalbamasi apie jaunuolių poreikius ir norus susijusius su profesine veikla, skatinamas aiškesnis jų suvokimas, vyksta savirefleksija. Padidinus grupes nuo 5 iki 24 jaunuolių nukentÄ—tų konsultacijų kokybÄ— bei bÅ«tų panaikinta galimybÄ— pastebÄ—jus problematiškÄ… elgesį konsultuoti jaunuolį individualiai.

Dar viena problema tampa konsultacijų dÄ—l tolimesnių planų, profesijos įgijimo, srities pasirinkimo, keitimas į Atvirų durų dienų išvykas į profesines mokyklas ar kolegijas, kas jau įrodyta neduoda pozityvaus rezultato.

 

Prašome pagalbos

 

Vienas skaudžiausių pokyčių yra finansinÄ—s paramos nesuteikimas norint kompensuoti dalį „lydimojo bÅ«sto“ nuomos kainos. Tad mes labai ieškome paramos ir kviečiame prisidÄ—ti prie pozityvių pokyčių jaunuolių gyvenime įgyvendinimo. Norintys padÄ—ti visada gali pervesti 2% gyventojų pajamų mokesčio arba paaukoti A.C.Patria organizacijai pervesdami pasirinktÄ… pinigų sumÄ… internetu su prierašu „auka lydimojo bÅ«sto veiklai “. Mes taip pat ieškome keturių kambarių buto su palyginus nebrangia nuoma „lydimam bÅ«stui“ įrengti. Norintys susisiekti visÄ… kontaktinÄ™ informacijÄ… rasite čia. AčiÅ«, kad liekate neabejingi.

 

 

A.C.Patria banko saskata Swedbanke: LT75 7300 0100 0224 6584