LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Mūsų projektai ir programos 2021

AC Patria kaip nevyriausybinÄ— organizacija veikia keliomis kryptimis, skirtinguose centruose bei teikia tÄ™stines paslaugas jauniems žmonÄ—ms. Kad galÄ—tumÄ—me įgyvendinti savo projektus bei programas, reikia resursų bei finansų, kurie dažnai atkeliauja iš skirtingų finansuojančių organizacijų bei fondų. DalinamÄ—s projektais, bei įgyvendinamomis programomis, į kurias kviečiame įsitraukti tiek jau PatriÄ… atradusius, tiek mÅ«sų dar nepažįstančius jaunuolius: 

Jaunimo savanoriška tarnyba (finansuojama JRD ir Kauno m. savivaldybÄ—s) – intensyvi 6 mÄ—n. 40 val./mÄ—n savanorystÄ—s programa. Pripažįstami išmokimai ir pabaigus galima gauti 0,25 balo stojant į aukštÄ…sias mokyklas.

Europos solidarumo korpusas –  intensyvi savanoriška veikla užsienyje nuo 2 iki 12 mÄ—n. 6-8 val/dienÄ…. Dengiamos kelionÄ—s, gyvenimo išlaidos. Pripažįstami išmokimai ir pabaigus galima gauti 0,25 balo stojant į aukštÄ…sias mokyklas. AC Patria yra siunčianti, priimanti ir koordinuojanti organziacija. (Finansuojama iš ES)

„Judam“ – nacionalinis projektas skirtas nedirbantiems, nesimokantiems (NEET) 15-29 metų jaunuoliams. Viena iš siÅ«lomų veiklų – svanoriška veikla trunkanti 1-6 mÄ—n, kasdien savanoriaujama 4-8 val. (80-100 val. per mÄ—nesį). Dalis patiriamų išlaidų yra dengiama, mokami kišenpinigiai.  AC Patria atsakinga už savanoriškos veiklos koordinavimÄ…. (Finanuojama iš ES socialinio fondo)

AJC „Vartai“ – veikia kaip atviras jaunimo centras beigi yra akredituotas vaikų dienos centras. Skirtas 14-29 metų jaunuoliams. (Finanuojama JRD, SADM)

„Mokslo stipendijos programa“ – skirta 17-23 metų jaunuoliams augusiems globoje, kurie mokosi vidurinÄ—je, profesinÄ—je ar aukštojoje mokykloje. Individuali pagalba bei finansinÄ— paskata besimokantiems. (Finansuoja Vokietijos fondas „Kiderdorfer in Litauen“)

PalydÄ—jimo paslauga – Kauno miesto savivaldybÄ—s finansuojamas jaunuolių, palikusių globos įstaigas, apgyvendinimas ir socialinių bei savarankiškumo įgÅ«džių ugdymas.

- „Globoje augusių jaunuolių įgalinimas gyventi savarankiškai bei integruotis į darbo rinkÄ…“- projektas skirtas jaunuoliams, palikusiems globos įstaigas, jų savarankiškumo, gyvenimiškų ir darbinių įgÅ«džių stiprinimui. GalimybÄ— gauti individualias paslaugas ir palydÄ—jimÄ…, susipažinti su profesijomis, išbandyti įvairias profesijas pameistrystÄ—je. (Finansuojama ES socialinio fondo)

„PalydÄ—tos paauglystÄ—s“ programa – ES ir Kauno miesto savivaldybÄ—s finansuojamo Bendruomeninių šeimos namų projekto dalis, skirta 13-17 metų paaugliams. Programoje numatyti 8 grupÄ—s susitikimai po 2,5 val, išvykstamansis 2 dienų savaitgalis bei individualios konsultacijos jaunuoliams rÅ«pimais klausimais.

“Kitas mažas žingsnis” – EEE ir Norvegijos fondų remiamo Aktyvių piliečių fondo finansuojamas projektas, skirtas sunkumus patiriančių jaunuolių dalyvavimui ir įsitraukimui stiprinti. Projekte stiprinamos ir organizacijos kompetencijos ir įgÅ«džiai.

 

remejai.png (regular, 500x318)