LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Kitas mažas žingsnis link savarankiškumo

„Savarankiškam gyvenimui pasiruošÄ™s jaunas žmogus“ – toks Patrios šÅ«kis, siekiamybÄ— ir misija, tačiau kÄ… reiškia savarankiškumas? Ir kada jau galime teigti, jog žmogus yra savarankiškas? MÅ«sų savarankiškumo supratimas plačiÄ…ja prasme yra tai, jog žmogus geba pasirÅ«pinti savimi bei savo artimiausia aplinka. Tačiau kaip tai pasiekti? TurbÅ«t kaip ir visko ugdomajame darbe – mažais žingsniais ir po truputį. Daug metų veikdami su jaunuoliais, stengiamÄ—s leisti jaunuoliams patiems pasirinkti, apsisprÄ™sti ir prisiimti atsakomybÄ™ už pasirinkimus bei veiksmus. KasdienybÄ—je lydime jaunuolius situacijose kuriose jie bando atpažinti savo poreikius, norus bei daro vienokius ar kitokius pasirinkimus: kÄ… šiandien valgysiu, kaip išleisiu savo pinigus, kur mokysiuos, kÄ… veiksiu laisvalaikiu, kaip pasielgsiu su žmogumi, kuris mane erzina, kaip reaguosiu į patiriamÄ… neteisybÄ™, nutylÄ—siu ar pasakysiu tai, kÄ… galvoju, paklusiu kitam, ar darysiu taip, kaip man atrodo teisinga.

 

GebÄ—ti atpažinti, išsakyti, o kartais ir apginti savo poreikius bei nuomonÄ™ ne visada yra labai paprasata. Kaip ir nelengva imtis iniciatyvos keisti dalykus, ne tik prisitaikyti prie nusistovÄ—jusiosios tvarkos ir nerašytų taisyklių, net jei jos ir ne visada lygiai teisingos visiems ir kiekvienam visuomenÄ—s nariui. Tačiau tai labai svarbu, jei kalbame apie žmonių savarankiškumÄ…, gebÄ—jimÄ… iš tiesų pasirÅ«pinti savimi ar šalia esančiu. Taigi, 2020 spalio mÄ—nesį, nors ir nedrÄ…siai dÄ—l vis dar siaučiančios pandemijos, tačiau startavome su Aktyvių piliečių fondo programos finansuojamu projektu “Kitas mažas žingsnis”, kurio esmÄ— – stiprinti jaunuolius asmeniškai bei jų dalyvavimo įgÅ«džius bendruomenÄ—je bei atstovaujant savo bei savo bendruomenÄ—s ir artimiausios aplinkos poreikius visuomenÄ—je.

 

Šiame projekte, bus siekiama nuosekliai ir pažingsniui įtraukti jaunus žmones (kurie stokoja savarankiškumo įgÅ«džių) į socialinių bei kitų paslaugų teikimÄ…,  pirmiausia siekiant sustiprinti jų įgÅ«džius pasirÅ«pinti savimi. Atitinkamai labiau savarankiški ir sustiprÄ—jÄ™ jaunuoliai bus skatinami imtis daugiau atsakomybÄ—s ir organizuoti įvairias iniciatyvas ar renginius bendruomenÄ—je, dalintis savoi patirtimi su savo bendraamžiais, savanoriauti, galiausiai kartu įsitraukiant į mokymų specialistams organizavimÄ… bei įvairias darbo grupes, kuriose svarstomi jiems aktualÅ«s klausimai. Jaunuoliai šÄ¯ nuoseklų ugdymo ir lydÄ—jimo į savarankiškumÄ… procesÄ… turÄ—tų patirti atitinkamai:

- pirmiausia sustiprÄ—ju ir įgaunu savarankiškumo pats,

- aktyviai veikiu artimiausioje bendruomenÄ—je bei imuosi atsakomybÄ—s bei iniciatyvos, 

- prisiimu daugiau atsakomybÄ—s ir atstovauju savo bendruomenÄ™ už jos ribų. 

 

Projektas įgyvendinmaas kartu su partneriais VŠÄ® “FUTURA OGGI”  (Mauros namas), kurie taip pat teiks paslaugas jaunuoliams bei kartu mokysis kaip organizacija, beigi partneriais iš Norvegijos MEDVIRKNINGSAGENTENE, kurie padÄ—s stiprÄ—ti ir mokytis mums, kaip organizacijai, dirbančiai su jaunimu.  

 

ProjektÄ… įgyvendinti galime EEE finansinio mechanizmo finansuojamo Aktyvių piliečių fondo dÄ—ka.

apf.jpg (regular, 500x175)