LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Kauno gimnazijoje – netradicinės savanorės iš Ukrainos pamokos

Kauno ,,Vyturio“ gimnazijos moksleiviams prireiks šiek tiek laiko priprasti prie neatsiejama jų mokymosi proceso dalimi tapusios savanorÄ—s Hannos išvykimo. Pusmetį gimnazijoje savanoriavusi ukrainietÄ— įrodÄ—, kad neformalÅ«s mokymo metodai yra tiek pat svarbÅ«s, kiek ir tradiciniai.

 

Hanna į KaunÄ… atvyko spalį pagal nevyriausybinÄ—s organizacijos ,,A. C. Patria‘‘ koordinuojamÄ… Europos savanorių tarnybos projektÄ… ,,Youth Sociocultural Activator“. Charkovo nacionalinį pedagoginį universitetÄ… baigusi mergina savo gimtojo miesto pasaulio kalbų centre dÄ—stÄ— verslo anglų kalbÄ…, taip pat savanoriavo keliose nevyriausybinÄ—se organizacijose. Nusprendusi kuriam laikui išvykti savanoriauti svetur Hanna susidomÄ—jo savanorystÄ—s programomis Europoje. Išvydusi pasiÅ«lymÄ… savanoriauti Lietuvoje, Kauno ,,Vyturio“ gimnazijoje, mergina taip juo sužavÄ—jo, kad iš karto pateikÄ— paraiškÄ… ir neilgai trukus buvo priimta.

 

Metodai – kÅ«rybiškumui lavinti

Hanna įsitikinusi: mokykose naudojami mokymo metodai neretai esti pasenÄ™, tad neskatina moksleivių kÅ«rybiškumo, neleidžia jiems išmokti mÄ…styti plačiau ir taip pasiruošti tolimesniam gyvenimui. Tad vos tik atvykusi į gimnazijÄ… ji Ä—mÄ— taikyti kÅ«rybiško mokymosi metodÄ…. Ši taktika pasiteisino dirbant su  įvairaus amžiaus moksleiviais ir netgi mokytojais – savanorÄ— dukart savaitÄ—je jiems veda anglų kalbos pamokas. ,,KÅ«rybinio mokymosi metodo esmÄ— – vystyti mokinio gebÄ—jimÄ… kÅ«rybiškai mÄ…styti, suteikti jam laisvÄ™ priimant sprendimus. Nors šis požiÅ«ris dažniausiai naudojamas menų pamokose, jį galima taikyti ir matematikoje ar užsienio kalbose – sako Hanna – Dažniausiai jį ir naudoju mokydama anglų ar rusų kalbų.“ Nors mergina daugiausia dirba su vyresnio amžiaus mokiniais, pradinių klasių moksleiviams ji vedÄ— dailÄ—s pamokas. Mokiniai kÅ«rÄ— gÄ—lių štampukus, tapÄ— nenaudodami teptuko: ,,Vietoje jų naudojome popieriaus lakštus – iš jų sukÅ«rÄ—me dubenį, pripylÄ—mÄ— įvairių spalvų ir tada piešÄ—me.“, – pasakojo Hanna. Pasak neįprastos mokytojos, ji niekada neduoda vaikams tikslių nurodymų, kÄ… ir kaip tapyti. ,,Leidžiu laisvai pasirekšti jų vaizduotei, o rezultatai dažniausiai bÅ«na labai įdomÅ«s. Pavyzdžiui, kai piešÄ—me su savo pačių sukurtais augalų lapų štampukais, vieni mokiniai naudojo tradicines spalvas – jų lapai  buvo žali, gelsvi bei rausvi. Tačiau kiti nebijojo naudoti ryškaus kolorito – rožinių ar violetinių atspalvių. BÅ«tent tai man patinka.“

 

1.jpg (regular, 500x333)

 

Užduotis – bokštas iš spagečių

Vesdama pamokas Hanna taip pat naudoja ir projektinio mÄ…stymo metodikÄ…. Šis, pirmiausia informacinių technologijų ir projektų vadybos sferose naudotas požiÅ«ris, skirtas išmokyti surasti alternatyvius sprendimus ir atlikti užduotis skirtingais bÅ«dais. ,,Šis metodas susideda iš penkių žingsnių: informacijos, reikalingos užduočiai atlikti, surinkimo, plano sudarymo, idÄ—jų generavimo, prototipo sukÅ«rimo ir, galiausiai, užduoties atlikimo – atskleidžia Hanna – Stengiuosi, kad mokiniai suprastų – nors tavo idÄ—ja kitiems gali pasirodyti beprotiška, tai dar nereiškia, kad ji bloga. Pažvelkite į besivystančias technologijas – jeigu kas nors prieš 20 metų bÅ«tų pasakÄ™s, kad kiekvienas turÄ—s nešiojamÄ… kompiuterį arba išmanųjį telefonÄ…, niekas nebÅ«tų patikÄ—jÄ™s. Bet taip  dabar gyvename.“  Savo mokiniams Hanna mÄ—gsta skirti užduotį – pastatyti bokštÄ… iš spagečių, zefyro ir virvÄ—s. Šis turi bÅ«ti kaip galima aukštesnis, tačiau stabilus. Pasak jos, labai įdomu vÄ—liau palyginti, kaip skirtingų klasių moksleiviai įvykdÄ— užduotį, kokius sprendimus jie sugalvojo. ,,PasitaikÄ— ir atvejų, kai mokiniai sutrikÄ™ pažvelgÄ— į mane ir klausÄ—, kaip su visu tuo mes turÄ—tume kažkÄ… sukurti?“, – juokÄ—si netradicinių mokymo metodų šalininkÄ—. Vis dÄ—lto savanorÄ— stebÄ—josi, kad mokiniai beveik visada renkasi tradicinius užduoties sprendimo bÅ«dus. Tik vienÄ… kartÄ…, kai metodas buvo pristatytas vienoje Šiaulių mokykloje, Hanna matÄ—, kaip mokiniai kÅ«rybiškai pažvelgÄ— į situacijÄ…. ,,Jie priklijavo bokštÄ… prie lubų – taip jis tapo ir stabilus, ir aukšÄiausiais.“, – pasakojo ji.

 

Mokiniais tapo ir mokytojai

Visų pamokų pabaigoje Hanna taiko savirefleksijos metodÄ… – mokiniai papasakoja, kokios užduotys jiems patiems pasirodÄ— lengvos ar sunkios, kaip jie galvoja, kodÄ—l jiems pavyko ar ne atlikti kuriÄ… nors užduotį. ,,Po kÅ«rybinių užduočių neretai išgirstu, kad mokiniai džiaugiasi išmokÄ™ dirbti komandoje, tad vis dažniau bÅ«tent komandinį darbÄ… įtraukiu į uždoties kriterijų sÄ…rašÄ…. Už jį mokiniai gauna taškus ir tai žinodami, jie patys mielai įsitraukia į kÅ«rybinį procesÄ….“,– teigÄ— netradicinÄ— mokytoja.

 

SavanorÄ— iš Ukrainos neabejoja, kad geriausias metodas ko nors išmokti – praktika. BÅ«tent dÄ—l to pamokų metu ji stengiasi mokiniams skirti kuo daugiau praktinių užduočių. Hanna neretai organizuoja interaktyvias rusų ir anglų kalbos pamokas, kuriose mokiniai gali patobulinti savo žodynÄ… ir panaudoti praÄ—jusiose pamokose išmoktus žodžius. ,,Prieš KalÄ—das su mokiniais turÄ—jome interaktyviÄ… rusų kalbos pamokÄ…, kurios metu kalbÄ—jome apie slavų tautų pasakas. SukÅ«riau tam tikrÄ… žaidimÄ… ir jį žaisdami mokiniai turÄ—jo atlikti užduotis, kurioms buvo reikalinga rusų kalba. Tokiu bÅ«du jie mokÄ—si kalbos jÄ… vartodami.“ PanašÅ³ metodÄ… Hanna taikÄ— ir mokydama gimnazijos mokytojus anglų kalbos. Kadangi vyresnieji mokytojai šios kalbos nemoka taip gerai ir su Hanna susikalba tik rusiškai, jie paprašÄ— savanorÄ—s pagalbos. ,,MokÄ—mÄ—s apie šalis ir tautybes. Mane tuo metu kaip tik aplankÄ— prancÅ«zas draugas, kuris šiuo metu savanoriauja Slovakijoje. Atsivedžiau jį į pamokÄ… ir pasodinau prieš mokiniais tapusius mokytojus. Taigi jie gavo puikiÄ… galimybÄ™ pasipraktikuoti su žmogumi, kuris nekalba nei lietuviškai, nei rusiškai. Mokytojams neliko nieko kito kaip kalbÄ—ti angliškai.“, – metodų įvairovÄ™ prisiminÄ— ji. Mokydama mokytojus Hanna pastebÄ—jo ir įdomiÄ… tendencijÄ… – solidÅ«s ir, rodos, atsakingi mokytojai, atÄ—jÄ™ į pamokas tampa tikrų tikriausiais savo mokinių prototipais. ,,Jie nevengia pasikalbÄ—ti per pamokÄ…, taip pat daug juokiasi, kartais netgi bando nusirašyti – visiškai taip pat kaip mokiniai. Dar neišsiaiškinau, kur slypi magija, gebanti taip greitai pakeisti mokytojų asmenybes.“, – juokÄ—si savanorÄ—.

 

2.jpg (regular, 333x500)

 

Hanna neabejoja: naudojant tradicinius mokymo metodus kartu su neformaliais gali bÅ«ti pasiektas geriausias rezultatas. ,,Šie metodai yra itin svarbÅ«s siekiant plÄ—sti mokinių pasaulio suvokimÄ…, naikinant jų galvose susiformavusius stereotipus ir supažindinant juos su kitomis kultÅ«romis. Tikiu, kad visi žmonÄ—s iš prigimties yra kÅ«rybiški, tiesiog nelavinant šios savybÄ—s, ji ilgainiui pradingsta. O išugdytas kÅ«rybiškumas gali bÅ«ti naudingas daugelyje sričių .“, – teigia ji. SavanorÄ— iš Ukrainos tvirtai tiki ir savanorystÄ—s nauda: ,,Savanoriais paprastai tampa žmonÄ—s, kurie turi labai įdomių gyvenimo patirčių, yra matÄ™ nemažai pasaulio. Tokie žmonÄ—s vaikams tampa labai gerais pavyzdžiais, kaip reikÄ—tų dalyvauti visuomenÄ—je, tobulinti jÄ…. O pristatydami vaikams savo kultÅ«rÄ… užsienio savanoriai laužo stereotipus, plečia mokinių pasaulėžiÅ«rÄ… ir įkvepia juos pažinti pasaulį.“

TarptautinÄ—s Savanoriškos veiklos projektai finansuojami iš ES programos „Erasmus+“