LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

EVS savanorių grupė: susitikimas I, susitikimas II

Savanorių centras koordinuoja vietinÄ—s („Jaunimo socialiniai metai“) ir tarptautinÄ—s savanorystÄ—s („Volunteering activities“) programas.

 

volunteers2-page-001.jpg (regular, 353x500)

Kiekvienais metais į KaunÄ… atvyksta apie 20 savanorių iš skirtingų šalių. Šiais metais koordinuojame 18 jau atvykusių į KaunÄ… savanorių ir 4 savanorius Skuode. Kauno savanorius individualiai mokymosi procese lydi savanorių mentoriai, o šiemet jie kartu kviečiami patirti ir mokymosi grupÄ—je vertÄ™, išgyventi grupÄ—s procesus ir bÅ«ti pagalba vieni kitiems. Lapkričio 4-5d. dviejų dienų susitikimÄ… organizavo „A.C.Patria“ Savanorių centro koordinatorÄ— Betina Gaertner ir savanorių grupÄ—s vadovÄ— BirutÄ— DaugÄ—lienÄ—.

 ai.youareamazing.jpg (regular, 500x500)

 

KiekvienÄ… mÄ—nesį tarptautiniai Kauno savanoriai renkasi į grupÄ—s susitikimus, kurių metu orientuojamasi į savanorystÄ—s metu aktualių temų gvildenimÄ…, tinklo mezgimÄ… tarpusavyje ir bendrų projektų, iniciatyvų skatinimÄ…. Pirmasis susitikimas vyko lapkričio pradžioje. Savanoriai susipažino, atliko komandines  užduotis ir jas aptarÄ— – refleksija padÄ—jo labiau pažinti save ir kitus, suvokti, kas vyksta grupÄ—je. Savanoriai dalinosi įžvalgomis apie komandinio darbo struktÅ«ros ir susitarimų svarbÄ…, idÄ—jų dalinimÄ…si, lyderystÄ™, tikslÄ… ir pasitikÄ—jimÄ…, komunikacijÄ… bei bendradarbiavimÄ…. Savanoriai pristatÄ— vieni kitiems savo priimančias organizacijas ir projektus: kÄ… veikiu, kÄ… man reiškia bÅ«ti savanoriu. GrupÄ—s susitikimo metu savanoriai patys gamino maistÄ… ir įgyvendinio kitas atsakomybes – prisiÄ—mÄ— atsakomybÄ™, stengÄ—si vieni dÄ—l kitų.

img_20181106_13583812.jpg (regular, 375x500)

AntrÄ… grupÄ—s susitikimo dienÄ… skyrÄ—me laiko ruoštis Tarptautinei savanorių dienai. ProcesÄ… pradÄ—jom vertybine diskusija ir žvilgsniu į savanorių motyvacijÄ…. Vienas iš klausimų buvo: kokiÄ… vertÄ™ savanorystÄ— kuria, kokia nauda įsitraukiantiems partneriams? Savanoriai įvardijo solidarumÄ…, tarpkultÅ«riškumÄ…, atvirumÄ… ir bendradarbiavimÄ…, galimybÄ™ bÅ«ti savimi, pagarbÄ…, žmogiškus mainus ir augimÄ…, neformalų ugdymÄ…si. Kartų bendravimas, vieninga Europa, jauni europiečiai turintys daugiau patirties ir galimybių įsidarbinti – tai jų įvardintos vertÄ—s.

img_20181120_191625.jpg (regular, 500x375)

KodÄ—l savanorystÄ— svarbi visuomenei? Kokia savanorystÄ—s reikšmÄ— vis labiau globalÄ—jančiame pasaulyje? Savanoriai yra žmonÄ—s, kurie atvyksta į organizacijas padÄ—ti, bet neuždirbti pinigų. GlobalÄ—jančiame pasaulyje savanoriai yra tarptautinių mainų dalis, kreipianti visuomenÄ—s mintį ir žvilgsnį labiau į žmones negu į mainus prekÄ—mis, tam tikra darbo sfera besidomintys žmonÄ—s gali sutikti bendraminčius iš įvairių pasaulio šalių, keistis idÄ—jomis. Kartais savanorystÄ— vis dar lieka šešÄ—lyje. Jauni žmonÄ—s vertina tai kaip erdvÄ™, suteikiančiÄ… daugiau galimybių atrasti savo misijÄ…. TarptautinÄ— savanorystÄ— neša žinutÄ™ apie taikÄ….

 

Šiame etape prie mÅ«sų prisijungÄ— tarptautinių savanorių koordinatorÄ—s iš Kipro, PrancÅ«zijos, Italijos ir Ispanijos, atvykusios į LietuvÄ… pasisemti gerosios patirties (tarptautinio strateginio projekto „The Good, the Youth and the Volunteer“). Jos bendravo su savanoriais, dalinosi savo veiklos patirtimi, daug užsirašinÄ—jo ir čia užfiksuotais patyrimais toliau dalinsis su kolegomis iš kitų šalių, kuriant metodinÄ™ medžiagÄ…, reikalingÄ… kokybiškam darbui su jaunimu.

img_20181106_11340611.jpg (regular, 500x375)

GalimybÄ— pažinti save, tvirtÄ—ti savo vidinÄ—mis laikysenomis, pažinti kitas kultÅ«ras, jaustis reikalinga bendruomenÄ—s dalimi – tai savanorystÄ—s nešamas turinys.

 

img_20181106_09500111.jpg (regular, 500x375)

Kitas savanorių susitikimas buvo numatytas gruodžio 4d., prie jo organizavimo prisidÄ—jo ir patys savanoriai. Vyko atvejų analizÄ—, savanoriai dalinosi savo 2-3mÄ—n.patirtimis, reagavo į vieni kitų situacijas, kylančius klausimus. Užduoti s, kurios metu mažos komandos turÄ—jo įvykdyti savo misijÄ… sukÄ—lÄ— pamÄ…stymus apie varžymÄ…si ir bendradarbiavimo naudÄ…, kai kiekvienas, padÄ—damas kitam, gali įgyvendinti savo tikslus. Kitas grupÄ—s susitikimas vyks sausio 8d. Pasiruošimu jam rÅ«pinasi jau nauja savanorių komanda, trykštanti idÄ—jomis ir noru pažinti vieni kitus ir kultÅ«ras, diskutuoti vertybiniais klausimais ir smagiai praleisti laikÄ….

 

 

„A.C.Patria“ Savanorių centro savanorių mentorÄ— BirutÄ— DaugÄ—lienÄ—

Nutraukos savanorių Clemence (PrancÅ«zija) ir Niklas (Švedija)