LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Atrask save - užeik!

                       savanoryste.jpg (regular, 354x500)

 

SAVANORYSTÄ–


Teikiant savanoriškos veiklos organizavimo paslaugas jauniems žmonÄ—ms nuo 15 iki 29 metų suteikiama galimybÄ— įgyti patirties savanoriaujant įvairių sričių (meno, aplinkosaugos, sporto, socialinÄ—s srities, sveikatos apsaugos ir kt.) organizacijose, įstaigose, institucijose.

 

Nauda savanoriui:

pažymÄ—jimas pabaigus savanorystÄ™;

- erdvÄ— neformaliam mokymuisi ir naujoms patirtims nuo 1 iki 4 mÄ—n.;

kompensuojamos kelionÄ—s išlaidos (nuo namų iki savanorystÄ—s vietos ir atgal);

kompensuojami maisto pinigai – tai reiškia, kad kiekviena išsavanoriauta valanda per dienÄ… (ne mažiau nei 4 val./d. ir ne daugiau nei 8 val./d.) yra įkainota 0,71 €. Savanoriui kompensuojama fiksuota suma per mÄ—n. (0,71 € x savanoriautų valandų skaičius), tačiau ne daugiau nei 71 €;

- mentoriaus (atstovas iš koordinuojančios organizacijos) palydÄ—jimas viso savanorystÄ—s proceso metu.  Šiuo atveju, tai būčiau aš J

- kompensuojamas PSD;

- esant poreikiui ir galimybei, bÅ«sto nuomos kompensacija. 

 

Nauda organizacijai:

- žinoma, savanorio pagalba konkrečiam laikotarpiui

- indÄ—lis į jauno žmogaus mokymÄ…sį, naujų patirčių įgijimÄ…; 

- kiekvienas projekto savanoris „atsineša“ 30  kanceliarinÄ—ms ar spec. prekÄ—ms per mÄ—n. jo savanorystÄ—s metu vykdomoms veikloms atlikti.

 

PROCESAS: 

- konkrečios savanorystės vietos pasirinkimas;

- susitikimas su mentoriumi visiems trims: savanoris, kuratorius ir mentorius.

-  Susitikimo metu: pasirašoma trišalÄ— sutartis ir prašymas dÄ—l išlaidų kompensavimo.

- Kuratorius mÄ—nesio pradžioje turi pateikti preliminarų savanorio mÄ—nesio savanorystÄ—s grafikÄ…. Grafikai labai svarbÅ«s, nes kiekvieno mÄ—nesio pabaigoje savanoris savanorystÄ—s lankomumo grafiko originalÄ… su visais parašais turi pristatyti mentoriui, juo remiantis kompensuojami maistpinigiai.

-  Savanoris kiekvieno mÄ—nesio pabaigoje mentoriui pristato ir kelionÄ—s išlaidų čekius, kanc. prekių ir spec. priemonių čekius bei sÄ…skaitas faktÅ«ras, išrašytas savanorio vardu.

- savanorystÄ—s laikotarpiu bendradarbiauja visos trys (mentorius, kuratorius ir savanoris) šalys: jei savanoris serga – pranešti mentoriui, tomis dienomis grafikas pasikeičia.

-  Jei kyla klausimų ­– visada galite kreiptis į mentorių.

 

NUTRAUKIMAS, PRATĘSIMAS:

- savanorystÄ™ dalyvaujant JGI projekte ,,Atrask save“ galima ir nutraukti, ir prasitÄ™sti, tai derinama ir su jaunuolio Vietos JGI koordinatoriumi, kurio pagalba jaunuoliui yra kuriamas ir koreguojamas jo individualus veiklos planas (IVP). PrasitÄ™siant savanorystÄ™ reikia pasirašyti pratÄ™simo aktÄ…, o nutraukiant – nutraukimo aktÄ….

 

KONTAKTAI:

VšÄ® „A.C. Patria“ ES Projekto "Atrask save" savanorių mentorÄ— Betina Gaertner – buksavanoriu@gmail.com, tel. +370 630 58865

VšÄ® „A.C. Patria“ ES Projekto "Atrask save" savanorių mentorÄ— BirutÄ— TaraskevičiÅ«tÄ— – jst.patria@gmail.com, tel.  +370 630 96690

VšÄ® „A.C. Patria“ ES Projekto "Atrask save" savanorių mentorÄ— Lina DaugÄ—laitÄ— – daugelaite.lina@gmail.com, tel. +370 600 19550

VšÄ® "A.C.Patria" ES Projekto "Atrask save" savanorių mentorÄ— GiedrÄ— VitkauskaitÄ— - giedre.patria@gmail.com, tel. +370 641 44323

 

VšÄ® "Actio Catholica Patria" mentorÄ—s atsakingos už savanorystÄ—s koordinavimÄ… Kauno mieste ir Kauno rajone, Panevėžio mieste ir Panevėžio rajone, Skuodo r., AkmenÄ—s r., Biržų r., ŠilutÄ—s r., Jurbarko r., KÄ—dainių r., Jonavos r., Kaišiadorių r., MarijampolÄ—s r., Kazlų RÅ«dos r. ir Kalvarijos r. 

 

ProjektÄ… „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža, bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie SocialinÄ—s apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos SÄ…jungos struktÅ«rinių fondų lÄ—šÅ³ ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lÄ—šÅ³.

logojuostastraipsniams.jpg (regular, 500x63)