LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Apie mus

52345131_765725733799533_5400437035552997376_n.jpg (regular, 500x333)

 

Ši sritis A.C. Patrioje gyvuoja nuo 2007 metų, kai darbuotojai Ä—mÄ— organizuoti stovyklas bei patyriminius žygius globos namuose augantiems ar augusiems jaunuoliams.

PastebÄ—jome, jog išvykų metu patirtus įspÅ«džius, įgytas žinias, grįžę į globos namus jaunuoliai greitai pamiršta. Deja, nuolatinÄ—s veiklos negalÄ—jome vykdyti dÄ—l prasto šios srities finansavimo. Tad Ä—mÄ—mÄ—s iniciatyvos rašyti projektÄ…, kuris užtikrintų nuolatinį darbÄ… su šia tiksline grupe. Šiandien ši sritis vadinama jaunimo savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip“. Centro tikslas yra suteikti pagalbÄ… asmeniui, palikusiam ar paliekančiam globos namus, paruošti jį savarankiškam gyvenimui, padÄ—ti susirasti mokymosi įstaigÄ…, darbÄ… ir jame likti.

Savarankiškumo ugdymo centras veikia dviem kryptimis: įsteigtas „Konsultacijų centras“ ir „Lydimasis bÅ«stas“.

„Konsultaciniame centre“ mokoma socialinių, įsidarbinimo ir išlikimo darbe įgÅ«džių, profesinio orientavimo. Organizuojamos stovyklos ir patyriminiai žygiai. Taip pat suteikiama galimybÄ— dalyvauti Europos savanorių tarnybos programoje. Ši centro dalis yra įsikÅ«rusi A.C.Patrios patalpose. Jaunatviška komanda laukia lankytojų atvirų vakarų metu pirmadieniais ir antradieniais nuo 14 iki 17 val. Kitomis dienomis esame atviri susitikimams suderinus laikus. 

Dar viena sritis – „Lydimasis bÅ«stas“. Centro įsteigtame bÅ«ste gyvena 6 jaunuoliai, kurie yra ruošiami savarankiškam gyvenimui. Siekiant užtikrinti sÄ—kmingÄ… socializacijÄ…, kiekvienam iš jų sudaromas individualus pagalbos planas orientuotas Ä¯ kiekvieno jaunuolio poreikius. Eiliniame gyvenamame rajone įsikÅ«rusiame bÅ«ste dirba socialiniai darbuotojai, padedantys jaunuoliams asmeniškai sudÄ—tingose situacijose. Mums labai svarbu, jog šis bÅ«stas netaptų dar viena institucija, tad gerbiame jaunuolių laikinus namus.

Taip pat besimokantiems jaunuoliams suteikiama Mokslo stipendija, įsteigta Vokietijos fondo „Kinderdörfer in Litauen e.V.“. Mokslo stipendijos programa skirta 17-18 m. jaunuoliams, kurie yra gyvenÄ™ ar dar gyvena globos namuose ir mokosi vidurinÄ—je ar profesinÄ—je mokykloje, universitete ar kolegijoje (ir jÄ… lanko). Programos tikslas – skatinti jaunuolius įgyti išsilavinimÄ…, suteikiant jiems finansinį palaikymÄ…. Stipendija skiriama ir planuojama kartÄ… per mÄ—nesį, susitikus su "Kitaip" centro darbuotoju. KitÄ… kartÄ… susitikus aptariama kaip sekÄ—si išleisti pinigus, laikytis kartu padarytų sutarimų. Tokiu bÅ«du skatiname jaunuolius mokytis planuoti savo finansus, bei suteikti galimybÄ™ įsigyti jiems reikiamų daiktų ar paslaugų, lankyti norimus užsiÄ—mimus, susitaupyti pinigų didesniam pirkiniui, padengti mokslo ar kitas išlaidas. Stipendijos planavimo susitikimų metu užsimezgus kontaktui su jaunuoliais taip pat siÅ«loma kitokia parama ir reikiamas palydÄ—jimas. 

 

 

Apie mus spaudoje:

 

"Durys į kitokį gyvenimą", Kauno diena, rugsėjo 14 diena, 2009 metai

 "IššÅ«kis vaikams: iš rÅ«pesčio zonos- į nežinomybÄ™", Respublika, birželio 3 d., 2011 metai 

Mūsų pasiūlymai:

Rekomendacijos Lietuvos respublikos socialinÄ—s apsaugos ir darbo ministerijai dÄ—l globos namuose užaugusių jaunuolių savarankiškumo ugdymo proceso.

 

Centro veiklÄ… finansuoja: 

Vokietijos fondas "Kinderdörfer in Lithuania e.V."

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 

Jaunimo reikalų departamentas 

Kauno miesto savivaldybÄ— 

Aukštyn

Kaip mes dirbame

Centro sÄ—kmÄ—s rodikliu laikome siekį tapti traukos centru globos namuose augusiems jaunuoliams. Jaunuolius pritraukiame šilta atmosfera ir palaikymu. TodÄ—l sÄ…moningai vengiame teikti „atlyginimus/stipendijas“ už dalyvavimÄ… veikloje (išsyrus Mokslo stipendijos programÄ…, kur suteikiamas finansinis palaikymas besimokantiems jaunuolimas). Net tais atvejais, kai atlygis numatytas projekte, apie materialinÄ™ naudÄ… informuojame tik po to, kai jie jau priÄ—mÄ— sprendimÄ… dalyvauti. PasiekÄ—me, kad centre nuolatos lankosi jaunuoliai, kurie tiesiog „Ä—jo pro šalį“ ar užėjo, nes draugas rekomendavo. Užmezgus pasitikÄ—jimu grįstÄ… kontaktÄ…, einame į kitÄ… pakopÄ… – organizuotÄ… individualų darbÄ…. Šiam darbui vykdyti komandoje esame pasiskirstÄ™, kuris darbuotojas yra atsakingas už kurį jaunuolį, seka jo pokyčius savarankiškumo link. Proceso metu fiksuojame vykdomÄ… veiklÄ… ir drauge su komanda įsivardijame, kÄ… turime atlikti, siekdami užtikrinti jaunuolio savarankiškumÄ… bei kokybiškÄ… gyvenimÄ…. Svarbus tiek individualus, tiek ir komandinis darbas. 

 

Svarbu įvardinti ir „Lydimo bÅ«sto“ darbo metodus. PalydÄ—jimo į savarankiškÄ… gyvenimÄ… bÅ«stai, kitose šalyse yra labai populiari socialinio darbo forma visoms tikslinÄ—ms grupÄ—ms, kurios dÄ—l kažkokių priežasčių turi sunkumų tvarkantis kasdienybÄ—je. Tokiose grupÄ—se gali bÅ«ti jaunuoliai augÄ™ nedarniose šeimose, ilgai reabilitacijoje buvÄ™ žmonÄ—s, negaliÄ… turintys asmenys ir pan. Šiuo atveju, „Lydimas bÅ«stas“ yra skirtas jaunuoliams, kurie augo globos namuose. Kaip ir jaunimo savarankiškumo ugdymo centre „Kitaip konsultacijų centre“, taip ir bÅ«ste, jaunuoliai turi už juos atsakingus darbuotojus, kurie intensyviai ir nuosekliai dirba įgyvendindami individualų pagalbos planÄ…. Prieš apsigyvendami bÅ«ste jaunuoliai keletÄ… kartų susitinka su socialiniu darbuotoju motyvaciniam pokalbiui. Šiuose pokalbiuose jaunuoliai įvardija, kokio pobÅ«džio jiems reikia socialinio palydÄ—jimo. Atsikrausčius į bÅ«stÄ… pasirašoma sutartis, kurioje jaunuolis sutinka nuolat sprÄ™sti kylančius iššÅ«kius ir priimti jam teikiamÄ… palydÄ—jimÄ…. Be to jis įsipareigoja dÄ—ti pastangas įgyvendinant savo individualų pagalbos planÄ…, kuris grįstas abipusiais susitarimais tarp darbuotojo ir jaunuolio. Darbuotojo bei jaunuolio santykių pagrindas bÅ«ste yra abipusÄ— pagarba. Nesilaikant susitarimų, prieš taikant „sankcijas“, mÄ—ginama suprasti priežastis.

 

Dirbant su minÄ—ta tiksline grupe, pasiteisina bendradarbiavimas su kitais A.C.Patrios centrais: globos namuose augÄ™ jaunuoliai dalyvauja trumpalaikÄ—se tarptautinÄ—s savanorystÄ—s programose, lankosi jaunimo centre „Vartai“, taip integruodamiesi į „normaliÄ…“ aplinkÄ….

 

 

Aukštyn