LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Apie mus

 

sc.jpg (regular, 500x325)

 

“A.C. Patria” padeda jauniems žmonÄ—ms ir organizacijoms atrasti savanorystÄ—s galimybes Lietuvoje ir užsienyje, konsultuoja vietinÄ—s ir tarptautinÄ—s savanorystÄ—s klausimais.

Savanoriška veikla organizacijoje “A.C. Patria” turi gilias šaknis ir yra laikoma efektyviu įrankiu reiškiant aktyvų pilietiškumÄ….

 

Savanorių centras vysto dvi kryptis, tai vietinė ir tarptautinė savanorystė.

 

VietinÄ—s savanorystÄ—s tikslas yra gerinti savanoriškos veiklos sÄ…lygas Lietuvoje. VietinÄ— savanorystÄ— yra skirta įvairaus amžiaus moksleiviams ir studentams, kurie trokšta savanoriauti Kauno organizacijose. Vietiniai savanoriai susitinka kartÄ… per dvi savaites, jie taip pat gauna mokymus – pasiruošimo ir įsivertinimo seminarus, kur gali dalintis savo patirtimi, įvertinti atliktas veiklas, mokytis ir kurti ateities planus.

Jei nori tapti vietiniu savanoriu – rašyk Birutei į jst.patria@gmail.com arba tiesiog užsuk į PatriÄ….

 

Kita vietinÄ—s savanorystÄ—s dalis yra internetinÄ— duomenų bazÄ— www.buksavanoriu.lt . Šio tinklalapio tikslas – sukurti tinklÄ… tarp savanorių  ir organizacijų ieškančių savanorių arba jaunų žmonių siekiančių tapti savanoriais. Kviečiame aplankyti šiÄ… duomenų bazÄ™! ÄŒia rasite organizacijų, kurios ieško savanorių katalogÄ….

 

TarptautinÄ— savanorystÄ—s programa – Europos solidarumo korpusas – apima savanorius iš užsienio, atliekančius SavanoriškÄ… tarnybÄ… Lietuvoje ir lietuvius, kurie nori atlikti savanoriškÄ… veiklÄ… užsienyje. “A.C. Patria” taip pat konsultuoja organizacijas Lietuvoje, kurios priima tarptautinius savanorius arba planuoja priimti ESK savanorius ateityje.

Jei norÄ—tum atlikti tarptauinÄ™ savanoriškÄ… veiklÄ… užsienyje, rašyk Indrei adresu esk.patria@gmail.com .

 

Jei norÄ—tumÄ—te priimti tarptautinius savanorius savo organizacijoje, kreipkitÄ—s į Marija adresu solidarity.patria@gmail.com.

 

Jei kyla klausimų arba savanorių centro veiklos tau aktualios, mÅ«sų draugiškas kolektyvas suteiks visa tave dominančiÄ… informacijÄ…!

Daugiau įdomios ir naudingos informacijos apie Europos solidarumo korpusą žemiau.

 

AC Patria Centro veiklÄ… finansuoja: 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentÅ«ra iš Europos SÄ…jungos programos „Europos solidarumo korpuso“

Jaunimo reikalų departmentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kauno miesto savivaldybÄ—  

Aukštyn

Kaip mes dirbame

SvarbÅ«s ir metodai, kuriuos „A.C.Patria“ taiko dirbant su savanoriais.


Priimdami tarptautinius savanorius rÅ«pinamÄ—s, kad tarnyboje jie jaustųsi fiziškai ir psichologiškai saugÅ«s, tačiau taip pat mokytųsi savarankiškumo. Kiekvienas savanoris turi mentorių, su kuriuo vyksta reguliarÅ«s susitikimai. Jų metu savanoris kalba apie savo suvokimus, iškilusias problemas, aptariamos „Jaunimo paso" kompetencijos, tokiu bÅ«du savanoris įsivardija, kÄ… jis tarnybos metu išmoko, kokių įgijo įgÅ«džių, kaip pasikeitÄ— jo požiÅ«ris į tam tikrus dalykus. Mentoriai taip pat padeda konstruktyviau pažvelgti į galimybes konfliktinÄ—se situacijose ar padeda, kai prireikia pagalbos ligos atveju.

 

Priimančios organizacijos taip pat glaudžiai bendradarbiauja su mentoriais – aptariamos įvairios situacijos, padedama savanoriui integruotis, konsultuojamasi, kai kyla sunkumų, iš visų sunkių situacijų kartu ieškome konstruktyvių išeičių, kompromisų. 

Nors ši individuali savanorių ugdymo forma ir reikalauja laiko, patirtis rodo, kad investicija atsiperka. MinÄ—tos priemonÄ—s pateisina, nes „A.C.Patria“ koordinuojami savanoriai, net baigÄ™ tarnybÄ… anksčiau, paprastai palieka šalį supratÄ™ daugybÄ™ vertingų dalykų apie save ir kitus. SavanorystÄ—s nutraukimas mÅ«sų organizacijoje nebÅ«na spontaniškas: iškilus sunkumams su savanoriu, svarstoma, ar tolesnÄ— veikla yra prasminga tiek organizacijai, tiek savanoriui.

 

ProblemÄ… sprendžiame pakopomis, suteikdami grįžtamÄ…jį ryšÄ¯, informuodami savanorį, kaip mes matome situacijÄ… ir kokios yra perspektyvos.

Aukštyn

VietinÄ— savanorystÄ—: programa "Jaunimo socialiniai metai"

VietinÄ—s savanorystÄ—s programa „Jaunimo socialiniai metai"

 

Tai programa, besitÄ™sianti ištisus metus, net jei neturime projekto finansavimo. „Jaunimo socialiniai metai" programa, skirta jaunimui (14-29m.), norinčiam išbandyti save savanorystÄ—je. 

 

ProgramÄ… sudaro praktinÄ— ir ugdomoji dalys: savanoriška veikla pasirinktoje organizacijoje, seminarai, savanorių grupÄ—s susitikimai, individualios konsultacijos. 

♦ Pirmiausia padedame bÅ«simam savanoriui rasti organizacijÄ…. Kreiptis dÄ—l susitikimo: jst.patria@gmail.com (BirutÄ—). 

Organizacijų katalogas, kuriame rasite savanoriškos veiklos vietÄ…: skaityti ÄŒIA.

♦ Išsirinkus organizacijÄ… galima prisijunti prie savanorių grupÄ—s, kuri formuojama rugsÄ—jo-spalio pradžioje arba susitikti su savanorių mentore individualiai.

♦ Dalyvaujant programoje bei prisijungiant prie savanorių grupÄ—s yra organizuojami seminarai (savanorystÄ—s pradžioje bei pabaigoje).

♦ Baigus savanorystÄ™ norintiems išrašome pažymÄ—jimÄ…, liudijantį apie atliktÄ… savanoriškÄ… veiklÄ….


TAIP PAT matydami didelį susidomÄ—jimÄ… savanoriška veikla tarp įvairaus amžiaus žmonių, teikiame konsultacijas ir vyresniems nei 29 m. amžiaus žmonÄ—ms, turintiems noro bei laiko savanorystei.


Aukštyn

Jaunimo savanoriška tarnyba

 

JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA

 

jst-logo-galutinis-150dpi.jpg (regular, 500x386)

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – tai galimybÄ— ne tik atrasti patinkančiÄ… veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save. Veikla skirta jaunimui nuo 14 iki 29 m. Jaunuolis įsipareigoja savanoriauti 6 mÄ—nesius pasirinktoje organizacijoje.

Organizacijoms – tai proga tapti akredituota savanorius priimančia organizacija, t.y. vieta, kurioje gali savanoriauti jaunas žmogus. Organizacija įsipareigoja savanoriui sudaryti 40 val. per mÄ—nesį savanoriškos veiklos planÄ… (grafikÄ…), kuris atitiktų savanorio kompetencijas ir bÅ«tų prasmingas tiek savanoriui, tiek pačiai organizacijai.

Programos dalyviai: jauni 14-29 metų žmonės

SavanorystÄ—s trukmÄ—: 6 mÄ—nesiai.

Jaunuoliai norintys savanoriauti turi užsiregistruoti čia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWGUidqEoH8iX0OuPejEictVQ_d6Zje4Y6i6Tuo2e9n9HSOg/viewform

 

Nori sužinoti daugiau apie JST projekto savanoriškos veiklos galimybÄ—s Kaune susisiek su "A.C.Patria" savanorių centro JST mentorÄ—mis BirutÄ— ir Betina. 

 

BirutÄ— DaugÄ—lienÄ—: 
Betina Gaertner

Daugiau informacijos gali rasti čia: https://www.jrd.lt/savanoryste/jst.

Aukštyn

Mažiau galimybių turintys jaunuoliai (MGT)

Kas yra mažiau galimybių turintys jaunuoliai?

 

Mažiau galimybių turintys jauni žmonÄ—s – tai jauni žmonÄ—s, kurie turi mažiau galimybių nei jų bendraamžiai, nes gyvena nepalankiomis sÄ…lygomis ar patiria tam tikrus sunkumus, išvardintus nuolat pildomame sÄ…raše (žr. žemiau). Šios sÄ…lygos ar sunkumai trukdo jauniems žmonÄ—ms efektyviai dalyvauti formaliajame ir neformaliajame ugdyme, pasinaudoti tarptautinio mobilumo, dalyvavimo ir įgalinimo galimybÄ—mis, bÅ«ti aktyviu piliečiu, integruotis į visuomenÄ™ bendrÄ…ja prasme.

 

Socialiniai sunkumai.

Jauni žmonės, kurie yra diskriminuojami dėl lyties, tautybės, religijos, seksualinės orientacijos, neįgalumo ir pan.;

Jauni žmonės su ribotais socialiniais įgūdžiais ar antisocialaus arba rizikingo seksualinio elgesio;

Jauni žmonės, esantys nesaugioje aplinkoje;

BuvÄ™ nusikaltÄ—liai, buvÄ™ narkomanai ar alkoholikai;

Jauni ir/ar vieniši tÄ—vai;

Našlaičiai;

Jauni žmonÄ—s iš išsiskyrusių šeimų.

 

Ekonominiai sunkumai.

 Jauni žmonÄ—s, turintys žemÄ… gyvenimo lygį,mažas pajamas, priklausantys nuo socialinio aprÅ«pinimo sistemos;

Ilgą laiką nedirbantys arba skurdžiai gyvenantys;

Jauni benamiai;

Jauni žmonės, prasiskolinę ar turintys finansinių problemų.

 

Negalia.

 Jauni žmonÄ—s su protine (intelektine, pažinimo, mokymosi), fizine, sensorine ar kita negalia.

 

Išsilavinimo sunkumai. 

Jauni žmonės, patiriantys mokymosi sunkumus;

Anksti palikÄ™ ar išmestieji iš mokyklos;

Žemos kvalifikacijos asmenys;

Prastai besimokantys ir dažnai nelankantys mokyklos jauni žmonės.

 

KultÅ«riniai sunkumai. 

Jauni imigrantai ar pabÄ—gÄ—liai arba kilÄ™ iš imigrantų ar pabÄ—gÄ—lių šeimos;

Jauni žmonės, priklausantys nacionalinėms ar etninėms mažumoms;

Jauni žmonės, patiriantys kalbinės adaptacijos ir kultūrinio įsitraukimo problemas.

 

Sveikatos problemos.

 Jauni žmonÄ—s, turintys chroniškų sveikatos problemų, sunkių ligų ar psichiatrinių sutrikimų;

Jauni žmonės, turintys psichinės sveikatos problemų.

 

Geografiniai sunkumai. 

Jauni žmonÄ—s iš tolimų ar kaimiškų vietovių;

Jauni žmonės, gyvenantys mažose salose ar periferiniuose regionuose;

Jauni žmonÄ—s iš miestų problematiškų rajonų;

Jauni žmonÄ—s iš vietovių, kuriose nepakankamai išvystytos paslaugos (ribotas viešasis transportas, menka infrastruktÅ«ra, apleistos vietovÄ—s).

 

Programos "Europos solidarumo korpuso" veiksmai yra skirta visiems, tad turi būti stengiamasi įtraukti į veiklą ir specialių poreikių turinčius jaunus žmones.
Programa siekia ne tik bÅ«ti atvira visiems, bet taip pat tapti įrankiu, didinančiu mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių socialinį įtraukimÄ…, jų aktyvų pilietiškumÄ… ir įsidarbinimo galimybes ir taip prisidÄ—ti prie socialinÄ—s sanglaudos bendrÄ…ja prasme.

Aukštyn

Savanorių centro NAUJIENLAIŠKIAI

VšÄ® „A.C.Patria“ Savanorių centras reguliarai leidžia NAUJIENLAIŠKIUS. 

mogeliuks-naujienlaikis-.jpg (mini, 196x58)

Aukštyn