LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Apie mus

Šiame centre patyrÄ™ specialistai konsultuoja:

  1. - darbo su jaunimu klausimais;

  2. - atviro darbo klausimais;

  3. - darbo su grupÄ—mis klausimais;

  4. - savanoriškos veiklos klausimais;

  5. - tarpkultÅ«rinio mokymosi temomis. 


Darbo sėkmę užtikrina tai, jog mokymų metu perduodama informacija nėra vien tik perskaityta teorija, tačiau ji yra nuolat atnaujinama bei patikrinama kasdienėje praktinėje veikloje.

Paskutiniai metodinio centro atlikti darbai:


Edukacinis užsiÄ—mimas apie savanorystÄ™, užsakovas: VšÄ® “Oratorių mokykla” , trukmÄ—  4 val., 2016 liepos 19 d. Mokymus vedÄ— savanorių centro mentorÄ—s.


Mokymai apie savanorystÄ™ bendruomenÄ—je, užsakovas: Dupulčių kaimo bendruomenÄ— "Dupulčiai , trukmÄ—  8 val., 2016 birželio 11 d. Mokymus vedÄ— savanorių mentorÄ— AlmanÄ— PakrijauskaitÄ—.


Mokymai apie savnorystÄ™, užsakovas: Baublių kaimo bendruomenÄ—s centras, trukmÄ—  8 val., 2016 birželio 10 d. Mokymus vedÄ— savanorių mentorÄ— AlmanÄ— PakrijauskaitÄ—.

Pranešimas “Jaunuolių savarankiškumo ugdymas lydimajame bÅ«ste. InstitucinÄ—s globos pertvarkos klasterio kÅ«rimo Kauno regione apskrito stalo diskusija, 2016 birželio 7 d. pranešimÄ… skaitÄ— Kristina MačiulytÄ—  

Mokymai „SavanorystÄ—: kas ir kaip?", užsakovas: Gargždų socialinių paslaugų centras, trukmÄ— 12val., mokymų programa (savanorystÄ—, savanorystÄ— su vaikais: savanoris ir patirtis, įgÅ«džių ir kompetencijų įsivertinimas ir pripažinimas, savanorio tikslai ir galimybÄ—s, savanorio motyvacija, lydÄ—jimas ir palaikymas organizacijoje, kuratoriaus ir mentoriaus vaidmuo, savanorystÄ—s organziacijoje vizija), 2016m. birželio 6-7d. Mokymus vedÄ— savanorių mentorÄ— BirutÄ— TaraskevičiÅ«tÄ—.

Mokymai „SavanorystÄ—: kelias į visuomenÄ™ ir karjeros link", užsakovas: Kalvarijos vietos veiklos grupÄ—, trukmÄ— 4val., mokymų programa (savanorystÄ—s galimybÄ—s, procesas, savanorystÄ— - neformalus mokymasis, savanorystÄ— ir karjera, savanorio tikslai), 2016 birželio 3d. Mokymus vedÄ— savanorių mentorÄ— BirutÄ— TaraskevičiÅ«tÄ—.

Pranešimas “PlÄ—tra ir tÄ™stinumas: kaip pasirengti darbui su jaunuoliais?”. VšÄ® “Šeimos savntykių institutas” organizuota baigiamoji projekto praktinÄ— konferencija „Darbas su vaikais ir jaunimu: saugus ir lygiavertis santykis įgalina“, 2016 balandžio 21 d. pranešimÄ… skaitÄ— Kristina MačiulytÄ—  

Pranešimas Kauno kolegijoje, renginyje Karjeros diena'15". Tema: „SavanorystÄ—: kas, kaip, kodÄ—l?", 2015-11-19. PranešimÄ… skaitÄ— savanorių mentorÄ— BirutÄ— TaraskevičiÅ«tÄ—.

Mokymai VDC, VDC su AJE, AJC darbuotojų ir savanorių kompetencijų kÄ—limas”, užsakovas: partneris „Šeimos santykių institutas“, trukmÄ—: 80 ak.val. mokymų programa, 224 ak.val. mokymams, 10 ak.val. supervizija, 2014 spalis – 2016 balandis. Lektoriai: Rita ŠkriadaitÄ—, Kristina MačiulytÄ—, Milda LukoševičiÅ«tÄ—, Edvinas Vrubliauskas.Daugiau apie mokymus rasite čia

Mokomojo vizito dalis Individualus darbas atvirame jaunimo centre”, užsakovas: Jaunimo reiklaų departamentas, trukmÄ—: 3 val., 2015 birželio 17 d. LektorÄ—s: Vaida ŽliobaitÄ—, Kristina MačiulytÄ—.

 

Paskaita Europos dienos proga. Tema: „Jaunimo savanorystÄ— ES“. Užsakovas: Kauno miesto savivaldybÄ—s Vinco Kudirkos bibliotekoje, Senamiesčio padalinys, 2015 m. gegužės 8 d., Kaunas. PaskaitÄ… skaitÄ—: AlmanÄ— PakrijauskaitÄ— ir Ana Maria Gongadze.

 

Pranešimas konferencijoje „Darbas su niekur nedirbančiu, nesimokančiu ir mokymuose nedalyvaujančiu jaunimu Vilniaus miete“. Tema: „Darbas su NEET‘ais „A.C. Patrijos" savarankiškumo ugdymo centre „Kitaip“, užsakovas: Asociacija „Jaunimo iniciatyvinÄ— grupÄ—“; 2015 gegužės 7 d., Vilnius. PranešimÄ… skaitÄ—: Inga RusinaitÄ—-VaitkuvienÄ—.

 

IV daugiafunkcių centrų tinklo susitikimas. Paskaita Kaip dirbti su savanoriais". Užsakovas: Ugdymo plÄ—totÄ—s centras, projektas „Mokymosi visÄ… gyvenimÄ… galimybių plÄ—tra kaimo vietovÄ—se (II etapas)“, trukmÄ— 2 val., 2015 kovo 2-3 d., Kaunas. LektorÄ—s: Milda LukoševičiÅ«tÄ—, AlmanÄ— PakrijauskaitÄ—. https://www.youtube.com/watch?v=GZ3g4mueE88

 

SavanorystÄ—: Actio Catholica Patria pavyzdys“ mokymuose Savanorių gebÄ—jimų stiprinimas”, užsakovas: „Beigelių krautuvÄ—lÄ—“, trukmÄ— 2 val., 2015 vasario 28 d.. LektorÄ—: Milda LukoševičiÅ«tÄ—.


Pranešimas konferencijoje „Kartu prieš smurtÄ…“, tema: „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo praktika dirbant su jaunimu“ , užsakovas: Kauno miesto savivaldybÄ—, 2015 m. vasario 18-19 d., Kaunas. PranešimÄ… skaitÄ—: Kristina MačiulytÄ—.


Pranešimas konferencijoje „Jaunimas globalioje visuomenÄ—je: pokyčiai ir iššÅ«kiai“, pranešimo tema: „Kam jaunuoliams tas atviras jaunimo centras“, užsakovas: Vytauto Didžiojo universitetas, JRD. 2014 lapkričio 26 d., Kaunas. PranešimÄ… skaitÄ— Kristina MačiulytÄ—. 


Praktiniai seminarai lydimųjų bÅ«stų darbuotojams”, trukmÄ—: 16 val., 2014 m. kovo 6 d., gegužės 15 d. Grupių ir diskusijų moderatoriai: Edvinas Vrubliauskas, Inga RusinaitÄ— – VaitkuvienÄ—, GintarÄ— UrbonienÄ— katu su socialinio darbo eksperte iš Olandijos L.G. van Weezel. 

 

Mokymai „Neformaliojo švietimo paslaugų plÄ—tra per savanoriškos veiklos stiprinimÄ… bibliotekose/ „Bibliotekos jaunimui, užsakovas: AsmenybÄ—s raidos centras, trukmÄ—: 56 akad.val. dviejų grupių mentoriams ir 32 akad.val. vienai grupei mentorių, 2013, spalio-lapkričio mÄ—n. Lektoriai: AlmanÄ— PakrijauskaitÄ— ir Betina Gaertner.

 

Seminaras Interaktyvus partnerystÄ—s kÅ«rimas", kuriame buvo aptartos mažiau galimybių turinčio jaunimo savanoriavimo galimybÄ—s, vykdytas įgyvendinant „Make short-term sustainable’’ projektÄ…. 2013, kovo 8 - 14 d. Lektoriai: Rita ŠkriadaitÄ— ir Vita PavilonytÄ—-Seeman. 

 

Pranešimas konferencijoje „Savanoriškos veiklos dabartis ir perspektyvos, tema „VšÄ® Actio Catholica Patria patirtis dirbant su savanoriais“, užsakovas: Kretingos informacijos ir mokymo centras. 2012, gruodžio 14 d., KlaipÄ—da. PranešimÄ… skaitÄ— Rita ŠkriadaitÄ—. 

 

Susitikimas „Veiklos ir programos jaunimui „Actio Catcholica Patria“ ir atvirame centre „Vartai“, užsakovas: KlaipÄ—dos atviros erdvÄ—s jaunimo centras, trukmÄ— 4 val., 2012, gruodžio 11 d. Lektoriai: Rita ŠkriadaitÄ— ir IndrÄ— MaršantaitÄ—.

 

Susitikimas „Supažindinti rajono savivaldybÄ—s administracijÄ…, rajono tarybos narius, pedagogus ir jaunimÄ… su atviru darbu bei jo principais, užsakovas: Šakių rajono tarybos narys Darius Mikelionis, trukmÄ— 2 val., 2012, gruodžio 6 d. LektorÄ— Kristina MačiulytÄ—.

 

Susitikimas skirtas supažindinti su atviru darbu su jaunimu ir jo pincipais, užsakovas: Lazdijų Jaunimo reikalų koordinatorÄ— AgnÄ— LinykaitÄ—, trukmÄ—  2 val., 2012, lapkričio 20 d. LektorÄ— Kristina MačiulytÄ—.

  

Pranešimas konferencijoje „KultÅ«ros animacija Lietuvoje: kas tai?“, temos: „NevyriausybinÄ—s organizacijos kaip kultÅ«ros animatoriai" ir  „Atviro darbo su jaunimu perspektyvos“, užsakovas: Vytauto Didžiojo universitetas. 2012, lapkričio 16 d., Kaunas. PranešimÄ… skaitÄ— IndrÄ— MaršantaitÄ—.

  

Susitikimas „Savanoriška veikla organizacijose, užsakovas: Kretingos moterų mokymo ir informavimo centras, 2012 lapkričio 9 - 10 d. Lektoriai: IndrÄ— MaršantaitÄ— ir EglÄ— LabutytÄ—.

 

Susitikimas, skirtas supažindinti Vilniaus jaunimo klubų atstovus su atviru darbu ir jo principais, užsakovas: Vilniaus jaunimo reikalų koordinatorius Jonas Laniauskas, trukmÄ— 2 val., 2012, lapkričio 6 d. Lektoriai: Rita ŠkriadaitÄ—, IndrÄ— MaršantaitÄ— ir Kristina MačiulytÄ—.   

 

Seminaras „Savanoriška veikla: apibrėžimas, formos ir galimybÄ—s", užsakovas: Šakių raj. žmonių su negalia sÄ…junga, trukmÄ— 5 val. 2012, birželio 12 d. Lektoriai: EglÄ— LabutytÄ— ir Milda LukoševičiÅ«tÄ—.  

 

Neformalaus ugdymo užsiėmimai ,,Mentor Lietuva" prevencinė sporto stovykla, užsakovas: ,,Mentros Lietuva", trukmė 7 dienos, 2012 birželio 8-14 d. Lektroriai: Kristina Mačiulytė ir Edvinas Vrubliauskas.

 

Susitikimas „Savanoriška veikla Lietuvoje ir Europoje, užsakovas: Kretingos gimnazija, trukmÄ— 1 val., 2012, gegužės 21 d. LektorÄ— Milda LukoševičiÅ«tÄ—.  

 

Grupinio darbo užsiÄ—mimai Berniukų gebÄ—jimų stiprinimas Lietuvoje”, užsakovas: Dingusių žmonių šeimų paramos centras, trukmÄ— 9 mÄ—nesiai. Nuo 2012 05 01 iki 2013 03 15, Lektoriai: socialinis darbuotojas Edvinas Vrubliauskas, psichologas Andrius Katarskis.


Konferencija/priÄ—mimas „Atviri jaunimo centrai ir erdvÄ—s“, tema „Atviri jaunimo centrai ir erdvÄ—s“. „Vartuose" lankÄ—si SocialinÄ—s apsaugos ir darbo ministerijos ministras Donatas Jankauskas ir įvairių miestų merai, 2012, vasario 2 d., Kaunas. Atsakingi asmenys: IndrÄ— MaršantaitÄ—, Edvinas Vrubliauskas ir Rita ŠkriadaitÄ—.

 

Susitikimas, skirtas supažindinti Vilniaus miesto savivaldybÄ—s darbuotojus bei jaunimo klubus su atviru darbu su jaunimu, užsakovas: Vilniaus jaunimo reikalų koordinatorius Jonas Laniauskas, trukmÄ— 2 val., 2011, lapkričio 18 d. Lektoriai: Lina DaugÄ—laitÄ— ir Edvinas Vrubliauskas. 


Ä®gyvendintas projektas „Mokymų kursų organizavimas jaunimo savanoriškÄ… veiklÄ… plÄ—tojančioms organizacijoms“, finansuojamas LR socialinÄ—s apsaugos ir darbo ministerijos. Mokymai vykdyti 2011 m. rugsÄ—jo-lapkričio mÄ—n. 12 skirtingose savivaldybÄ—se organizacijoms, dirbančioms su jaunais savanoriais. Organizuoti dviejų dienų mokymai Panevėžyje, Kaišiadoryse, Šiauliuose, Vilniuje, Kaune, Alytuje, KlaipÄ—doje, Mažeikiuose, Vilkaviškyje, MarijampolÄ—je, Utenoje ir Telšiuose.

 

Pranešimas konferencijoje „Vaikai ir jaunimas ir psichoaktyvios medžiagos: vartojimas ir prevencijos galimybÄ—s“, tema „Jauno žmogaus identitetas - iššÅ«kis pedagoginiam darbui. Naujos darbo su jaunimu formos“. 2009, lapkričio 17, Prienai. PranešimÄ… skaitÄ— Rita ŠkriadaitÄ—. 

 

Susitikimas „Savanorių teisÄ—s, pareigos ir atsakomybÄ—s“, užsakovas: Šeimos centras, trukmÄ— 2 val., 2009 m., spalio 27 d. 

 

Seminaras „Komunikacijos tarp mentorių ir jų globotinių pagerinimas“, užsakovas: asociacija „Mentor Lietuva“, trukmÄ— 6 valandos, 2009, birželio 4 diena. 

 

Pranešimas konferencijoje „SubkultÅ«riniai gyvenimo stiliai“, tema „SubkultÅ«rinis jaunimas- iššÅ«kis pedagoginiam darbui“, užsakovas: Vytauto Didžiojo universitetas. 2009 gegužės 30 d., Kaunas. PranešimÄ… skaitÄ— Rita ŠkriadaitÄ—. 

 

Informaciniai pranešimai apie savanorystÄ—s galimybes Lietuvoje ir užsienyje, Aušros gimnazijoje 10-12 klasÄ—s moksleiviams, 2009 m. kovo 19 d.

 


 


 


 

 

  

 

 Aukštyn