LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Apie mus

Pagrindinis Atviro jaunimo centro "Vartai" tikslas  - jauniems žmonÄ—ms (14-29) nepriklausomai nuo jų socialinÄ—s padÄ—ties teikti socialines ir saugaus užimtumo paslaugas. Jaunimo centre „Vartai“ veikia atvira erdvÄ—, kurioje jaunas žmogus gali praleisti laisvalaikį saugioje aplinkoje (be smurto, patyčių, svaigalų ir pan.), užsiimti jų mÄ—gstama veikla (įvairÅ«s stalo, lauko ir kiti žaidimai, kÅ«rybinÄ—s dirbtuvÄ—s, muzikavimas ir t.t.), įgyvendinti savo idÄ—jas, diskutuoti jiems rÅ«pimomis temomis bei pagal poreikį gauti emocinį palaikymÄ… ir palydÄ—jimÄ…. Jaunimo centre dirba socialiniai/jaunimo darbuotojai, vietiniai bei tarptautiniai savanoriai ir praktikantai, kurie išmano jaunimo tarpusavio santykius, jų individualų elgesį ir nuolat dalyvauja visose jaunimo centro veiklose bei padeda jaunuoliams laikytis esamų taisyklių, padeda sprÄ™sti kylančius konfliktus, atitinkamai reaguoja ir tematizuoja kylančius klausimus. 

Atviras jaunimo centras „Vartai“ yra  Ä¯sikÅ«rÄ™s OžeškienÄ—s g. 7, Kaune  Jo durys jaunuoliams atviros nuo antradienio iki penktadienio nuo 15.00 iki 19.00 val. 

 

Pagrindinės vartų veiklos kryptys:

  • Saugus užimtumas – siekiame sukurti jauniems žmonÄ—s palankiÄ… ir saugiÄ… erdvÄ™ be psichoaktyvių medžiagų (narkotikų, alkoholio ir kt.), smurto, patyčių kviesdami juos tiek prisijungti prie siÅ«lomų veiklų tiek tiesiog bÅ«ti erdvÄ—je kartu su darbuotojais ir kitais bendraamžiais.

  • Individualus darbas su jaunuoliu ir jo aplinka. Jaunuoliams, kurie patiria sunkumus teikiame individualiÄ… pagalbÄ…: konsultuojame jaunuolius ir jų šeimos narius bei esant poreikiui bendradarbiaujame su jaunuolio artimiausia aplinka: mokykla ir kitomis organizacijomis.

  • Socialinių ir savarankiškumo įgÅ«džių ugdymas – organizuojamos grupinÄ—s ir išvykstamosios veiklos: socialinių įgÅ«džių stiprinimo grupÄ—s, patirtiniai žygiai ir kt. Jaunuoliai lavina įgÅ«džius per kasdienį buvimÄ… centre sprÄ™sdami kylančius sunkumus, gamindami maistÄ…, tvarkydami bendrÄ… erdvÄ™ bei tiesiog mokydamiesi bÅ«ti grupÄ—je.

  • ErdvÄ— savirealizacijai –  atviras jaunimo centras vieta – kur jaunuoliai priimami be išankstinių nuostatų: siekiame suprasti, išgirsti ir priimti jaunuolius tokius, kokie jie yra ir padÄ—ti jiems atrasti konstruktyvios saviraiškos bÅ«dus: realizuoti savo idÄ—jas, iniciatyvas su darbuotojų ir kitų lankytojų pagalba.

  • Informavimas ir konsultavimas - konsultuojame jaunuolius kasdienybÄ—je iškylančiais klausimais: darbo paieškos, profesijos pasirinkimo, lytinio švietimo ir kitomis jaunuoliams aktualiomis temomis kviesdami juos tiesiog užeiti ir pasikalbÄ—ti. Taip pat esant poreikiui konsultuojame organizacijas darbo su jaunimu klausimais.

 

Jei norite užsisakyti savaitinį „Vartų“ naujienlaiškį su kassavaitine jaunimo centro programa – rašykite ajcvartai@gmail.com.

MÅ«sų naujienas galite sekti  socialiniuose tinkluose Facebook, Instragram - ajcvartai.


Atviro jaunimo centro "Vartai" veiklÄ… finansuoja:

Jaunimo reikalų dpartamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

SocialinÄ—s apsaugos ir darbo ministerija 

Aukštyn

Kaip mes dirbame

Atviras darbas su jaunimu Lietuvoje turi dešimties metų tradicijÄ…. Jo pradžiÄ… inicijavo Jaunimo reikalų departamentas prie SocialinÄ—s apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaudamasis užsienio šalyse veikiančių centrų patirtimi bei Lietuvos jaunimo situacijos analize.

Pradinis tikslas buvo įtraukti tas jaunimo grupes, kurios leidžia laikÄ… (dažnai nesaugiose) gatvÄ—se, juk ne visi jaunuoliai nori dalyvauti popamokinÄ—je veikloje, šabloninÄ—se programose.

Atviras darbas su jaunimu atveria erdvÄ™ jauniems žmonÄ—ms, kur jie gali ateiti ir leisti laikÄ…, neįsipareigodami. ÄŒia jie gali bendrauti, padÄ—ti vieni kitiems ruošti namų darbus, pasakoti dienos įvykius ir pan.

Jaunimo centre veikla vykdoma, remiantis šiais principais:

- Dialoginė veikla - parenkama pagal jauniems žmonėms aktualius, įdomius klausimus.

- Bendravimas tarp darbuotojų ir jaunuolių yra lygiavertis, pagarbus, draugiškas.

- Jaunuoliai nÄ—ra verčiami prisitaikyti, keistis, o jei iškyla sunkumų, apie juos kalbama atsiradus pasitikÄ—jimu grįstam santykiui.

- Patalpos, kuriose vykdoma veikla, yra pritaikytos jaunimui, atsižvelgiant į jų psichologinius raidos aspektus, pasaulėžiūrą, interesus.

- Jaunimo centras vengia barjerų, kurie sulaikytų jaunuolius lankytis centre (registracija, nepagrįsti draudimai, hierarchijos, neskaidrumas).

Atviras darbas su jaunimu nÄ—ra skirtas aklam jauno žmogaus poreikių tenkinimui. Jis taip pat turi savo taisykles, jaunimo centro darbuotojai patys kuria sÄ…moningumo bei atsakomybÄ—s  ugdymo ribas.

Aukštyn