LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Žengiam į "Atrask save"!

images.jpg (regular, 275x183)

Jaunimo nedarbas bei pasitraukimas iš švietimo sistemos Lietuvoje – opios problemos, kurioms vis dar ieškomi efektyvūs sprendimo būdai. Šiuo metu didelis dėmesys yra skiriamas NEET jaunimui, t.y. 15-29m. jaunuoliams, kurie nedirba, nesimoko, nedalyvauja mokymuose ir nėra registruoti darbo biržoje. Šiems jaunuoliams neretai reikia padėti atrasti save, suteikti palaikymą jų kelyje, įgyti tam tikrų profesinių įgūdžių, darbinės patirties ir tokiu būdu suteikti pagalbą grįžtant į švietimo sistemą ar įsiliejant į darbo rinką. Vienas iš būdų, skirtų sugrąžinti jaunuolius į darbo ar švietimo rinką – Jaunimo garantijų iniciatyvos projektas „Atrask save“. Šiuo projektu siekiama pakeisti jaunuolių, kurie nesimoko ir nedirba padėtį, teikiant jiems palydėjimą ieškant darbo ar tinkamiausios mokymosi įstaigos. Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos suteiks socialines, psichologines, pedagogines, motyvavimo paslaugas neaktyviam jaunimui. Svarbu pažymėti, jog veiklos organizuojamos atsižvelgiant į individualius jaunuolių poreikius, taikant įvairius darbo metodus, kuriais siekiama padėti jaunuoliams labiau pasitikėti savimi, būti atsakingiems, pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Projektą įgyvendinantys koordinatoriai yra jaunimo darbuotojai, socialiniai darbuotojai ar psichologai, kurių kasdienis darbas yra su jaunuoliais mezgamas lygiavertis santykis, bendravimas ir palydėjimas savarankiškumo link. Šį projektą, kartu su Lietuvos darbo birža ir Jaunimo reikalų departamentu, vykdo VšĮ„Actio Catholica Patria“ atviras jaunimo centras „Vartai“.

„Vartai“ – tai atvira jaunimo erdvė, kurioje jaunas žmogus gali praleisti laisvalaikį saugioje aplinkoje (be smurto, patyčių, svaigalų ir pan.), užsiimti jų mėgstama veikla (įvairūs stalo, lauko ir kiti žaidimai, kūrybinės dirbtuvės, muzikavimas ir kt.), įgyvendinti savo idėjas, diskutuoti jiems rūpimomis temomis bei pagal poreikį gauti emocinį palaikymą ir palydėjimą. Palaikome idėją, jog tarp jaunimo darbuotojo ir jaunuolio turi būtų lygiavertis santykis, vyrauti pagarba vienas kitam. Tikime, kad jaunuoliams svarbu, jog jie nėra verčiami prisitaikyti ir keistis, tiesiog atrasti savų būdų kaip apsieiti su juos supančia aplinka ir gyventi darnoje su kitais. Atvirame jaunimo centre stengiamės vengti barjerų (registracija, nepagrįsti draudimai, hierarchija, neskaidrumas) ir santykį grįsti pasitikėjimu, sąmoningumu, atsakomybės ugdymu. Todėl kviečiame nedirbančius, nesimokančius, darbo biržoje neregistruotus jaunuolius prisijungti prie projekto, kurio metu padėsime ieškoti darbo, sugrįžti į švietimo sistemą ar išbandyti save savanorystėje. Taip pat palaikysime sunkiose situacijose ir kartu bandysime atrasti tai, ką atrasti norisi: darbą, mokymosi vietą, ar tiesiog erdvę, kurioje būtų gera ir saugu būti.

logai.jpg (regular, 500x63)