LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Valstybinių institucijų dėmesys atviriems jaunimo centrams

Atvirų jaunimo centrų/erdvių buvimas savivaldybėse skatina aktyvų jaunimo įsitraukimą į visuomenės veiklą

 

2012-02-03

 

Vasario 2 d. Kaune įvyko Jaunimo reikalų tarybos prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Taryba) išvažiuojamasis posėdis tema „Atviras darbas su jaunimu“.

 

Išplėstinio posėdžio metu buvo aptarta darbo su jaunimu bei jaunimo darbuotojų sistema Lietuvoje, atviro darbo su jaunimu specifika bei Atvirų jaunimo centrų ir erdvių svarba savivaldybėms. Šiame išplėstiniame Tarybos posėdyje savivaldybių atstovai diskutavo su įvairių sričių atstovais apie Lietuvoje vykstančius procesus darbo su jaunimu srityje.

 

„Atviri jaunimo centrai ir atviros jaunimo erdvės dirba su labai konkrečia tiksline jaunų žmonių grupe, su kuria, šiai dienai, yra nepajėgios dirbti jokios institucijos. Dauguma šių centrų ir erdvių lankytojų yra mažiau galimybių turintys, kilę iš socialinės rizikos šeimų, subkultūroms priklausantis jaunimas, t. y. sunkiausiai pasiekiama ir į prasmingos socializacijos veiklas įtraukiama jaunimo grupė“, - sako Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD) direktorius Mindaugas Kuliavas.

 

Pasak JRD vadovo, labai svarbu, kad savivaldybių atstovai turėtų poreikį kurti tokias erdves, kuriose dirbtų jaunimo darbuotojai, suteikiantys jaunimui galimybes saugiai leisti laisvalaikį, padedantys užsiimti juos dominančia veikla bei spręsti jų kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus. Atvirų jaunimo centrų/erdvių steigimas padėtų savivaldybėse didinti jaunimo aktyvų įsitraukimą į visuomeninę veiklą bei mažintų jaunimo norą savo laisvą laiką leisti tiesiog gatvėse nieko neveikiant. […]

 

Šiuo metu Lietuvoje darbo su jaunimu sistema yra viena iš prioritetinių sričių, apimanti visą lauką jaunimo politikos veikėjų, kurios efektyvumas priklauso nuo regioniniu, vietiniu lygmeniu taikomų priemonių.

 

 

Šaltinis: http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/atviru-jaunimo-centru-erdviu-buvimas-savivaldybese-skatina-aktyvu-jaunimo-isitraukima-i-visuomenes-veikla