LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras ieško savanorių

 

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras, kuris rūpinasi neįgaliųjų kasdienybės palengvinimu aprūpinant juos techninės pagalbos priemonėmis, organizuojant judėjimo priemonių individualų pritaikymą bei remontą, ieško savanorių. 

Įstaiga nuolat bendrauja su pagyvenusiais bei judėjimo, regos ar klausos negalią turinčiais žmonėmis, visuomeninėmis neįgaliųjų organizacijomis, šalies medicinos bei socialinių įstaigų darbuotojais ieškodami geriausių sprendimų kaip palengvinti neįgalaus žmogaus kasdienį gyvenimą. Įstaigos funkcijos taip pat apima asmens poreikių techninės pagalbos priemonėms tyrimą, naudojamų priemonių kokybės analizę, metodinės medžiagos, kaip pritaikyti ir naudotis techninės pagalbos priemonėmis rengimą bei informacijos visuomenei apie asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimą sklaidą. 

 

Įstaiga ieško komunkabilaus, atsakingo ir kompiuterinio raštingumo pradmenis turinčio savanorio Vilniuje ir Kaune.

 

Savanorio laukia labai įvairi veikla:

Daugiausiai pagalbos reiktų darbui su kompiuteriu, dokumentais, archyvais, tačiau įstaiga nuolat turi "gyvą eilę", tad priklausomai nuo poreikio, savanoris padės aptarnauti neįgaliuosius - padės užpildyti prašymus, nusinešti išduotą priemonę iki automobilio ir pan.

Jei savanoris norėtų, galėtų vykti pas neįgaliuosius į namus, paimti grąžinamas priemones ar padėti darbuotojui pritaikyti priemones neįgaliesiems.