LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

“Padėk kitam ir skirk laiko sau“. Priimančių organizacijų susitikimas 2017.09.27

“Padėk kitam ir skirk laiko sau“

 

Jaunuolis savanoriaudamas nori pamatyt bei išmokti kiek įmanoma daugiau, tad svarbu, kad organizacijos, kurios priima savanorius pasiskiria darbuotoją, kuris lydi, palaiko jaunuolį: prieš savanorystę išsikelia su jaunuoliu kokius tikslus jis turi savanoriaudamas būtent toje konkrečioje organizacijoje, aptaria lūkesčius, kylančius nerimus, turi reguliarius susitikimus, padeda įsilieti į komandą, kartu aptaria mokymosi procesą.

Stiprindami jaunuolius savanorystės kelyje ir patys kuratoriai, esantys savanorius priimančiose organizacijose, kartais gali susidurti su daugybe klausimų bei iššūkių, todėl kas tris mėnesius jie susitinka koordinuojančios organizacijos A.C.Patria organizuojamuose Priimančių Organizacijų (PO) susirinkimuose, kuriuose gali pastiprinti vieni kitus,panagrinėti atvejus, paklausti patarimų, atsišviežinti darbo su savanoriais metodus, padirbėti grupelėse, gauti palaikymo bei supratimo iš kolegų.

2017.09.27 dieną vykusiame PO susitikime išsiskyrėme aktualias temas, tokias kaip – savanorystės sąvoka (savanorystės programos, savanorio statusas); savanorio motyvai,kompetencijos, tikslai, savanorystės fazės; savanoriškos veiklos organizavimas, savanorio mokymosi procesai, ir stengėmės jas kuo interaktyviau ir išsamiau panagrinėti.

Jau susipažinimo ratelyje kuratoriai įvardino su kokiais klausimais, nerimais, kuriuos norėtų aptarti, susirinko ir juos sėkmingai pavyko išsigvildenti viso susitikimo metu. Džiugu, jog susitikimas, tarsi gyvas organizmas, pulsavo natūralia eiga – susitikimo moderatorės A.C.Patria savanorystės koordinatorės, įvesdamos vis į naują aptariamą temą naudojo įvairius metodus, tokius kaip: savanorystės motyvacijos testas, kuriame patys kuratoriai galėjo pamatyti kokiais motyvais galimai jaunuoliai ryžtasi savanoriauti; darbas grupelėse aptariantiškilusius klausimus, situacijas; susipažinta su mokymosi piramide; susiskirtyta po du bei išbandyta savanorystės laikotarpio kreivė vizualiai pateikiama virvelės pagalba („kalnai irduobės“).

Svarbu, kad tai erdvė ir laikas pasidalinti savo patirtimis ir jaustis palaikomam, pasidalinti ir įsivertinti savo darbo metodus, atsakyti į iškilusius klausimus. Tad matant didelę prasmę ir siekiant išlaikyti pastovumą kitas PO susitikimas vyks po trijų mėnesių – 2018m. sausį.

 

 

Tarptautinės Savanoriškos veiklos projektai finansuojami iš ES programos „Erasmus+“