LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Neaiškus globos namuose augusių jaunuolių likimas

Vajasiškyje vykę mokymai- p1010164.jpg (thumb, 160x120)

Vajasiškyje vykę mokymai

 


Šią savaitę gavome atsakymą, kad projektas skatinantis jaunuolių iš globos namų integraciją į darbo rinką nukeliamas į rezervinį ESF (Europos socialinio fondo agentūros) sąrašą, ko pasekoje po 2012 metų kovo mėnesio projekto veikla bus nutraukta, o tolimesnis finansavimas bus sumažintas iki ketvirtadalio buvusios sumos. Didele dilema tampa tai, kad turėsime nutraukti apgyvendinimo ir tuo pačiu savarankiškumo ugdymo paslaugą globos namuose augusiems jaunuoliams, o pradėti iš naujo užtruks bent pusę metų. Tai reiškia, kad jaunuoliai, kurie planavo atsikraustyti į „įgalinimo būstą“, sukakus 18 metų ir šiuo metu ten gyvenantieji turės ieškoti kito prieglobsčio, kuris veikiausiai nebus nė perpus saugus, kaip „lydimasis būstas“.

 

Trumpai apie besibaigiantį projektą

 

Projektas trejus metus sprendžia 14-29 metų, esamų ir buvusių vaikų globos namų auklėtinių nedarbo ir socialinės atskirties problemas. Jaunuoliams skiriamos profesinio orientavimo, konsultavimo, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos bei darbuotojų palaikymo sistema. Jaunuoliams sukuriama erdvė individualiam profesiniam mokymui realiai veikiančiose įmonėse Pameistrystės būdu. Kas svarbiausia tarp projekte dalyvaujančių jaunuolių ir organizacijos darbuotojų sukuriami pasitikėjimu grįsti santykiai, tad iškilus problemoms ar konfliktinėms situacijoms nebijoma konsultuotis ar tiesiog pasikalbėti ir taip rasti problemos ar konflikto sprendimo būdus.

Jaunuoliai taip pat įgyja komunikavimo įgūdžių, geba reflektuoti savo patirtis, geriau supranta save, ko pasekoje keičiasi jų požiūriai, vertybės, elgesio taisyklės. Palydėjimas į savarankišką gyvenimą „lydimame būste“ išmoko savarankiškumo, pagarbos vienas kitam, atsakomybės, finansų planavimo ir valdymo. Gyvendami tokio tipo būste jaunuoliai ne tik pripranta rūpintis savimi, bet ir aplinka, kurioje gyvena.

 

Tęstinumas

 

Stebint pozityvius pokyčius jaunuolių iš globos namų gyvenime, didėjantį pasitikėjimą savo jėgomis ir norą integruotis į visuomenę, siekiame tęsti šį projektą. Tačiau ESF mažinant biudžetą, buvo siūloma išbraukti neformalaus ugdymo bei praktinio mokymosi veiklas, apeliuojant į jų neefektyvumą.

Mūsų patirtis rodo, kad be šių veiklų, kuriose gimsta santykis ir pasitikėjimas,  labai sunku motyvuoti jaunuolius dalyvauti kitose, tiesiogiai su darbo rinka susijusiose veiklose. Taip pat rekomenduojamos "paskaitų" tipo veiklos, kurios praktikoje šiems jaunuoliams yra visiškai neefektyvios.

Norint sutaupyti būtų didinamos konsultacijų grupės, kuriose kalbamasi aktualiais jaunuoliams klausimais: įsidarbinimas, savęs pateikimas darbo rinkoje, savarankiškumo problemos, kalbamasi apie jaunuolių poreikius ir norus susijusius su profesine veikla, skatinamas aiškesnis jų suvokimas, vyksta savirefleksija. Padidinus grupes nuo 5 iki 24 jaunuolių nukentėtų konsultacijų kokybė bei būtų panaikinta galimybė pastebėjus problematišką elgesį konsultuoti jaunuolį individualiai.

Dar viena problema tampa konsultacijų dėl tolimesnių planų, profesijos įgijimo, srities pasirinkimo, keitimas į Atvirų durų dienų išvykas į profesines mokyklas ar kolegijas, kas jau įrodyta neduoda pozityvaus rezultato.

 

Prašome pagalbos

 

Vienas skaudžiausių pokyčių yra finansinės paramos nesuteikimas norint kompensuoti dalį „lydimojo būsto“ nuomos kainos. Tad mes labai ieškome paramos ir kviečiame prisidėti prie pozityvių pokyčių jaunuolių gyvenime įgyvendinimo. Norintys padėti visada gali pervesti 2% gyventojų pajamų mokesčio arba paaukoti A.C.Patria organizacijai pervesdami pasirinktą pinigų sumą internetu su prierašu „auka lydimojo būsto veiklai “. Mes taip pat ieškome keturių kambarių buto su palyginus nebrangia nuoma „lydimam būstui“ įrengti. Norintys susisiekti visą kontaktinę informaciją rasite čia. Ačiū, kad liekate neabejingi.

 

 

A.C.Patria banko saskata Swedbanke: LT75 7300 0100 0224 6584