LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Nauja Vartų darbuotoja

marija.a.jpg (regular, 500x375)

Aš esu Marija. Dar besimokant  mokykloje sisipažinau su A.C. Patria.
Turėjau laisvą vasarą ir radau įdomią savanorystę "Humana: alkanas
vaikas mokytis negalvoja". Liepos ir rugpjūčio mėnesiais kvietėm
mokyklinio amžiaus vaikus kiekvieną dieną susitikti, kartu gaminti
maistą, susipažinti su įvairių šalių kultūromis bei tradicijomis.
Kartu žaisti žaidimus, mokytis ir įdomiai praleisti dieną. Man tai
buvo pirmas susitikimas su savanoryste. Pasibaigus šiam projektui
pamačiau kiek patobulėjau ir kiek naujų dalykų atradau. Vienas
svarbiausių – noriu dirbti su jaunuoliais. Dėl to, kai įstojau į Kauno
Kolpingo kolegiją studijuoti socialinio darbo supratau, kad noriu
tobulėti ir atrasti sritį, kurioje galėčiau labiausiai realizuoti save.
Savanorystė Kauno vaikų socializacijos centre “Saulutė” sudėliojo
visus “taškus ant i”. Dėl to labai džiaugiuosi prisijungusi prie "Vartų"
komandos. Džiaugiuosi atradusi vietą, kurioje savo buvimu galėsiu
padėti kitam tobulėti ir nesustojamai keistis pati.