LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Mūsų projektai ir programos 2021

AC Patria kaip nevyriausybinė organizacija veikia keliomis kryptimis, skirtinguose centruose bei teikia tęstines paslaugas jauniems žmonėms. Kad galėtumėme įgyvendinti savo projektus bei programas, reikia resursų bei finansų, kurie dažnai atkeliauja iš skirtingų finansuojančių organizacijų bei fondų. Dalinamės projektais, bei įgyvendinamomis programomis, į kurias kviečiame įsitraukti tiek jau Patrią atradusius, tiek mūsų dar nepažįstančius jaunuolius: 

Jaunimo savanoriška tarnyba (finansuojama JRD ir Kauno m. savivaldybės) – intensyvi 6 mėn. 40 val./mėn savanorystės programa. Pripažįstami išmokimai ir pabaigus galima gauti 0,25 balo stojant į aukštąsias mokyklas.

Europos solidarumo korpusas –  intensyvi savanoriška veikla užsienyje nuo 2 iki 12 mėn. 6-8 val/dieną. Dengiamos kelionės, gyvenimo išlaidos. Pripažįstami išmokimai ir pabaigus galima gauti 0,25 balo stojant į aukštąsias mokyklas. AC Patria yra siunčianti, priimanti ir koordinuojanti organziacija. (Finansuojama iš ES)

„Judam“ – nacionalinis projektas skirtas nedirbantiems, nesimokantiems (NEET) 15-29 metų jaunuoliams. Viena iš siūlomų veiklų – svanoriška veikla trunkanti 1-6 mėn, kasdien savanoriaujama 4-8 val. (80-100 val. per mėnesį). Dalis patiriamų išlaidų yra dengiama, mokami kišenpinigiai.  AC Patria atsakinga už savanoriškos veiklos koordinavimą. (Finanuojama iš ES socialinio fondo)

AJC „Vartai“ – veikia kaip atviras jaunimo centras beigi yra akredituotas vaikų dienos centras. Skirtas 14-29 metų jaunuoliams. (Finanuojama JRD, SADM)

„Mokslo stipendijos programa“ – skirta 17-23 metų jaunuoliams augusiems globoje, kurie mokosi vidurinėje, profesinėje ar aukštojoje mokykloje. Individuali pagalba bei finansinė paskata besimokantiems. (Finansuoja Vokietijos fondas „Kiderdorfer in Litauen“)

Palydėjimo paslauga – Kauno miesto savivaldybės finansuojamas jaunuolių, palikusių globos įstaigas, apgyvendinimas ir socialinių bei savarankiškumo įgūdžių ugdymas.

- „Globoje augusių jaunuolių įgalinimas gyventi savarankiškai bei integruotis į darbo rinką“- projektas skirtas jaunuoliams, palikusiems globos įstaigas, jų savarankiškumo, gyvenimiškų ir darbinių įgūdžių stiprinimui. Galimybė gauti individualias paslaugas ir palydėjimą, susipažinti su profesijomis, išbandyti įvairias profesijas pameistrystėje. (Finansuojama ES socialinio fondo)

„Palydėtos paauglystės“ programa – ES ir Kauno miesto savivaldybės finansuojamo Bendruomeninių šeimos namų projekto dalis, skirta 13-17 metų paaugliams. Programoje numatyti 8 grupės susitikimai po 2,5 val, išvykstamansis 2 dienų savaitgalis bei individualios konsultacijos jaunuoliams rūpimais klausimais.

“Kitas mažas žingsnis” – EEE ir Norvegijos fondų remiamo Aktyvių piliečių fondo finansuojamas projektas, skirtas sunkumus patiriančių jaunuolių dalyvavimui ir įsitraukimui stiprinti. Projekte stiprinamos ir organizacijos kompetencijos ir įgūdžiai.

 

remejai.png (regular, 500x318)