LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

MeilÄ— sau

MeilÄ— sau

 

Pastaruoju metu dažnai tenka susidurti su sÄ…voka – meilÄ— sau. Tai yra tema, kuriÄ… galima sutikti įvairiose tinklalaidÄ—se, yra parašytas ne vienas straipsnis. TurbÅ«t tai tik parodo, kad ši tema yra aktuali daugumai žmonių, kad yra ieškoma bÅ«dų, kaip skirti laiko sau, labiau rÅ«pintis savo fizine ir emocine sveikata.

 

Gyvenime dažnai skubame, bÅ«name labai užsiÄ—mÄ™, neturintys laiko pasirÅ«pinti savimi, o aplinkinių žmonių poreikiai dažnu atveju bÅ«na aukšÄiau už mÅ«sų. Kartais visame bÄ—gime susikoncentruojame tik į vienÄ… sritį, tokiu atveju apleidžiant kitas. Tam, kad galÄ—tume daryti pokytį gyvenime, svarbu suvokti, kokioje esame dabar situacijoje ir prisiimti atsakomybÄ™ už savo pasirinkimus. Taip, tai yra ilgas procesas, nes mes galime neturÄ—ti susiformavusių įgÅ«džių, kaip rÅ«pintis savimi. Tačiau gera žinia, kad įgÅ«džiai yra lavinami ir galime su atjauta išmokti skirti laiko sau. Tik norisi įspÄ—ti, kad meilÄ—s sau kelyje, galime susidurti ir su jausmais, kurie priskiriami nepageidautiniems, kaip gÄ—da, kaltÄ—. Šie jausmai gali kilti, nes mums augant dažnai buvo peršamos mintys, kad pirma turime pasirÅ«pinti kitais, o tik tada savimi. TikÄ—tina, kad dabartinis noras rÅ«pintis savimi ir greitų pokyčių siekis kirsis su įsitikinimais/nuostatomis apie save, pavyzdžiui, jei manote, kad esate perfekcionistas(-Ä—), gali bÅ«ti sunku tildyti savo vidinį kritikÄ…. Pokyčiams reikia laiko, kaip ir reikia laiko nuostatų/įsitikinimų keitimui apie save. Taip pat galime bijoti, kad pradÄ—jus skirti daugiau laiko sau, artimieji įsižeis, mÅ«sų nesupras, nepalaikys ar net atstums. Mokantis mylÄ—ti save galime jaustis sumišÄ™, galime patirti vienu metu ir skirtingus jausmus, kaip laimÄ— ir baimÄ—, nerimas ir palengvÄ—jimas. Tokie jausmai gali kilti iš to, kad pradÄ—jus tenkinti savo poreikius jaučiama laimÄ—, bet tuo pačiu ir baimÄ—, kÄ… pagalvos kiti, jei dabar skaitysiu knygÄ… vietoj namų tvarkymo, dirbimo viršvalandžių ar neišpildant aplinkinių lÅ«kesčių. Tad noriu pakviesti žengti pirmÄ… žingsnį link meilÄ—s sau ir įsivertinti, kokioje dabar esate gyvenimo situacijoje, kur jaučiate pasitenkinimÄ…, o kurioje srityje vertÄ—tų pasvarstyti, kas yra keistino ir ko norite joje.

118131465_688067081780662_669794451053944103_n.jpg (regular, 500x306)

 

Gyvenimo ratas


MÅ«sų gyvenimÄ… sudaro 8 pagrindinÄ—s dalys, kurios atskleidžia mÅ«sų gyvenimo harmonijÄ…. Rato centras atspindi 0 (nulį), o rato kraštai 10 (dešimt) balų. Kviečiame pasvarstyti ir pagalvoti, kiek balų galite įvertinti kiekvienoje gyvenimo srityje. O po to sujungti taškus, iš kurių gausite kreivÄ™ rodančiÄ… JÅ«sų gyvenimo harmonijÄ…. Po įvertinimo galite pasvarstyti šiais klausimais:

1)      Ar kreivÄ— atspindi JÅ«sų norimÄ… gyvenimo situacijÄ…?

2)      Kurios sritys įvertintos aukšÄiausiai, o kurios mažiausiai?

3)      KÄ… tokia kreivÄ— gali pasakyti apie JÅ«sų meilÄ™ sau?

4)      Kurias sritis norÄ—tumÄ—te tobulinti?

5)      KÄ… galÄ—tumÄ—te pradÄ—ti daryti kitaip, kad kitÄ… kartÄ… atliekant įsivertinimÄ…, galÄ—tumÄ—te įsivertinti bent 1 (vienu) balu aukšÄiau?

gyvenimoratas.png (regular, 500x500)

Šaltinis: http://grupineterapija.lt/gyvenimo-ratas-testas/

 

MeilÄ— sau mÅ«sų darbe 

 

Dirbdami su jaunais žmonÄ—mis stengiamÄ—s ugdyti juos ir stiprinti, kad mokytųsi palaikyti lygsvarÄ… kiekvienoje iš šių sričių. Patebime, kad skirtingu gyvenimo etapu yra aktualios skirtingos stritys. Tarkim 11 klasÄ—je labiau aktualu draugai, laisvalaikis, romantiniai santykiai. O peržengus 18 m. bÅ«damas 12 klasÄ—je labiau orientuojamasi į karierÄ…, kartais iš nerimo dÄ—l egzaminų ir svekatai reikia skirti daugiau dÄ—mesio. VÄ—liau svarbiÄ… vietÄ… pradeda užimti finansai. Suaugus svarbu palaikyti lygsvarÄ… visose srityse. Konsultuodami jaunuolius pastebime, kad dažnai suaugus taip stipriai koncentruojamasi į vienÄ…, dvi ar kelias sritis, kad pamirštamas laisvalaikis, asmenybÄ—s tobulÄ—jimas. Pasitaiko ir atvirkšÄiai, jaunuolis tiek daug laiko skiria draugams ir laisvalaikiui, kad pamiršta savo sveikatÄ…, karierÄ… ir pan. Tad mÅ«sų tikslas paruošti jaunuolį savarankiškam gyvenimui, kuriame atsirastų lygsvara tarp pareigų, atsakomybÄ—s, rÅ«pesčio bei meilÄ—s sau. 

 

Mūsų veikla finansuojama:

vartuirkitaip.jpg (regular, 500x49)