LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

„MAINŲ ŽIEDO“ PROJEKTAS - TREŠNĖS IŠ p. GEMOS SODO

Vieną popietę „A.C.Patria“ gavo laišką iš mūsų vietinės senjorų grupės savanorės p. Gemos . Kvietimas buvo pasidalinti trešnėmis, kurios auga jos sode. Patria komanda labai nudžiugo, gavę tokį pasiūlymą ir pavertė tai akcija „Mainų žiedo“ projekte. Akcijos tikslas – nuskinti trešnias, išvirti uogienę ir galutinį produktą parduoti už auką organizacijos veikloms paremti.

 

Kadangi VšĮ „A.C.Patria“ yra ne pelno siekianti organizacija, kuri dirba su savanorystės plėtra, jaunuoliais iš globos namų, jaunuoliais, kurie susiduria su iššūkiais paauglystėje. Gyvename iš projektų, Patrijoje dirba darbuotojai, o vykdomoms visoms veikloms nėra skiriama pakankamai finansų. Tokia akcija skatinome žmonių pilietiškumą – aukoti. Visos aukos už pagamintą uogienę bus skiriamos tokiems dalykams, kuriems projektuose nėra skiriama nė viena eilutė: kaip patalpų išlaikymas, arbatai ir sausainiams savanoriams ir Patria lankytojams. Daugelis ne pelno siekiančių organizacijų visame pasaulyje gyvena iš projektų ir dalį veiklų vykdo iš suaukotų pinigėlių.

 

Akcija vyko spontaniškai – žinia apskriejo per kelias dienas, todėl į pagalbą mums atėjo viena savanorė – Milda. Labai džiaugėmės ne tik smagia popiete pas p. Gemą, bet ir trešnių skynimu, pokalbiais ir kitos senjorų grupės savanore p. Marija.

 

Mūsų įspūdžiai iš „Mainų žiedo“ akcijos:

picture518.jpg (regular, 500x375)

Iš kairės į dešinę: Almanė (Vietinės savanorystės projekto koordinatorė), Milda (akcijos savanorė), p. Marija (senjorų grupės savanorė)

picture521.jpg (regular, 375x500)

Iš kairės į dešinę: Milda (akcijos savanorė), p. Marija (senjorų grupės savanorė), p. Gema (senjorų grupės savanorė, "Mainų žiedo" dalyvė)

 

Daugiau apie „Mainų žiedo“ projektą:

MAINŲ ŽIEDAS

Projektas, kurio metu žmonės dalinasi paslaugomis. Žmogus, užsiregistravęs Mainų Žiedo projekte ir pasiūlydamas paslaugą/-as, kurią/-ias gali suteikti kitiems žmonėms, turi galimybę „įsigyti“ paslaugą. Paslaugos – tai davimas, tai ką moki, sugebi padaryti (tai gali būti mažas dalykas, galbūt žmogus gali prižiūrėti gyvūną laikinai, pavežti su mašina, galbūt gali pamokinti megzti ar pasidalinti kitais įgūdžiais, galbūt žmogus mėgsta sekti pasakas. Kiekviena paslauga bus įvertinama taškais, už kuriuos bus galima „pirkti“ paslaugą.

Tai galimybė:

- būti naudingam;

- dalintis tuo, ką moki;

- patirti ne tik dalinimosi, bet ir bendravimo džiaugsmą;

- gauti paslaugas, kurių negali nusipirkti (pvz. močiutės pasaką);

- dalintis ne tik paslaugomis, bet ir patirtimi;

- savanoriauti.

Tikslas: kad žmonės pajustų džiaugsmą keistis paslaugų kokybe, kurios negali nusipirkti ir nebijotų eiti į atvirą kontaktą su svetimais, sudaryti galimybę žmonėms keistis  mažais resursais, kurie iš tiesų reikalingi.

Dėl detalesnės informacijos apie „Mainų žiedo“ projektą prašome kreiptis el.pašto adresu: buksavanoriu@gmail.com