LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Kristinos iš Vokietijos atsisveikinimo žodis

Mano laikas Lietuvoje

 

Nežinodama, ko galiu tikėtis, tačiau turėdama labai daug lūkesčių kovo 4 d. atvykau į Kauną.  Saulėtas sekmadienis nebuvo toks, kokio aš tikėjausi vėlyvą žiemą Lietuvoje. Mano kelionės priežastis – mano studijose privaloma penkių mėnesių stažuotė, kadangi kiekvienas socialinio darbo studentas turi atlikti penkių mėnesių praktiką savo pasirinktoje institucijoje. Mano sprendimas buvo suderinti keletą savo pomėgių, atvirą darbą su jaunimu, keliavimą ir Lietuvą. Taigi, kadangi niekada nebuvau dirbusi ar gyvenusi užsienyje tokį ilgą laiką, tai buvo mano šansas. Mano draugas rekomendavo A.C. Patria, o ypač atvirą jaunimo centrą „Vartai“ dėl turimos labai geros reputacijos ir gero vardo, taigi tai buvo viena VIENINTELĖ vieta, į kurią norėjau vykti. Prieš akis buvo penki mėnesiai: penki mėnesiai mokymosi, gyvenimo ir darbo. Man tai buvo įspūdingas laikas, nuostabus gyvenimas, labai daug naujos patirties, begalė įgytų žinių ir fantastiška darbo atmosfera. Apie socialinę padėtį Lietuvoje, asmenines žmonių patirtis ir jų gyvenimo būdą sužinojau daugiau nei kada galėjau įsivaizduoti.

 

Mano dėkingumas nenusakomas žodžiais ir rodos negaliu išreikšti kaip labai aš vertinu šias 22 savaites „Patrioje“ ir „Vartuose“. Ir dabar, kai mano viešnagė baigėsi, būtina įsivertinti ir įvardinti tai, ką aš padariau ir ko aš pasiekiau per visą šį laiką. Žinoma, pirmiausia tai turiu padaryti, kadangi tai yra privaloma mano studijose, tačiau dar svarbiau yra tai, kad pati apmąstyčiau savo pasiekimus bei nesėkmes praktikos laikotarpiu. Supratau, kas yra atviras darbas su jaunimu ir pamačiau, kad  pagaliau ir Lietuvoje jis vis populiarėja ir darosi vis svarbesnis ir aktualesnis. Taip pat galėjau praktikoje panaudoti savo bendravimo įgūdžius, kas pasakytina ir apie mano gan skurdžias lietuvių kalbos žinias. Laikas, praleistas „Vartuose“ kartu su jaunais ir įdomiais žmonėmis buvo neįtikėtinas. Šis jaunimo centras -  maloni darbo vieta su nuostabia ir motyvuota komanda ir aš labai didžiuojuosi būdama jos dalimi.

 

Galbūt ne visi žinote, tačiau norint, kad „Vartai“ būtų atviri yra be galo daug darbo ir už jų ribų: beveik kasdien mes turime susitikimus, mes planuojame ir vertiname kai kurias vykstančias veiklas. Tokie darbai paprastai yra labiau teoriniai, tačiau tikrai nėra nuobodūs, kadangi reikalauja kūrybingumo, naujų idėjų ir nuomonių. Noriu pasidžiaugti „Patrios“ komanda, kuri buvo labai supratinga ir palaikanti (ypač dėl kalbos). Aš išmokau bendrauti  taip, kad kiti suprastų tai, ką aš noriu pasakyti net ir ne savo gimtąja kalba. Tai buvo išties labai įdomu ir naudinga.

 

Aš išties labai rekomenduočiau šią organizaciją visiems, kurie nori susipažinti su socialiniu darbu iš geriausios jo pusės. Čia Jūs rasite nepaprastus kolegas ir daugybę galimybių išmokti, tobulėti ir praktikuotis. Nuo mano atvykimo kovo mėnesį praėjo šiek tiek laiko, laiko – kupino malonių prisiminimų ir įspūdžių. Galiu tikrai pasakyti tris dalykus: man išties labai patiko šis laikas, jis buvo per trumpas ir aš dar sugrįšiu :)

 

Ačiū Jums už viską!

Kristina Mittag, A.C. Patria praktikantė

Liepos 26 d. 2012, Kaunas/Lietuva

 

kristina.jpg (regular, 500x261)

 

Kristinos laiškas anglų kalba:

Mano laikas Lietuvoje 

With not much foreknowledge but many expectations I arrived in Kaunas on March 4th. A sunny Sunday, nothing I expected from a late-winter day in Lithuania. My reason for my trip was the obligation of a five months internship for my studies. Every social work student has to pass the practice in a social institution of his/her choice. My decision was to combine some of my interests, open youth work, traveling, Lithuania. Since I never lived or worked abroad for such a long period, here was my chance. A friend recommended A.C. Patria to me and especially the atviras jaunimo centras „Vartai“, due to a very good reputation and its status, so there was only ONE place to go. Five months were ahead of me, five months of living, learning and work. It has been an impressive time for me, a great life, a huge amount of new experiences, lots of gained knowledge and a fantastic work atmosphere. I got to know about the social situations in Lithuania and about individual biographies and personal lifestyles, so much more than I could ever imagine. My gratitude and appreciation is beyond words and it seems quite impossible to express how high I value these 22 weeks in Patria and Vartai. Now that my stay here comes to an end, it is necessary for me to evaluate what I actually did and accomplished during this time. First of all because it is again an obligation for my studies, but it is much more important to reflect myself with all achievements and failures during the internship.

 

I got a glimpse of what open youth work means and that finally it becomes a bigger and bigger topic in Lithuania. Also, I could put my conversation skills into practice and improve them, just like my poor Lithuanian language. It was a blast time in Vartai with unique young individuals and interesting characters. This youth center is an enjoyable workplace with an awesome, motivated team and I’m proud to be a part of it. As some of you might not know, there is a lot of work behind opening Vartai. Almost everyday we have meetings; we plan and evaluate several activities. Such things are usually more theoretical, but not boring at all, because it needs creativity, ideas and opinions. The Patria team has been very supportive and understanding with me, especially when it comes to language. I learned communication in the matter of making others understand what I mean, even without a common mother tongue. That was exciting and educational. I can highly recommend this organization for everyone who wants to get in touch with social work at its best. Here you’ll find extraordinary colleagues and many opportunities to learn, improve and practice.

 

Some time has passed since my arrival in March, a time full of precious memories and insights. Three things are for sure: I really enjoyed my time here, it was too short and I’ll be back :)

 

Ačiū Jums už viską!

Kristina Mittag, Praktikante Patria

Liepos 26 d. 2012, Kaunas/Lietuva