LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Kas slepiasi už Vartų?

Atsitinka kartais gyvenime, kad netyčia nugirsti žodžius „atviras jaunimo centras“, tačiau net neįsivaizduoji, kas tai yra ir kam tai reikalinga. Lygiai taip pat jaučiausi prieš tai, kai pravÄ—riau Patria „Vartų“ duris. Tikriausiai ne atsitiktinai pasirinktas toks simbolinis pavadinimas – „Vartai“. Kas už jų slepiasi ir kaip ten patekti? Galiu atskleisti dar vienÄ… įdomiÄ… detalÄ™ – šie „Vartai“ yra įsikÅ«rÄ™ tikrų tikriausiame rÅ«syje, kuriame tikriausiai nuolat gali išgirsti bÅ«gnų ir gitarų garsus... Bet apie viskÄ… nuo pradžių.

img_0321.jpg (regular, 333x500)

„Actio Catholica Patria“ yra nevyriausybinÄ— organizacija, kurioje yra veikiantis savanorių centras, supažindinantis plačiÄ…jÄ… visuomenÄ™ su vietinÄ—s ir tarptautinÄ—s savanorystÄ—s galimybÄ—mis bei savarankiško ugdymo centras „Kitaip“, kuriame dirbama su jaunuoliais, augusiais vaikų globos namuose. Taip pat šioje nevyriausybinÄ—je organizacijoje yra rengiami metodiniai mokymai darbo su jaunimu, atviro darbo, darbo su grupÄ—mis, tarpkultÅ«rinio mokymo temomis, nes šios organizacijos specialistai turi patirties ne tik su savanoriais ir jaunuoliais iš vaikų globos namų, bet ir aktyviai dirba su 15-29 metų jaunimu, kuris yra įsitraukÄ™s į atviro jaunimo centro „Vartai“ veiklÄ…. 

 Visų pirma, tiems, kurie tiki faktų ir statistikos galia, derÄ—tų paminÄ—ti keletÄ… svarbių dalykų apie tai, koks socialinis ir visuomeninis kontekstas skatina tokių centų veiklÄ…. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolÄ—s departamento statistiniais duomenimis 2014 metais vienas 15 metų ir vyresnis Lietuvos gyventojas vidutiniškai suvartojo 14,9 litro absoliutaus alkoholio. Per 2014 metus vienas 15 metų ir vyresnis gyventojas surÅ«kÄ— 58,5 cigarečių pakelius. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atlikto Pasaulio sveikatos organizacijos koordinuojamo tarptautinio mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimo duomenimis, 2010 m. nors kartÄ… per savaitÄ™ vartojančių alkoholinius gÄ—rimus buvo maždaug kas dešimtas tiriamasis (12,9 proc. berniukų ir 8,1 proc. mergaičių). Tarp penkiolikmečių berniukų šis rodiklis siekÄ— 25,2 proc., tarp penkiolikmečių mergaičių – 16,9 proc. 2014 metais iš nusižudžiusių žmonių skaičius Lietuvoje siekÄ— 930.  Akivaizdu, kad įvairios socialinÄ—s jaunų žmonių problemos dažnai susijusios su narkotinių medžiagų vartojimu, nesugebÄ—jimu rasti išeities iš susiklosčiusių situacijų ir kt. Jauniems žmonÄ—ms dažnai trÅ«ksta emocinÄ—s paramos, kai kuriais atvejais juos lydi netikrumo, nerimo, pasimetimo, vienišumo jausmas, yra susiduriama su tarpasmeninių santykių problemomis. BÅ«tent šis poreikis teikti emocinÄ™ pagalbÄ… jaunimui skatina atvirų jaunimo centrų atsiradimÄ…, kuriuose dirba profesionalÅ«s socialiniai darbuotojai ir psichologai, padedantys jaunuoliams užtikrinti saugiÄ… aplinkÄ…, tvarkytis su kylančiomis emocijomis ir problemomis.

Nors ir naivu bÅ«tų tikÄ—tis, kad atviri jaunimo centrai išsprÄ™s visas šias problemas, tačiau tai yra pirmas žingsnis link to, kad jaunuoliai galÄ—tų užmegzti šiltÄ… santykį su bendruomene, jaunimo centre dirbančiais darbuotojais ir bendraamžiais, lankančiais šiÄ… vietÄ…. Atrodo, šie dalykai yra lengvai suprantami, tačiau jaunuoliams tai gali reikšti itin daug.Vartuose sukurta neformali aplinka skatina jaunus žmones mokytis savarankiškumo,bendravimo, atradimo džiaugsmo, kviečia pažinti kitokiÄ… bendravimo kultÅ«rÄ… ir erdvÄ™. Grįžtant prie simbolinio „Vartų“ pavadinimo, kai kuriems jaunuoliams ši vieta atveria vartus į „antrus namus“, kuriuose gali bÅ«ti savimi.

Kaip visa tai veikia ir kas vyksta jaunimo centre? Jame galima rasti ne tik muzikos instrumentus, kuriais beveik kiekvienÄ… dienÄ… groja jaunuoliai, tačiau ir stalo teniso stalÄ… (žaisti išmoksta turbÅ«t visi „Vartuose“ apsilankÄ™), stalo futbolÄ…, gausybÄ™ stalo žaidimų, didžiulÄ™ knygų lentynÄ… ir net virtuvÄ—lÄ™, kurioje vyksta pačio skaniausio maisto gaminimo vakarai! Dar galima netyčia užklysti į filmų vakarus ir įsitraukti į neformalias diskusijas, pradedant temomis apie mokslus, kam reikalingas kompiuteris ir užbaigiant apie tai, kas yra meilÄ—.

PirmÄ… kartÄ…, apsilankius „Vartuose“ mane pasitiko dar ir sienos,pasakojančios istorijas apie tai, kas ten vyksta: įvairÅ«s piešiniai, dirbiniai, plakatai, nuotraukos atskleidžia ne sausus statistinius faktus, bet tikrÄ… ir nesuvaidintÄ… gyvenimo atkarpÄ… tų žmonių gyvenime, kuriems „Vartai“ tampa antraisiais namais.

ProjektÄ… „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentas prie SocialinÄ—s apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos SÄ…jungos struktÅ«rinių fondų lÄ—šÅ³.

logai.jpg (regular, 500x63)

 

Susisiek su JGI projekto „Atrask save“ koordinatorÄ—mis:

El.paštu: jgi.patria@gmail.com

Tel. nr.:+37063143310 ; +37065580534 ;

Daugiau informacijos: www.patria.lt; www.jrd.lt; www.ldb.lt; www.esf.lt