LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Ką savanoriai veikė Rumunijoje arba projektas "URBAL"

 

eu_flag_yia_en-01.jpg (thumb, 160x62)

 

"URBAL" Europos savanorių tarnybos rėmuose

 

Mieli draugai ir kolegos, mes norime su Jumis pasidalinti projekto “URBAL” rezultatais.

Prašome peržvelgti mūsų veiklos rezultatus svetainėje: www.urbal.eu ir mūsų Facebook puslapyje http://www.facebook.com/project.urbal.

 

URBAL yra projektas, kurį inicijavo Actiune in Voluntariat Asociacija kartu su Staj Touraine, ESI Labs, Actio Catholica Patria ir Fundacja dla Wolnośći, su Europos komisijos ("Veiklus jaunimas") parama. Projektas vyko Oradea mieste (Rumunija), o veikla truko 6 mėnesius nuo balandžio iki rugsėjo 2012.

Visos veiklos buvo atliekamos keturių savanorių iš Prancūzijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos, kurie atvyko į Oradea, kartu su vietos savanoriais, atrasti šiuolaikinės miesto kultūros vertybes.

 Per 6 mėnesių laikotarpį savanoriai analizavo miesto kultūros plėtros procesus Oradea mieste, bei lygino šiuos procesus su savo šalies miestų raidos procesais, tyrė skirtingus kultūrinės raiškos būdus bei organizavo šias meno veiklas, kaip: Kino naktys, Diskusijos apie gatvės meną (hip-hop muzika, grafiti, gatvės šokių), eksperimentinis teatras, perdirbimo metodai, architektūros ir fotografijos seminarai/dirbtuvės, muzikos renginiai.

Šio projekto tikslas buvo paskatinti miesto kultūros plėtrą, savanorišką veiklą, neformalųjį ugdymą, aktyvinti pilietiškumą, kūrybiškumą ir verslumą, kultūrinę įvairovę, didesnį jaunuolių turinčių mažiau galimybių įtraukimą į pilietinius bei neformalaus ugdymo procesus.

Veikla ir metodai, panaudoti šiame projekte, buvo sukurti siekiant skatinti savanorių kūrybiškumą ir individualumą. Jie buvo įtraukti į idėjų paieškos darbą, veiklų planavimą, įgyvendinimą bei skirtingų meninių renginių tęstinumo analizę: reklaminės medžiagos sukūrimas, tinklapio koncepcija, "Facebook" puslapis, seminarų ir prezentacijų organizavimas.

Keletas nuotraukų iš renginių:

 

Perdirbimo dirbtuvės:

 

img_9612.jpg (regular, 500x333)

img_9747.jpg (regular, 500x333)

 

Šviesos fotografijos dirbtuvės:

 

 image010.jpg (regular, 500x333)

image039.jpg (regular, 500x375)

image020.jpg (regular, 333x500)

 

URBAL @ Iedera Dienos Centras neįgaliesiems, Sporto diena:

 

img_0033.jpg (regular, 333x500)

 img_0475.jpg (regular, 500x333)

 

Grafiti nuotraukos Oradea mieste:

 

image009.jpg (regular, 500x333)

image011.jpg (regular, 500x333)

 

Daugiau nuotraukų ir informacijos rasite www.urbal.eu.

 

Šis projektas buvo finansuotas Europos Komisijais. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl  Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį šios informacijos panaudojimą.

 

URBAL

 

Dear friends and colleagues we want to share with you the outcome of our project, URBAL.

Please check the results of our activities on our site: www.urbal.eu and on our Facebook page http://www.facebook.com/project.urbal.

 

URBAL is a project initiated by Actiune in Voluntariat Association together with Staj Touraine, Esi Labs, Actio Catholica Patria and Fundacja dla Wolnosci,  with the support of  the European Commision (Youth in Action Programme).   The project took place in Oradea (Romania) and the Activity lasted 6 months from April until September 2012.

All the activities were initiated by four volunteers from France, Latvia, Lithuania and Poland, who came to Oradea  to discover, together with local volunteers, the values of contemporary urban culture.

 During 6 months, the volunteers analyzed the development of urban culture in Oradea compared to other cities from their countries, explored different ways of cultural expression  and organized artistic activities, such as: movie nights , debates about street art (hip hop music, graffiti, street dance), experimental theater, recycling techniques, architecture and photography workshops, music events.

This projects goal is to encourage urban culture, volunteering and nonformal education.

The objectives of Urbal are: promoting volunteering, non-formal education and active citizenship, creativity and entrepreneurship, cultural diversity, the inclusion of persons with low opportunities.

The activities and methodes approached  were created in order to stimulate creativity and  orginallity among the volunteers. They were involved in research work, planning, implementing and follow up analysis for different artistic events; the creation of promotion materials, the Web-site concept and the Facebook Page, the organization of workshops and prezentations.

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.