LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Iš dešimtokės kalbos apie kultūrą bei tradicijas...ir „Vartus“

„Šiuo metu Lietuvoje yra nemažai būrelių, kurie skatina savanoriauti. Tačiau yra ir jaunimo centrų, kurie ne tik skatina savanoriauti, bet ir supažindina jaunus žmones su tautos kultūra.

 

Pati mėgstu savanoriauti, dalyvauti socialinėje veikloje, o jaunimo centras ,,Vartai“ man yra buvę kaip antri namai. Atviras jaunimo centras ,,Vartai“ yra vienas iš su jaunimu dirbančios organizacijos  ,, A.C. Patria“ centrų. Jų bendras tikslas – išugdyti savarankiškam gyvenimui pasiruošusį jauną žmogų. ,,A.C. Patria“ savanorišką veiklą, kuri organizacijoje jau turi gilias šaknis, laiko svarbia pilietiškumo išraiška. Svarbiausios centrų veiklos kryptys: erdvė savirealizacijai, saugus laisvalaikio užimtumas, individualus darbas, darbas su šeima. Jaunimo centre ,,Vartai“ - šokama, dainuojama, grojama būgnais bei gitaromis, organizuojami karaoke ir filmų vakarai, lipdoma iš molio, gaminamas maistas, rengiami renginiai, vyksta pokalbiai aktualiomis jaunimui temomis. Svarbiausia yra tai, jog šie centrai  ne tik padeda pažinti save ir kitus, tačiau ir skatina pažinti savo gimtąjį kraštą – Lietuvą, jos kultūrą, tradicijas, puoselėjamas rūpestis savo tautai.

Taigi, pasidairykime, kaip šioje organizacijoje jaunimas susipažįsta su sava šalimi bei kultūra.

 

Pirmasis būdas - kelionės bei žygiai po gimtosios šalies miestelius, apylinkes. „A.C.Patria“ darbuotojai kartu su jaunimo grupėmis yra keliavę dviračiais į Kauno Marias, Kačerginę, kur atvykę aplankė muziejų, buvo supažindinti su Kačerginėje gyvenusių Lietuvai svarbių žmonių istorijomis. Taip pat dviračiais yra mynę Panemune iki Raudondvario. Organizacijos kasmet keliauja į Kulautuvą, kur vyksta kelių dienų seminaras. Jame jaunimas kalba įvairiomis temomis, būna įtraukta vienos dienos simuliacija, kada paaugliai eina pas Kulautuvoje gyvenančius žmones, kitaip sakant – vietinius gyventojus ir domisi Kulautuvos istorija, tradicijomis bei pačių žmonių gyvenimo istorijomis. Savanorių centras Užgavėnių metu vyksta į šventę Rumšiškėse kur padeda kitiems joje dalyvaujantiesiems kepti blynus, patys yra supažindinami su lietuvių tradicijomis, papročiais.

 

Antrasis būdas – organizacijos kuriamos, rengiamos akcijos, renginiai bei dalyvavimas kitų Lietuvos organizacijų akcijose, lankymas muziejų, parodų ir kita panaši edukacinė veikla. Pačiuose centruose renginiai vyksta dažniausiai vasarą, be abejo keletas yra rengiama ir kitais metų laikais. Į tuos renginius dažnai yra kviečiamas ne tik jaunimas, bet ir vyresnio amžiaus žmonės. Būna paruoštos programos su vaizdine ir teorine, istorine medžiaga, gyvais pasirodymais. Kauno pažinimui centrų atstovai vedasi jaunimą aplankyti Kauno muziejus, galerijas, domisi parodomis. Kai tik būna galimybės nuvykti į parodą, nedvejodami vyksta. Kasmet jaunimo centras ,,Vartai“ ir ,,A.C. Patria“ dalyvauja akcijoje ,,Darom“ , kai būna švarinamas miestas, renkamos šiukšlės, tvarkomos apylinkės. Patys centrai vykdo akcijas ir važiuoja į Kalniečių parką ar Santaką, kur žaidžia žaidimus, kalbasi bei įtraukia į savo veiklą aplinkinius, praeivius.

 

Trečiasis būdas – pažindinimas su amatais ir diskusijos. Be keliavimo ir renginių, jaunimo centre mėgstama lipdymą iš molio. Kai vyksta lipdymo užsiėmimai, paaugliai mokomi lipdyti, raižyti savo išlipdytame molio dirbinyje lietuvių tautinius raštus, kuriuos raižo pagal atsineštose knygose apie lietuvių tautinį raštą pateiktus pavyzdžius. Taip pat jaunimas buvo supažindintas su tradicine Lietuvių – Baltų puošyba, puodų žiedimo technika.

 

Mano nuomone ,,Vartai“ arba  ,,A.C. Patria“ apskritai yra naudingi, perspektyvūs ir svarbūs ne tik savanoriams ar norintiems užsiimti savanoryste, bet ir visiems žmonėms, ypatingai jaunimui, nes jų nuomonė, mintys, jie patys tuo metu formuojasi, o ši organizacija skatina ne tik pažinti ir puoselėti savo gimtąją šalį, jos kultūrą, tradicijas, bet ir palydi jauną žmogų savarankiško gyvenimo link.

 

 

Evelina Naruševičiūtė.“

 

eve.jpg (regular, 375x500)