LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

EVS savanorių grupė: susitikimas I, susitikimas II

Savanorių centras koordinuoja vietinės („Jaunimo socialiniai metai“) ir tarptautinės savanorystės („Volunteering activities“) programas.

 

volunteers2-page-001.jpg (regular, 353x500)

Kiekvienais metais į Kauną atvyksta apie 20 savanorių iš skirtingų šalių. Šiais metais koordinuojame 18 jau atvykusių į Kauną savanorių ir 4 savanorius Skuode. Kauno savanorius individualiai mokymosi procese lydi savanorių mentoriai, o šiemet jie kartu kviečiami patirti ir mokymosi grupėje vertę, išgyventi grupės procesus ir būti pagalba vieni kitiems. Lapkričio 4-5d. dviejų dienų susitikimą organizavo „A.C.Patria“ Savanorių centro koordinatorė Betina Gaertner ir savanorių grupės vadovė Birutė Daugėlienė.

 ai.youareamazing.jpg (regular, 500x500)

 

Kiekvieną mėnesį tarptautiniai Kauno savanoriai renkasi į grupės susitikimus, kurių metu orientuojamasi į savanorystės metu aktualių temų gvildenimą, tinklo mezgimą tarpusavyje ir bendrų projektų, iniciatyvų skatinimą. Pirmasis susitikimas vyko lapkričio pradžioje. Savanoriai susipažino, atliko komandines  užduotis ir jas aptarė – refleksija padėjo labiau pažinti save ir kitus, suvokti, kas vyksta grupėje. Savanoriai dalinosi įžvalgomis apie komandinio darbo struktūros ir susitarimų svarbą, idėjų dalinimąsi, lyderystę, tikslą ir pasitikėjimą, komunikaciją bei bendradarbiavimą. Savanoriai pristatė vieni kitiems savo priimančias organizacijas ir projektus: ką veikiu, ką man reiškia būti savanoriu. Grupės susitikimo metu savanoriai patys gamino maistą ir įgyvendinio kitas atsakomybes – prisiėmė atsakomybę, stengėsi vieni dėl kitų.

img_20181106_13583812.jpg (regular, 375x500)

Antrą grupės susitikimo dieną skyrėme laiko ruoštis Tarptautinei savanorių dienai. Procesą pradėjom vertybine diskusija ir žvilgsniu į savanorių motyvaciją. Vienas iš klausimų buvo: kokią vertę savanorystė kuria, kokia nauda įsitraukiantiems partneriams? Savanoriai įvardijo solidarumą, tarpkultūriškumą, atvirumą ir bendradarbiavimą, galimybę būti savimi, pagarbą, žmogiškus mainus ir augimą, neformalų ugdymąsi. Kartų bendravimas, vieninga Europa, jauni europiečiai turintys daugiau patirties ir galimybių įsidarbinti – tai jų įvardintos vertės.

img_20181120_191625.jpg (regular, 500x375)

Kodėl savanorystė svarbi visuomenei? Kokia savanorystės reikšmė vis labiau globalėjančiame pasaulyje? Savanoriai yra žmonės, kurie atvyksta į organizacijas padėti, bet neuždirbti pinigų. Globalėjančiame pasaulyje savanoriai yra tarptautinių mainų dalis, kreipianti visuomenės mintį ir žvilgsnį labiau į žmones negu į mainus prekėmis, tam tikra darbo sfera besidomintys žmonės gali sutikti bendraminčius iš įvairių pasaulio šalių, keistis idėjomis. Kartais savanorystė vis dar lieka šešėlyje. Jauni žmonės vertina tai kaip erdvę, suteikiančią daugiau galimybių atrasti savo misiją. Tarptautinė savanorystė neša žinutę apie taiką.

 

Šiame etape prie mūsų prisijungė tarptautinių savanorių koordinatorės iš Kipro, Prancūzijos, Italijos ir Ispanijos, atvykusios į Lietuvą pasisemti gerosios patirties (tarptautinio strateginio projekto „The Good, the Youth and the Volunteer“). Jos bendravo su savanoriais, dalinosi savo veiklos patirtimi, daug užsirašinėjo ir čia užfiksuotais patyrimais toliau dalinsis su kolegomis iš kitų šalių, kuriant metodinę medžiagą, reikalingą kokybiškam darbui su jaunimu.

img_20181106_11340611.jpg (regular, 500x375)

Galimybė pažinti save, tvirtėti savo vidinėmis laikysenomis, pažinti kitas kultūras, jaustis reikalinga bendruomenės dalimi – tai savanorystės nešamas turinys.

 

img_20181106_09500111.jpg (regular, 500x375)

Kitas savanorių susitikimas buvo numatytas gruodžio 4d., prie jo organizavimo prisidėjo ir patys savanoriai. Vyko atvejų analizė, savanoriai dalinosi savo 2-3mėn.patirtimis, reagavo į vieni kitų situacijas, kylančius klausimus. Užduoti s, kurios metu mažos komandos turėjo įvykdyti savo misiją sukėlė pamąstymus apie varžymąsi ir bendradarbiavimo naudą, kai kiekvienas, padėdamas kitam, gali įgyvendinti savo tikslus. Kitas grupės susitikimas vyks sausio 8d. Pasiruošimu jam rūpinasi jau nauja savanorių komanda, trykštanti idėjomis ir noru pažinti vieni kitus ir kultūras, diskutuoti vertybiniais klausimais ir smagiai praleisti laiką.

 

 

„A.C.Patria“ Savanorių centro savanorių mentorė Birutė Daugėlienė

Nutraukos savanorių Clemence (Prancūzija) ir Niklas (Švedija)