LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

EST savanorio projektėlis

Vytauto Didžiojo Universitete balandžio mėn. paskutinių dvejų pirmadienių metu vyko tarpkultūrinis projektas tarp Portugalijos ir Lietuvos.

Europos Savanorių Tarnybos savanoris Lietuvoje Oscar Peixoto ir universiteto profesorius Nuno Guimarães bendravo apie projektus tarp dviejų šalių ir profesoriui iš Portugalijos kilo mintis surengti kitokius vakarus vaikams iš Palemono vaikų dienos centro (šiame dienos centre Oscar savanoriauja). Pagrindinė idėja buvo linksmai mokinti vaikus portugalų kalbos ir pakviesti daugiau nei 30 vaikų dalyvauti šiame projekte. Portugalų kalba buvo mokoma per muziką, animaciją ir paprastus dialogus.

Šis projektas įvyko dėka teigiamo universiteto užsienio kalbų centro direktorės pavaduotojos Vilmos Bijeikienės sutikimo, kuri entuziastingai palaikė idėją nuo pat pradžių. Vaikai yra kilę iš skirtingų šeimų ir turintys skirtingas patirtis, tačiau su šypsena priėmė portugalų kalbos pradmenis nuo pat pradžių.

Visi dalyvavusieji vaikai gavo dovanėles, kurias įsteigė universitetas. Pasibaigus dviem portugalų kalbos pamokoms galima buvo išgirsti universiteto koridoriuose portugališkus žodžius ir beveik visi nauji portugalų kalbos mokinęsi vaikai susidomėjo galimybe ateityje studijuoti Vytauto Didžiojo Universitete.

 

Oscar Peixoto:

"In the last two Mondays of the month of April occurred in Vytauto Didžiojo universitetas another project  of cultural bridge between Portugal / Lithuania.

About projects between the two countries, a conversation between the European volunteer worker in Lithuania Oscar Peixoto and university professor Nuno Guimarães, the teacher had the idea of ​​promoting a different afternoon for the children of Palemonas Dieno Centras. The main idea was to teach Portuguese in a fun way to more than 30 children who participated in the project. The activities were learning Portuguese through music, animations and simple dialogues.

This was only possible due to the positive response of the university's director Vilma Bijeikienė, which was enthusiastic about the idea from the start. These children come from a difficult background but was possible give to them a smile while during the first steps in the Portuguese language.

All participants received gifts from the University. At the end of these two classes, it was possible to hear in the halls of the university words in Portuguese and almost all new students of the Portuguese language showed interest in studying in Vytauto Didžiojo universitetas in the future."

 

Įspūdžiai iš projekto:

cimg8680.jpg (regular, 500x375)

 

cimg8679.jpg (regular, 500x375)

 

cimg8715.jpg (regular, 500x375)

 

cimg8729.jpg (regular, 500x375)

 

cimg8670.jpg (regular, 500x375)

 

cimg8747.jpg (regular, 500x375)