LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

ES parama paslaugų tęstinumui užtikrinti

VšĮ „Actio Catholica Patria“ nuo 2018 metų gegužės mėn. įgyvendina Europos sąjungos finansuojamą projektą  Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0047 “Globoje augusių jaunuolių įgalinimas gyventi savarankiškai bei integruotis į darbo rinką”, skirtą jaunuoliams, palikusiems globos įstaigas.

 

Projekte numatytos individualios konsultacijos, profesinis orientavimas, praktinis ir teorinis susipažinimas su įvairiomis jaunuoliams priimtinomis profesijomis bei galimybė atlikti pameisrystę pas pasirinktą meistą mokantis praktinių įgūdžių. Projektas taip pat suteikia galimybę mūsų organizacijai tęsti pradėtas apgyvendinimo ir palydėjimo paslaugas, jaunuoliams, palikusiems globos įstaigas. Be konsultacijų, palydėjimo ir susipažinimo su profesijomis, projekte numatytos išvykstamosios veiklos, savaitgalio stovyklos bei žygiai, kurių metu jaunuoliai stirpins savo socialines bei kitas kompetencijas.

 

Viena iš mūsų organizacijos stiptybių yra tai, jog nuolat teikiame paslaugas, o ne tik įgyvendiname projektus bei įsisaviname lėšas, o užbaigę projektą dairomės naujų tikslo grupių ir naujų projektų, jog “išsilaikytume”. Tačiau paslaugas teikti, kuomet nėra nuolatinio finansavimo yra gana sudėtinga. Taigi, ES struktūrinė parama suteikia šiek tiek ramybės ir stabilumo ateinantiems 4 metams AC Patria savarankiškumo ugdymo centrui “Kitaip”, bei leidžia plėsti paslaugų jaunuoliams, paliekantiems ar palikusiems globos įstaigas, spektrą.

 

AC Patria su valstybės globoje augančiais jaunuoliais tikslingai dirbti pradėjo nuo 2007 metų, kai darbuotojai ėmė organizuoti stovyklas bei patyriminius žygius globos namuose augantiems ar augusiems jaunuoliams. Gavus ES struktūrinę paramą, buvo įkurtas AC Patria savarankiškumo ugdymo centras “Kitaip”, kuris užtikrino nuolatinį darbą su šia tiksline grupe. Centro tikslas yra suteikti pagalbą asmeniui, palikusiam ar paliekančiam globos namus, paruošti jį savarankiškam gyvenimui, padėti susirasti mokymosi įstaigą, darbą ir jame likti.

 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo

.esfivp-i-1.jpg (regular, 500x250)