LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Diskusija su AJC “Vartai” jaunimu apie “Socialinę įtrauktį ir kokybišką darbą su jaunimu“

Kiekvienais metais jaunimui aktualiomis temomis yra organizuojamos apklausos, anketavimai bei dukusijos apie jiems svarbias temas. Išanalizuota ir apibendrinta informacija pateikiama Europos Komisijai, o sprendimai priimami ES Tarybos lygmeniu. Taip vykdomas struktūrinis dialogas.

 

Sausio 25 d. „A.C.Patrijoje“ taip pat vyko diskusija šia tema. Dalyvavo nei daug nei mažai – 9 jaunuoliai ir pora socialinių/jaunimo darbuotojų. Taip pat atvyko ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos praktikantė, kurį akylai stebėjo vykstančią diskusiją.

 

Iš pradžių – šiek tiek apie tai, kas yra jaunimo socialinė įtrauktis. Dažniausiai šis žodžių junginys reiškia palankias sąlygas naudotis paslaugomis, pavyzdžiui sveikatos priežiūros, formaliojo švietimo, neformaliojo mokymosi ir savišvietos, informacinių ryšių technologijų, kultūros, aprūpinimo būstu, socialinėmis paslaugomis ir užimtumu  nepaisant lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

 

Toliau – diskusijos eiga, jaunuolių išsakyti „perliukai“ ir supratimai (pateikiami diskutuoti klausimai ir apibendrinti atsakymai). Malonaus skaitymo :)

 

 1. 1. Kokius žinote darbo su jaunimu pavyzdžius apskritai? Kokie naudojami tavo organizacijoje („A.C.Patrijoje“, AJC „Vartai“), regione, šalyje, siekiant pagerinti jaunų žmonių socialinę įtrauktį?

Jaunuoliai paminėjo: būreliai mokyklose ir dienos centruose, neformalus mokymasis įv. NVO, jaunimo mainai organizacijose ir tarp šalių, sporto būreliai, savanorystė ir palydėjimas jos metu, dalyvavimas įvairiose akcijose (ypač kalbant apie vertybinį pagrindą, pvz.: tolerancija, kritinė masė, žmogaus ar gyvūnų teisės), įv. renginiai (pvz.: antialko, prevencijos), konkursai, olimpijados, flashmob‘ai, jaunimo įtraukimas į sveikatos sistemą, pvz.: poliklinika („Bet tai priklauso stipriai nuo įstatymų, pavyzdžiui man yra žinoma, kad jei nelankai mokyklos, apie tave galvoja kaip apie „0“ ir tu negausi nieko. O tai prieštarauja prieš tai pasakytam socialinės įtraukties apibrėžimui, kad nepaisoma, koks esi ar ką veiki“), atviri jaunimo centrai.

Paklausėme ir apie atviro jaunimo centro „Vartai“ poreikį jaunuoliams. Štai ką jie atsakė:

„Nuo 14 m. mane šeima spaudė mokytis, o aš vietoj to ėmiau maištauti ir daugiau laiko leisti gatvėje. Nesamonės mane persekiojo. Tuomet atradau „Vartus“, o gatvė dingo, ėmiau pats spręsti problemas. Čia visi ateina pabūti ir niekam nesvarbu kaip tu atrodai, visi vienas kitą palaiko. Man tai panašu į socialinį įtraukimą ir įgalinimą“,„Laisva erdė, darai ką nori proto ribose, jautiesi savu“.

Kauno mieste jaunimas išskyrė tokius pavyzdžius: Fluxus ministerija, muziejai (ypač nemokami trečiadieniai), menų mokyklos, LUNI Kaunas (Laisvasis unirsitetas), kavinės be alkoholio, bibliotekos, Laisvės alėja (nemokamas bevielis internetas), Dainavos jaunimo centras, Skate parkas, VšĮ „Miegantys drambliai“, Apuolė, PPKC, A.C.Patria.

 

 1. 2. Kaip galima pagerinti darbo su jaunimu ir kitų jauniems žmonėms skirtų iniciatyvų kokybę, siekiant užtikrinti jaunų žmonių tobulėjimą, gerovę ir socialinę įtrauktį?

 • Jaunuoliams pasiūlyti įvairesnes veiklas, alternatyvas iš kurių jie galėtų rinktis. 

 • Nereikia spausti jaunimo daryti ko jie nenori. Tai turėtų būti pateikiama kaip alternatyva gatvei.

 • Mokslo sistema galėtų būti paremta neformaliu ugdymu: mokymusi iš patyrimo, o ne „sauso kalimo“. Mokiniai turėtų mokytis kritiškai mąstyti, drąsiai reikšti savo nuomonę. Dėl to jaunimas siūlo peržiūrėti ir mokymosi programas, kurios, anot jų, yra pasenusios. „Neformalumas, laisvė su protu, alternatyvos ir sąmoningumo ugdymas, vietoj to, kad „iškalk atmintinai“.

 • Jaunimo erdvės galėtų būti labiau pritaikytos jaunimui (kalbama ir apie mokyklas, ir apie NVO, jaunimo centrus): „Mums nereikia euroremontų. Mes norim savos erdvės, kuri nevaržytų  kūrybiškumo“.

 • Sukurti ir užtvirtinti motyvacinę sistemą, o ne tik bausmių, kaip dabar daug kur pakankamai įprasta. „Didžiausia problema – kaip motyvuoti?. Tarkim, kad būtų tęstinumas, keliantis motyvaciją“, „Vidutinės priežiūros įstaigose (socializacijos centruose) jaunimas tikrai netampa geresniu. Kodėl? Su juo niekas nedirba kaip su žmogumi, nemotyvuoja, o baudžia. Požiūris negeras.“

 • „Daug jaunimo nori keliauti, pažinti kitas kultūras, išmokti kalbą, tačiau neturi tam galimybių. Reikėtų programų, leidžiančių nemokamamai, tačiau tikslingai išvykti į užsienį“.  

 

Daugiau viešinti apie įvairias galimybes jaunimui (programos, organizacijos, vietos, kt.).

 • Kauno mieste: skirti ir pritaikyti daugiau edvių jaunimui, daugiau ir įvairesnių veiklų vykdyti, mažiau komercinių renginių, remti ir mažas jaunimo iniciatyvas, jaunimo grupių projektus, o ne tik „kaip kiekvienais metais“, daugiau viešinti jaunimo galimybes ir tai, kad ir kaip idėjos gali virsti realybe, kaip jas vykdyti, administruoti, vykdyti daugiau veiklų, skirtų jaunuoliams iš įvairių subkultūrų (pvz.: grafičiais išpiešti apleistus pastatus).  


 1. 3. Kokie kokybės standartai yra ar gali būti parengti siekiant paremti/pastiprinti darbą su jaunimu ir kitas susijusias iniciatyvas skatinant jaunų žmonių socialinę įtrauktį ir gerinant jų gyvenimo kokybę? 

Kaip kokybės standartas jau yra jaunimo darbuotojų sertifikavimas.

  • Viešinti pasiektus rezultatus darbo su jaunimu srityje, jaunimo iniciatyvų atžvilgiu. 

  • Reikia keisti pačią sistemą, požiūrį į jaunus žmones ir jų dalyvavimą („Naudoti balto lapo principą, kuris neteisia, o kaip tik palaiko, skatina ir ugdo“). 

  • Požiūris turi būti orientuotas į jaunus žmones ir jų gerbūvį. 

  • Įteisinti jaunimo kompetencijų dokumentus ir Lietuvoje: „“Veiklaus jaunimo“ programa jau turi Jaunimo pasą, kuriame apibrėžiamos jaunimo įgytos kompetencijos. Gaila, kad jis dar nepripažįstamas pas mus“.

 

Palčiau apie struktūrinį dialogą galite rasti www.jrd.lt skiltyje „Informacija jaunimui“ / „Struktūrinis dialogas“

Artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, jauni žmonės yra kviečiami sužinoti daugiau ir prisijungti prie FB puslapio:

www.facebook.com/sprendimus.priimame.kartu

 

PRIIMKIME SPRENDIMUS KARTU!

 

 

strukturinisdialogas.jpg (regular, 500x353)