LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Baigėsi SUPERVIZIJŲ mokymai

lsbplogohcmyk.jpg (regular, 500x85)

Apie projektą

Lietuvoje galime pasidžiaugti dar viena supervizorių karta, kuri šių metų liepos mėnesį pabaigė gana intensyvų mokymų ir praktikos laiką. Naujų supervizorių regimas tapo galimas tik gavus finasavimą projektui „NVO dirbančių ekspertų profesinių santykių konsultavimo (supervizoriškų) kompetencijų kėlimo mokymai“, kurie buvo finansuojami iš pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemą. 

Pagrindinis šio projekto tikslas yra stiprinti nevyriausybiniame sektoriuje dirbančių vadovų bei viduriniojo lygmens vadovų  kompetencijas ir įgalinti NVO dirbačius asmenis profeseonaliai spręsti darbo kasdienybėje kylančias problemas.

Viso dalyvavo 32 asmenys iš 21 nvyriausybinės organizacijos, iš skirtingų Lietuvos miestų. 


Mokymų nauda dalyviams

Pasidomėjome, kokį poveikį davė dalyvavimas supervizijų mokymose. Pasak vieno iš dalyvių, Edvino, supervizija suteikė aiškesnį komandos supratimą, studijų dėka jis gali prisiimti didesnes atsakomybes darbe, nes išlavimo įgūdį analizuoti pasirinkimus, savo santykį su veiklomis, kurias atlieka. Studijų metu išryškėjo santykio svarba: santykis tiek su klientu, tiek su kolega gali ir gydyti, ir keisti esmę.

Kita mokymų dalyvė Saulena teigia, kad labai sustiprėjo jos kaip vadovės kompetencija: supervizja įnešė daug aiškumo komunikavime, padeda kurti aiškesnius susitarimus, nuosekliai planuoti veiklas. Dalyvavimas mokymuose labai sustiprino savę pažinimo kompetenciją, padeda suvokti savo reakcijas, lūkesčius.


Kas yra supervizija

Supervizija - tokia konsultavimo forma, kuri leidžia į jūsų klausimą, darbinę problemą ar rūpestį pasižiūrėti labai individualiai ir kartu su jumis ieškoti jūsų situacijai tinkamiausio sprendimo. Tai visuomet individuali, o ne standartinė paslauga. Supervizorius ne tik palydi link sprendimų suradimo, bet ir link jų įgyvendinimo. Visu tuo supervizija skiriasi nuo tradicinio audito, išorinio vertinimo ar organizacijų konsultantų veiklos.

 

Supervizija taip pat ir mokymosi bei kvalifikacijos kėlimo procesas, nes ten kur žmonės atvirai kelia klausimus apie savo darbą ir aktyviai ieško atsakymų – jie tobulėja. Tačiau supervizija nėra tradiciniai personalo mokymai – supervizorius neskaito paskaitų ir neveda praktinių užsiėmimų, nedalija „visažinio“ patarimų ar „stebuklingų receptų“, nesistengia sužavėti kokiu nors tobulu metodu. Nes gyvenimas, lygiai kaip ir profesinis gyvenimas yra žymiai sudėtingesnis už bet kokius receptus, teorijas ar metodus...
 

Supervizorius kartu su supervizuojamaisiais mokosi kitaip – iš dalyvaujančiųjų patirties ją reflektuodami. Esminė supervizijos nuostata - tikrieji savo darbo ekspertai yra tie žmonės, kurie tą darbą dirba, todėl tik supervizuojamieji patys gali nustatyti, koks sprendimas jų situacijoje veiksmingiausias. Supervizorius yra ekspertas kita prasme – jis geba sudaryti sąlygas sprendimų atradimui.


Kas bus po projekto

Pasibaigus projektui asmenys, kurie dalyvavo mokymuose bei atliko pratiką dar negaus diplomo, tačiau jų laukia metai praktikos kaupimo, taip pat būtina komandinės supervizijos patirtis, kurią reikia įgyti per tą laiką. Tolesnį kokybinį lydėjimą atliks Lietuvos supervizorių asociacija. 

 

Akimirka iš supervizijų mokymų:

bernd.jpg (regular, 500x333)