LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Atrask save - užeik!

                       savanoryste.jpg (regular, 354x500)

 

SAVANORYSTĖ


Teikiant savanoriškos veiklos organizavimo paslaugas jauniems žmonėms nuo 15 iki 29 metų suteikiama galimybė įgyti patirties savanoriaujant įvairių sričių (meno, aplinkosaugos, sporto, socialinės srities, sveikatos apsaugos ir kt.) organizacijose, įstaigose, institucijose.

 

Nauda savanoriui:

pažymėjimas pabaigus savanorystę;

- erdvė neformaliam mokymuisi ir naujoms patirtims nuo 1 iki 4 mėn.;

kompensuojamos kelionės išlaidos (nuo namų iki savanorystės vietos ir atgal);

kompensuojami maisto pinigai – tai reiškia, kad kiekviena išsavanoriauta valanda per dieną (ne mažiau nei 4 val./d. ir ne daugiau nei 8 val./d.) yra įkainota 0,71 €. Savanoriui kompensuojama fiksuota suma per mėn. (0,71 € x savanoriautų valandų skaičius), tačiau ne daugiau nei 71 €;

- mentoriaus (atstovas iš koordinuojančios organizacijos) palydėjimas viso savanorystės proceso metu.  Šiuo atveju, tai būčiau aš J

- kompensuojamas PSD;

- esant poreikiui ir galimybei, būsto nuomos kompensacija. 

 

Nauda organizacijai:

- žinoma, savanorio pagalba konkrečiam laikotarpiui

- indėlis į jauno žmogaus mokymąsį, naujų patirčių įgijimą; 

- kiekvienas projekto savanoris „atsineša“ 30  kanceliarinėms ar spec. prekėms per mėn. jo savanorystės metu vykdomoms veikloms atlikti.

 

PROCESAS: 

- konkrečios savanorystės vietos pasirinkimas;

- susitikimas su mentoriumi visiems trims: savanoris, kuratorius ir mentorius.

-  Susitikimo metu: pasirašoma trišalė sutartis ir prašymas dėl išlaidų kompensavimo.

- Kuratorius mėnesio pradžioje turi pateikti preliminarų savanorio mėnesio savanorystės grafiką. Grafikai labai svarbūs, nes kiekvieno mėnesio pabaigoje savanoris savanorystės lankomumo grafiko originalą su visais parašais turi pristatyti mentoriui, juo remiantis kompensuojami maistpinigiai.

-  Savanoris kiekvieno mėnesio pabaigoje mentoriui pristato ir kelionės išlaidų čekius, kanc. prekių ir spec. priemonių čekius bei sąskaitas faktūras, išrašytas savanorio vardu.

- savanorystės laikotarpiu bendradarbiauja visos trys (mentorius, kuratorius ir savanoris) šalys: jei savanoris serga – pranešti mentoriui, tomis dienomis grafikas pasikeičia.

-  Jei kyla klausimų ­– visada galite kreiptis į mentorių.

 

NUTRAUKIMAS, PRATĘSIMAS:

- savanorystę dalyvaujant JGI projekte ,,Atrask save“ galima ir nutraukti, ir prasitęsti, tai derinama ir su jaunuolio Vietos JGI koordinatoriumi, kurio pagalba jaunuoliui yra kuriamas ir koreguojamas jo individualus veiklos planas (IVP). Prasitęsiant savanorystę reikia pasirašyti pratęsimo aktą, o nutraukiant – nutraukimo aktą.

 

KONTAKTAI:

VšĮ „A.C. Patria“ ES Projekto "Atrask save" savanorių mentorė Betina Gaertner – buksavanoriu@gmail.com, tel. +370 630 58865

VšĮ „A.C. Patria“ ES Projekto "Atrask save" savanorių mentorė Birutė Taraskevičiūtė – jst.patria@gmail.com, tel.  +370 630 96690

VšĮ „A.C. Patria“ ES Projekto "Atrask save" savanorių mentorė Lina Daugėlaitė – daugelaite.lina@gmail.com, tel. +370 600 19550

VšĮ "A.C.Patria" ES Projekto "Atrask save" savanorių mentorė Giedrė Vitkauskaitė - giedre.patria@gmail.com, tel. +370 641 44323

 

VšĮ "Actio Catholica Patria" mentorės atsakingos už savanorystės koordinavimą Kauno mieste ir Kauno rajone, Panevėžio mieste ir Panevėžio rajone, Skuodo r., Akmenės r., Biržų r., Šilutės r., Jurbarko r., Kėdainių r., Jonavos r., Kaišiadorių r., Marijampolės r., Kazlų Rūdos r. ir Kalvarijos r. 

 

Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža, bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšų.

logojuostastraipsniams.jpg (regular, 500x63)