LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Akademija, bet ne dailės ir ne karo

Norime pasidalinti ir pasidžiaugti, kad  rugsėjo viduryje savarankiškumo ugdymo centre „Kitaip“ prasidėjusi nauja programa „Akademija“ įsisiūbuoja ir tikimės tęsis su tokiu pat dalyvių užsidegimu, koks yra dabar.

Programos idėja susiformavo per laiką dirbant su jaunimu ir stebint jų poreikius ir iškylančius sunkumus. Taigi taip susiformulavo pagrindiniai tikslai:

 

  • Ugdyti gebėjimą mokytis iš patirties, reflektuoti;
  • Ugdyti ir stiprinti pasitikėjimą savimi;
  • Ugdyti  gebėjimą išsikelti ir kryptingai siekti tikslo.

 

akade.png (regular, 500x338)

Pirmų susitikimų metu dalyviai išsikelia individualius tikslus, kurių sieks du mėnesius, taip pat bendrą tikslą išsikelia ir grupė. Eigoje vykstantys susitikimai skirti dalyvių palaikymui, iškylančių problemų sprendimui, grupės formavimuisi. Esant reikalui, galimi individualūs susitikimai su vadovais. Programos pabaigoje, grupė įgyvendina savo bendrą tikslą ir vyksta į rudens stovyklą, kurioje aptariama ir įsivertinama visa programa. 

 

Susitikimų metu dalyviai susipažįsta, išsikelia bendrą grupės tikslą, dalijasi patirtimi siekiant savo individualių tikslų, turinys pildomas dalyviams aktualiomis temomis (laiko planavimas, dalykinis bendravimas ir pan).

 

Po pirmojo susitikimo galime pasidžiaugti, kad susirinkę aštuoni dalyviai aktyviai įsitraukė, su pagalba kėlėsi tikslus, svarstė kas šiuo metu būtų jiems svarbu, kurioje gyvenimo srityje norisi pokyčių. Toliau mūsų laukia jau konkrečių žingsnių pasiplanavimas ir savo tikslų siekimo pradžia. Linkime sėkmės visiems dalyviams siekiant savų tikslų, o jums papasakosime kaip seksis toliau.


"Kitaip" komanda