LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

„A.C.Patria“ pradeda vykdyti naują projektą!

Džiaugiamės galėdami pasidalinti su jumis gera naujiena – projektas „Vaikų globos namų auklėtinių integracija į darbo rinką, sudarant sąlygas aktyviai dalyvauti pozityvioje veikloje“ bus įgyvendinamas. Projektu bandysime prisidėti prie 14-29m. amžiaus esamų ir buvusių vaikų globos namų auklėtinių nedarbo problemos sprendimo ir socialinės atskirties mažinimo. Projektas siekia sukurti paramos išėjusiems iš globos institucijos sistemą, kuri paruoštų jauną žmogų savarankiškam gyvenimui.

 

1.jpg (regular, 448x181)

Projekto veiklų esmę sudaro:
1. Profesinio orientavimo, konsultavimo ir socialinių įgūdžių ugdymo paslaugų buvusiems globos namų auklėtiniams teikimas sukurtume Jaunimo Integracijos į darbo rinką centre.
2. Iškritusių iš kitų mokymosi vietų globos namų auklėtinių individualus profesinis mokymas realiai veikiančiose įmonėse pameistrystės būdu.
3. Palydėjimas į savarankišką gyvenimą ir darbo rinką sukurtuose Jaunimo lydimo savarankiško gyvenimo namuose „Įgalinimo būste“.
4. Darbuotojų palaikymo ir mokymo sistema.

Projekte per 3 metus sudalyvaus 70 esamų ir buvusių vaikų globos namų auklėtinių, dalis iš jų gaus apgyvendinimo paslaugas kartu su profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugomis.
2005m. SADM užsakymu atliktas „Tėvų globos netekusių asmenų gyvenimo kokybės ir pasirengimo savarankiškam gyvenimui įvertinimas“ teigia, kad 18.23% buvusių globos namų auklėtinių nedirba – tai 4 kartus daugiau nei bendras tų metų Lietuvos nedarbo vidurkis. Minėto tyrimo metu į klausimą „Ar jautėtės pasirengę pradėti savarankišką gyvenimą?“, 35% respondentų atsakė – „Ne“ ir 33% - „Nežinau“. Sukakus 18m. jaunuoliai yra priversti palikti globos namus ir tuomet netenka visos iki tol buvusios intensyvios socialinės pagalbos. „A.C. Patria“ šiuo projektu sieks sukurti sistemą, įgalinančią palaipsniui ir mažiau skausmingai pereiti nuo intensyvios socialinės paramos prie sveiko savarankiško gyvenimo.

Projektas „Vaikų globos namų auklėtinių integracija į darbo rinką, sudarant sąlygas aktyviai dalyvauti pozityvioje veikloje“ finansuojamas Europos Socialinio Fondo, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką“ priemonės lėšomis.

Daugiau informacijos: Projektų vadovė Irina Korkut Tel. 8-37 322 882 begin_of_the_skype_highlighting              8-37 322 882      end_of_the_skype_highlighting, 8-600 19550 El.p.: info@patria.lt