LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

„A.C.Patria“ atstovas Kauno jaunimo reikalų taryboje (KJRT)

Dar praeitų metų pabaigoje vyko rinkimai į Kauno jaunimo reikalų tarybą (KJRT), kuriuose savo kandidatūrą kėlė ir „Actio Catholica Patria“ atviro jaunimo centro „Vartai“ socialinė darbuotoja Kristina Mačiulytė. Iš esmės Kauno jaunimo reikalų taryba (KJRT) sudaroma Kauno miesto savivaldybės jaunimo politikai formuoti, jaunimo veiklai koordinuoti ir kitoms įstatymuose, kituose teisės aktuose ir Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimuose nustatytoms funkcijoms vykdyti. KJRT sudaroma iš 6 jaunimo organizacijų atstovų, kurių kandidatūras teikia Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, ir 6 Kauno miesto savivaldybės institucijų atstovų (Tarybos nariai, Tarybos sekretoriato ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai).

 

„Nuoširdžiai tikiu, kad kiekvienas jaunas žmogus, turėdamas galimybes ir reikiamą palaikymą, gali padaryti labai daug. Tiek savo darbe, tiek gyvenime stengiuosi atstovauti jaunus žmones, o ypač tuos, kurie dėl įvairių susiklosčiusių gyvenime aplinkybių turi mažiau galimybių dalyvauti miesto politiniame, socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime. Turėdama nemažai patirties dirbant su mažiau motyvuotu jaunimu bei žinodama jų esamą situaciją ir poreikius, tikiu galinti atstovauti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones, kurie nebūdami aktyvūs mokyklų, universitetų ar kitų organizacijų nariai neturi galimybių aktyviai įsitraukti į Kauno m. jaunimo politikos įgyvendinimą.“

 

Tokiais žodžiais Kristina kreipėsi į Kauno jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritasis stalas“ išreikšdama savo motyvaciją papulti į šią tarybą, kurioje galėtų atstovauti mažiau motyvuotą jaunimą bei taip prisidėti įgyvendinant Lietuvos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 5 straipsnio 2 punktą, kuris nurodo, jog kiekvienas jaunas žmogus turėtų turėti lygias su kitais jaunais žmonėmis teises ir nebūtų diskriminuojamas dėl savo arba savo tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą lyties, amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, turtinės, šeiminės padėties, sveikatos būklės ar kokių nors kitų aplinkybių.

 

Rinkimų rezultatai nudžiugino. Kristinos motyvacija, veržlumas bei ryžtas atstovauti mažiau motyvuotus jaunus žmones įtikino Kauno jaunimo organizacijų sąjungos narius ir ji buvo išrinkta į šią tarybą.

 

„Pasistengsiu prisidėti prie jaunimo politikos sėkmingo įgyvendinimo Kauno mieste bei produktyviai sieksiu  užsibrėžtų tikslų ir veiksiu aktyviai jaunų žmonių labui.“ 

 

374_regular_sigita_vienisas.jpg (regular, 383x500)

Paveikslo autorė - tapytoja Sigita Dabulskytė