LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

„A.C.Patria" apdovanota nusikaltimų prevencijos projektų konkurse

Su jaunimu dirbanti organizacija „A.C.Patria“– apdovanota VRM nusikaltimų prevencijos projektų konkurse!


Vidaus reikalų ministerijoje birželio 14d., antradienį, įvyko baigiamasis Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų konkurso renginys – „Nusikaltimų prieš vaikus ir pagyvenusius žmones prevencinės iniciatyvos“, kurio metu ministras Tomas Žilinskas apdovanojo geriausių 2015 m. projektų rengėjus. Sveikindamas renginio dalyvius ministras ragino dalintis savo darbo patirtimi, viešinti iniciatyvas. Jis pabrėžė, kad kai kuriuos rezultatus (įvykdytus nusikaltimus ir pan.) lengva fiskuoti ir skaičiuoti, o kai kuriuos procesus ne taip paprasta užčiuopti. Tradiciniu tapusį Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų konkursą Vidaus reikalų ministerija šiemet organizavo jau 11-ąjį kartą. 

Konkurso vertinimo komisijos sprendimu iš pateiktų ir atrinktų 18 projektų, laimėtoju paskelbtas VšĮ „Actio Catholica Patria“ projektas „Savarankiškam gyvenimui pasiruošęs jaunas žmogus“. Šis projektas skirtas 14–29 m. jaunuoliams, tapusiems smurto aukomis, smurtaujantiems ar turintiems kriminalinę patirtį. Jo metu buvo padedama jaunuoliams nebesijausti aukomis, mažinama rizika, kad jie vėl nusikals, patys smurtaus ar taps smurto aukomis, taip pat buvo gerinami jų socialiniai įgūdžiai, mokoma atsakingai elgtis su pinigais. Projekto rengėjai buvo paskatinti 1740 Eur premija, kuri bus skirta dalyvių stovykloms bei jaunimo mainams Vokietijoje jau šią vasarą.

 

dsc_6472.jpg (regular, 500x334)

 

dsc_6378.jpg (regular, 500x334)

 

Paslaugų jauniems žmonėms kompleksiškumas

Savarankiškumo ugdymo centro „Kitaip” darbuotoja, dalyvavimo projekte iniciatorė, Inga Rusinaitė-Vaitkuvienė, Savanorių centro savanorių mentorė Birutė Taraskevičiūtė bei atviro jaunimo centro „Vartai“ darbuotoja Vaida Žliobaitė, kurios rengė paraišką ir dalyvavo susitikime ministerijoje, džiaugėsi, kad ilgalaikiai organizacijos „A.C.Patria”, šiemet švenčiančios 25 metų jubiliejų, darbai ir veikla buvo pastebėta ir įvertinta. Organizacijos tikslas yra ugdyti savarankišką, gyvenimui pasiruošusį jauną žmogų. „A.C.Patria“ centrų (savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip“, atviras jaunimo centras „Vartai“ ir Savanorių centras) veiklose dalyvauja 14-29m. mažiau galimybių turintys, neaktyvūs jaunuoliai, valstybės globoje augę jaunuoliai, moskleiviai, studentai, dirbantys jauni žmonės, NEET‘sai. Svarbus veiklos aspektas – paslaugų jauniems žmonėms kompleksiškumas. „Kitaip“ centre besikonsultuojantys jaunuoliai, augę valstybės globoje, gali gyventi lydimajame būste (per 2015 m. gyveno 9 jaunuoliai), vyksta individualus palydėjimas (konsultavimas ir lydėjimas į institucijas: 106 jaunuoliai, 2-3mėn.), atviri vakarai (per 2015m. dalyvauja 85 jaunuoliai), grupiniai užsiėmimai (išvykstamosios veiklos, maisto gaminimas, stovyklos: dalyvauja 85 jaunuoliai). Jaunuoliai gali naudotis pameistrystės galimybėmis (15 jaunuolių per 2 metus), gauti mokslo stipendiją (38 jaunuoliai per 2015m.), savanoriauti (17 jaunuolių savanoriauja su vaikais ir seneliais). Jaunuoliams suteikiama galimybė saugiai ir prasmingai praleisti laisvalaikį, padedama ugdyti savarankiškumo įgūdžius. „A.C.Patria“ bendradarbiauja su vaikų globos namais, Kauno miesto ir raj. savivaldybėmis, policija, mokyklomis, Jaunimo reikalų departamentu, savanorius priimančiomis organizacijomis. Šis bendradarbiaujančių organizacijų tinklas nuolat plečiamas ir stiprinimas. Finansavimą organizacija gauna iš projektinių lėšų, tačiau pasibaigus finansavimui veiklos nenutrūksta – prioritetu išlieka tikslinė grupė ir darbas su ja.

 

dsc_6460.jpg (regular, 500x334)

 

 

2015m. pasiekti rezultatai

„Rengdamos paraišką šiam konkursui pabandėme užčiuopti tuos ne visuomet lengvai pamatuojamus rezultatus: 31 jaunuolis reflektavo savo kaip aukos patirtį, pagerėjo 20 jaunuolių mokyklos lankomumas, 14  įstojo mokytis, 8 susirado darbą, 4 atidavė ar pradeda atiduoti greitųjų kreditų, 3 antstolių, 6 draugams ar pažįstamiems skolas, 36 pradėjo planuoti savo išlaidas 2 savaitėms į priekį." – teigė  savarankiškumo ugdymo centro „Kitaip“ darbuotoja Inga Rusinaitė-Vaitkuvienė.

 

2015m. Į „Kitaip“ centro veiklą įsitraukė 90 jaunuolių (29 dalyvavo įvairiose grupinėse veiklose, su 38 palaikomas nuolatinis santykis (bent kartą per mėn.), su 28 jaunuoliais dirbama su asmeniniu pokyčiu (2k./mėn.) Atvirame jaunimo centre „Vartai“ per 2015m. apsilankė 300 jaunuolių, nuolat lankėsi 80, 40 lydėta individualiai. 2015m. Savanoriavo 80 jaunuolių (projektas Lietuvoje), 40 jaunuolių (vietinės savanorystės programa), 50 (tarptautinė savanorystės programa). Iš jų 17 jaunuolių savanoriavo ir tęsia šią veiklą su vaikais ir seneliais.

 

dsc_6485.jpg (regular, 500x334)

A.C.Patria" darbuotojos Inga Rusinaitė-Vaitkuvienė ir Birutė Taraskevičiūtė su taip pat konkurse dalyvavusiais Kauno bendruomenės centro Girsta" atstovais bei Vidaus reikalų ministru Tomu Žilinsku

 

dsc_6476.jpg (regular, 500x334)

 

 

Dar kartą dėkojame už pastebėtą ilgametį „A.C.Patria“ darbą su jaunuoliais, ugdant savarankiškumą, augant mažais žingsneliais!

 

Savanorių mentorė Birutė TARASKEVIČIŪTĖ