LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

AC Patria 2016 metų ataskaita

2016 metai  buvo be galo intensyvūs visai VšĮ "Actio Catholica Patria" komandai: šventėme 25 metų jubiliejų, gavome net keletą apdovanojimų iš Kauno miesto savivaldybės, Vidaus reiklalų ministerija skyrė premiją už geriausiu pripažintą prevencinį projektą „Savarankiškam gyvenimui pasiruošęs jaunas žmogus“, su pasikeitusia komanda iškeliavome į kalnus, priėmėme net 46 tarptautinius savanorius, Kauno mieste pradėjome mobilų darbą su jaunuoliais,  kartu su partneriais iš Vokietijos 21 tūkt. eurų skyrėme valstybės globoje augantiems/augusiems jaunuoliams "Mokslo stipendijos" programoje...Ir tai tik nedidelė daletė to, kas vyko 2016 metais. Kviečiame išsamiau susipažinti su vis 2016 metų veiklos ir finansine ataskaita. 

 

Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems 2 % savo pajamų mokesčio už 2015 metus “Actio Catholica Patria”! 2016 metais į "A.C.Patria" buvo pervesta 947,22 Eur. Ši suma dengia vieno mėnesio biuro, jaunimo centro bei Lydimojo būsto nuomos bei komunalines išlaidas. Mums tai labai aktualu metų pradžioje, kuomet laukiame naujo projektinio finansavimo, iš kurio ir dengiame organizacijos patiriams išlaidas. Taip pat išskirtinį ačiū sakome: “Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijai“, kuri organizaciją parėmė 1500 Eur, ir mūsų veiklas remia kasmet. Graupa bendruomenei Vokietijoje (Dresdene), kurie per kiekvienas šv.Kalėdų mišias renka paramą AC Patria. 2016 metais surinkta 558,16 Eur. Mūsų bičiuliams ir partneriams, palaikantiems mūsų veiklą ir skiriantiems kasmetinę paramą ne tik jaunuolių mokslo stipensijos programai, bet ir organizacijai  "Kinderdörfer in Lithuania e.V.", parėmusiai mūsų organizaciją 6360 Eur.


O taip pat visiems visiems palaikiusiems, konfrontavusiems, auginusiems ir buvusiems šalia per praeitus metus, tikimės, jog 2017-ieji bus ne mažiau įdomūs. 

 

dsc_0932.jpg (regular, 500x333)