LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

,,A. C. Patria“ dalyvavo tarptautiniame jaunimo politinio bendradarbiavimo susitikime

Birželio 27–28 d. Berlyne VšĮ ,,Actio Catholica Patria" Savanorių centro koordinatorė Betina Gaertner, deleguota mūsų šalies Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, dalyvavo Vokietijos nacionalinės agentūros organizuotame susitikime, kuriame buvo diskutuojama apie jaunimo politinį bendradarbiavimą Europoje.

 

Visur panaši situacija

 

Renginyje, kuriame dalyvavo politikos veikėjai iš Vokietijos, Austrijos, Belgijos, Liuksemburgo bei Čekijos, buvo diskutuojamas Europos Komisijos jaunimo politikos bendradarbiavimo pasiūlymas ir tai, kaip ateinančiais metais planuojama įgyvendinti jaunimo strategiją skirtingose šalyse. Darbo grupės atstovai iš įvairių ministerijų pasidalino praktine darbo su jaunimu patirtimi bei šio darbo metu sukauptomis žiniomis. Susitikimo metu buvo aptariamos įvairios aktualios temos, susijusios su Europos jaunimo įtraukimu, mažiau galimybių turinčių jaunuolių integracija, jaunimo darbuotojų ruošimo programa bei darbo su jaunimu kokybe.

 

Diskusijų metu skambėjo skirtinga patirtis ir buvo ieškoma bendrų sąlyčio taškų. Visų dalyvaujančių šalių atstovai sutiko, kad jaunimo darbuotojų padėtis visur yra itin panaši. Dėl mažai apmokamo darbo ir sudėtingo grafiko daugumoje šalių jaučiamas didelis jaunimo darbuotojų trūkumas, taip pat nepakanka galimybių tobulėti ir mokytis toliau. Buvo diskutuojama ir apie tai, ar ruošiant jaunimo darbuotojus reikėtų atskiros programos universitete – šiuo metu daugelyje šalių šios srities specialistus rengia profesinės mokyklos, specializacija taip pat įgyjama papildomų mokymų ar kursų metu. Kadangi socialiniai darbuotojai, pedagogai ir kiti socialinius mokslus baigę specialistai privalo įgyti papildomą kvalifikaciją, jog turėtų pakankamai kompetencijos ir žinių dirbti su jaunimu, jau minėtos nepalankios darbo valandos (dažniausiai vakarais) ir menkas darbo užmokestis mažina profesijos patrauklumą bei lemia motyvuotų ir profesionalių jaunimo darbuotojų trūkumą. Mūsų šalyje darbas su jaunimu taip pat neretai tampa tik tam tikra profesine „stotele“ specialistams, kurie įgiję patirties vėliau renkasi kitą profesinę sritį su didesniu atlyginimu, daugiau pripažinimo ar bent labiau „darbuotojams draugiškomis“ darbo valandomis.

 

 

Trūksta dialogo Lietuvoje

 

B. Gaertner nuomone, Lietuvos organizacijų įsitraukimas kuriant Lietuvos bei Europos jaunimo strategiją, yra labai svarbus. ,,Būtų vertinga atrasti galimybių įsitraukti į struktūrinį dialogą Lietuvoje. Kita vertus, ar tai mūsų užduotis ieškoti būdų, kaip dalyvauti šioje diskusijoje, kai esame tiesiogiai su jaunimu dirbanti organizacija? – retoriškai klausia ji – Atrodo, kad gerokai paprasčiau įsitraukti į dialogą kitose šalyse, kur diskusijų pagrindu dalinamasi įvairiomis nuomonėmis ir patirtimis, ieškoma bendrų tikslų. Tačiau čia, Lietuvoje, kartais pritrūksta atsakingų institucijų lyderystės. Būtina bendrai diskusijai surinkti visus jaunimo srityje veikiančius dalyvius ir, viską aptarus, vėliau teikti siūlymus ir išdiskutuotas pozicijos bei gaires.“ Anot B. Gaertner, toks procesas nėra lengvas, tačiau vedantis į priekį. ,,Bendradarbiavimas ir bendrų tikslų turėjimas padėtų atstovauti Lietuvos jaunimo temas ir prioritetus Europoje, vis dėlto mūsų šalyje pritrūksta bendro dialogo.“, – apgailestauja Savanorių centro koordinatorė.

 

B. Gaertner teigimu, sudalyvavus diskusijoje Berlyne, norėtųsi tokių pobūdžio susitikimų ir Lietuvoje. ,,Vokietijos nacionalinės agentūros organizuotame renginyje daug sužinojau apie 2018 m. svarbą nustatant kryptis Europos jaunimo politikoje. Būtų smagu, kad įvairios Lietuvos organizacijos, tarp jų ir ,,A.C.Patria", būtų kviečiamos į struktūrinį dialogą ir mūsų šalyje. Tokiu būdu sužinotume, kokios aktualijos yra diskutuojamos, galėtume ieškoti formos, kaip įtraukti jaunuolius bei atstovauti savo tikslo grupės poreikius Europiniame lygmenyje.“

 

Naujos strategijos

 

2018 m. kuriamą Europos jaunimo strategiją planuojama labiau sieti su jaunimo programomis, skirti daugiau dėmesio mažiau galimybių turintiems jaunuoliams, didinti šios srities darbo matomumą. Pasak B. Gaertner, susitikime Vokietijoje vyravo nuostata, kad tik kuriant ilgalaikes veiklos struktūras yra pasiekiamas efektyvumas – vienkartinių projektų įgyvendinimas čia nepadės. ,, ,,A. C. Patria“ pozicija sutampa su šia idėja, todėl susitikimo metu rėmiausi mūsų patirtimi. Vis dėlto, jaučiau, kad negalime visiškai reprezentuoti Lietuvos situacijos ir pozicijos. Mūsų organizacijos vertybės ir noras kurti ilgalaikes bei augančias veiklos struktūras darbe su jaunimu reikalauja bendradarbiavimo su kitomis institucijomis. Tokio tinklo kūrimas Lietuvoje galėtų būti struktūrinio dialogo dalis.“, – teigia koordinatorė.

 

Rugpjūčio mėnesį visos ES valstybės narės susitarė dėl bendros Europos jaunimo strategijos tikslų. B. Gaertner įdomu, kokių tikslų iškels Lietuvos jaunimo politikos atstovai. ,,Gaila, kad praleidome diskusiją apie jaunimo situaciją ir kontekstą Lietuvoje, o galbūt tokios ir nevyko. Tikrai turėtume kuo pasidalinti ir norėtume būti išgirsti ne tik Vokietijoje, bet ir čia, nacionaliniame lygmenyje.“, – apgailestavo ji.