LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

3D


„A.C.Patria” Savanorių centras ir Kauno „Vyturio” gimnazija sėkmingai įsibėgėja įgyvendinndami bendrą projektą „3D”. Ši idėja kilo po informacinių susitikimų apie savanorystę su mokiniais: norintiems savanoriauti gimnazistams sudaryti sąlygas dalyvauti vietinės savanorystės programoje. Pati mokykla siekdama vertybinių ugdymo tikslų mato poreikį skatinti gimnazistų savanorystę ir nesavanaudišką tarnystę kitiems, bendruomenei.

img_9839.jpg (regular, 500x333)

Projekto idėja kilo pagal šv. kunigo Jono Bosko (mokykloje įgyvendinama salezietiško vertybinio ugdymo programa), įsteigusio saleziečių kongregaciją, pažadą savo bendradarbiams, jis pažadėjo Darbą, Duoną, Dangų.

 

Darbas. Šv. kun. Jonas Bosko savo veikloje su jaunimu didelį dėmesį skyrė užimtumui, profesijos įgijimui. Tai aktyvus įsipareigojimas gerais darbais kurti savo ir kitų ateitį. 

Duona.  Darbštus žmogus niekada nebadaus, jis galės pasidalinti su kitu savo materialiniais ir dvasiniais resursais. Nesavanaudiška ir savanoriška tarnystė kitiems ir bendruomenei svarbi mokinių socialinėms ir emocinėms galioms plėtoti. Įgyta savanorystės patirtis skatins asmenybės augimą. Mokiniai turės galimybę išbandyti savo jėgas įvairiose veiklose, reflektuos įgytą patirtį, turės sąlygas savo karjerai planuoti.

Dangus. Mūsų kasdienio gyvenimo džiaugsmai, sunkumai, įsipareigojimai turi didžiulę prasmę. Mes norime būti laimingi čia ir dabar, ir per visą amžinybę. Kai žmogus myli ir meile dalinasi su kitais, ten yra dangus. Šv. kun. Jonas Bosko sakė: „Per darbą būsite nusipelnę  visuomenei, religijai ir gerai pasitarnausite savo sielai, ypač jei savo kasdienius užsiėmimus aukosite Dievui.“

 

bosko.jpg (regular, 500x357)

 

 

„A.C.Patria“ kartu su Kauno „Vyturio” gimnazija siekai sudaryti palankias sąlygas moksleiviams įsitraukti į socialinę veiklą per savanorystę Kauno miesto įstaigose.

 

 Mokykloje buriasi aktyvių gimnazistų grupelė, kurie savanoriauja skirtingose organizacijose Kauno mieste: Atžalyno vaikų globos namuose, vaikų dienos centruose Palemone ir Kauno senamiestyje („Užuovėja”), „Menų kambaryje”, „Miegančiuose drambliuose”, Kauno valstybinėje filharmonijoje, domisi „Maisto banko” veikla bei galimybe savanoriauti bibliotekoje. Kovo 15d.susitikome su beveik 20 mokinių, kurie jau lankėsi organizacijose, todėl gimnazistai  dalinosi gyvais įspūdžiais apie susitikimus su vaikais vaikų dienos centruose, pagalbą ruošiant namų darbus, taip pat darbą rūbinėje prieš koncertą Filharmonijoje ir vidines taisykles, kad į koncertą atėjusio žmogaus su kepure drabužius dera kabinti atskirai nei tų, kurie be kepurės.

 

 Kauno „Vyturio” gimnazijos savanorių grupės susitikimai vyksta kas dvi savaites. Susitikimų metų ugdmi gebėjimai apmąstyti ir įvardinti savo patirtį. Paskutinį kartą jaunuoliai savanoriai dalinosi įspūdžiais iš savanorystės vietų, lipo ant įsivaizduojamo tiltelio atlikdami komandinę užduotį, skatinančią susimąstyti apie pagalbą vienas kitam, apie žmones, kuriuos sutinka savanoriaudami, apie žodinės ir neverbalinės komunikacijos svarbą.

 

img_9911.jpg (regular, 500x333)

Norime pasidžiaugti, kad sumanymas skleisti žinią apie savanorystę ir jos galimybes mokiniams informacinių susitikimų metu išaugo į nuostabią iniciatyvą ir bendradarbiavimą su mokykla. Nuoširdžiai dėkojame entuziastingai ir tikinčiai, prasmę šioje veikloje matančiai ir daug dėl to darančiai mokyklos direktorės pavaduotojai Jurgai Burneikienei.  

 

img_0314.jpg (regular, 333x500)

Birutė TARASKEVIČIŪTĖ, „A.C.Patria" savanorių mentorė

Nuotraukų autorius EVS savanoris Luca Giannone