LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Komanda

Yannick Rebondin
Visa komanda

Yannick Rebondin

AC Patria Savanorių centro tarptautinis ESK savanoris

yannick.rebondin1@gmail.com 

 

 

Esu kilęs iš Amjeno (gražus miestas netoli Paryžiaus) ir šiais metais esu savanoris A.C Patria (nuo 2020 m. rugsėjo iki 2021 m. rugpjūčio). Visada norėjau dalyvauti savanorystės projekte, todėl prieš kelis mėnesius kreipiausi į darbą Patrijoje. Šiais metais, mano galva, yra reali galimybė skirti laiko ir jėgų dideliam tikslui. Aš nusprendžiau pasirinkti šį savanorystės projektą, nes man patinka vykdyti įvairias veiklas. Be to, dirbti šioje vietoje yra labai malonu, nes padedame kitiems savanoriams įgyvendinti savo projektus.

Šiais metais norėčiau ir pasidalinti savo kultūra, ir atrasti lietuviškas tradicijas. Ši šalis atrodo labai turtinga, todėl kasdien galėčiau apie ją sužinoti daug dalykų.

***

I come from Amiens (a beautiful city near Paris) and I am volunteer at A.C Patria this year (from september 2020 to august 2021). I have alway wanted to be involve in a volunteering project, this is why  I applied for a few months ago to work in Patria. To my mind this year is a real opportunity to give my time and my energy for a great cause. I ve decided to chose this volunteering project because I like manage and run various activities. Moreover, to work in this place is very gratifying because we help other volunteers to realize theirs projects.

This year, I would both to share my culture and to discover Lithuanian traditions. This country seems very rich, therefore I could surely learn everyday many things about it.