LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Apie mus

52345131_765725733799533_5400437035552997376_n.jpg (regular, 500x333)

 

Ši sritis A.C. Patrioje gyvuoja nuo 2007 metų, kai darbuotojai ėmė organizuoti stovyklas bei patyriminius žygius globos namuose augantiems ar augusiems jaunuoliams.

Pastebėjome, jog išvykų metu patirtus įspūdžius, įgytas žinias, grįžę į globos namus jaunuoliai greitai pamiršta. Deja, nuolatinės veiklos negalėjome vykdyti dėl prasto šios srities finansavimo. Tad ėmėmės iniciatyvos rašyti projektą, kuris užtikrintų nuolatinį darbą su šia tiksline grupe. Šiandien ši sritis vadinama jaunimo savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip“. Centro tikslas yra suteikti pagalbą asmeniui, palikusiam ar paliekančiam globos namus, paruošti jį savarankiškam gyvenimui, padėti susirasti mokymosi įstaigą, darbą ir jame likti.

Savarankiškumo ugdymo centras veikia dviem kryptimis: įsteigtas „Konsultacijų centras“ ir „Lydimasis būstas“.

„Konsultaciniame centre“ mokoma socialinių, įsidarbinimo ir išlikimo darbe įgūdžių, profesinio orientavimo. Organizuojamos stovyklos ir patyriminiai žygiai. Taip pat suteikiama galimybė dalyvauti Europos savanorių tarnybos programoje. Ši centro dalis yra įsikūrusi A.C.Patrios patalpose. Jaunatviška komanda laukia lankytojų atvirų vakarų metu pirmadieniais ir antradieniais nuo 14 iki 17 val. Kitomis dienomis esame atviri susitikimams suderinus laikus. 

Dar viena sritis – „Lydimasis būstas“. Centro įsteigtame būste gyvena 6 jaunuoliai, kurie yra ruošiami savarankiškam gyvenimui. Siekiant užtikrinti sėkmingą socializaciją, kiekvienam iš jų sudaromas individualus pagalbos planas orientuotas į kiekvieno jaunuolio poreikius. Eiliniame gyvenamame rajone įsikūrusiame būste dirba socialiniai darbuotojai, padedantys jaunuoliams asmeniškai sudėtingose situacijose. Mums labai svarbu, jog šis būstas netaptų dar viena institucija, tad gerbiame jaunuolių laikinus namus.

Taip pat besimokantiems jaunuoliams suteikiama Mokslo stipendija, įsteigta Vokietijos fondo „Kinderdörfer in Litauen e.V.“. Mokslo stipendijos programa skirta 17-18 m. jaunuoliams, kurie yra gyvenę ar dar gyvena globos namuose ir mokosi vidurinėje ar profesinėje mokykloje, universitete ar kolegijoje (ir ją lanko). Programos tikslas – skatinti jaunuolius įgyti išsilavinimą, suteikiant jiems finansinį palaikymą. Stipendija skiriama ir planuojama kartą per mėnesį, susitikus su "Kitaip" centro darbuotoju. Kitą kartą susitikus aptariama kaip sekėsi išleisti pinigus, laikytis kartu padarytų sutarimų. Tokiu būdu skatiname jaunuolius mokytis planuoti savo finansus, bei suteikti galimybę įsigyti jiems reikiamų daiktų ar paslaugų, lankyti norimus užsiėmimus, susitaupyti pinigų didesniam pirkiniui, padengti mokslo ar kitas išlaidas. Stipendijos planavimo susitikimų metu užsimezgus kontaktui su jaunuoliais taip pat siūloma kitokia parama ir reikiamas palydėjimas. 

 

 

Apie mus spaudoje:

 

"Durys į kitokį gyvenimą", Kauno diena, rugsėjo 14 diena, 2009 metai

 "Iššūkis vaikams: iš rūpesčio zonos- į nežinomybę", Respublika, birželio 3 d., 2011 metai 

Mūsų pasiūlymai:

Rekomendacijos Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl globos namuose užaugusių jaunuolių savarankiškumo ugdymo proceso.

 

Centro veiklą finansuoja: 

Vokietijos fondas "Kinderdörfer in Lithuania e.V."

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 

Jaunimo reikalų departamentas 

Kauno miesto savivaldybė 

Aukštyn

Kaip mes dirbame

Centro sėkmės rodikliu laikome siekį tapti traukos centru globos namuose augusiems jaunuoliams. Jaunuolius pritraukiame šilta atmosfera ir palaikymu. Todėl sąmoningai vengiame teikti „atlyginimus/stipendijas“ už dalyvavimą veikloje (išsyrus Mokslo stipendijos programą, kur suteikiamas finansinis palaikymas besimokantiems jaunuolimas). Net tais atvejais, kai atlygis numatytas projekte, apie materialinę naudą informuojame tik po to, kai jie jau priėmė sprendimą dalyvauti. Pasiekėme, kad centre nuolatos lankosi jaunuoliai, kurie tiesiog „ėjo pro šalį“ ar užėjo, nes draugas rekomendavo. Užmezgus pasitikėjimu grįstą kontaktą, einame į kitą pakopą – organizuotą individualų darbą. Šiam darbui vykdyti komandoje esame pasiskirstę, kuris darbuotojas yra atsakingas už kurį jaunuolį, seka jo pokyčius savarankiškumo link. Proceso metu fiksuojame vykdomą veiklą ir drauge su komanda įsivardijame, ką turime atlikti, siekdami užtikrinti jaunuolio savarankiškumą bei kokybišką gyvenimą. Svarbus tiek individualus, tiek ir komandinis darbas. 

 

Svarbu įvardinti ir „Lydimo būsto“ darbo metodus. Palydėjimo į savarankišką gyvenimą būstai, kitose šalyse yra labai populiari socialinio darbo forma visoms tikslinėms grupėms, kurios dėl kažkokių priežasčių turi sunkumų tvarkantis kasdienybėje. Tokiose grupėse gali būti jaunuoliai augę nedarniose šeimose, ilgai reabilitacijoje buvę žmonės, negalią turintys asmenys ir pan. Šiuo atveju, „Lydimas būstas“ yra skirtas jaunuoliams, kurie augo globos namuose. Kaip ir jaunimo savarankiškumo ugdymo centre „Kitaip konsultacijų centre“, taip ir būste, jaunuoliai turi už juos atsakingus darbuotojus, kurie intensyviai ir nuosekliai dirba įgyvendindami individualų pagalbos planą. Prieš apsigyvendami būste jaunuoliai keletą kartų susitinka su socialiniu darbuotoju motyvaciniam pokalbiui. Šiuose pokalbiuose jaunuoliai įvardija, kokio pobūdžio jiems reikia socialinio palydėjimo. Atsikrausčius į būstą pasirašoma sutartis, kurioje jaunuolis sutinka nuolat spręsti kylančius iššūkius ir priimti jam teikiamą palydėjimą. Be to jis įsipareigoja dėti pastangas įgyvendinant savo individualų pagalbos planą, kuris grįstas abipusiais susitarimais tarp darbuotojo ir jaunuolio. Darbuotojo bei jaunuolio santykių pagrindas būste yra abipusė pagarba. Nesilaikant susitarimų, prieš taikant „sankcijas“, mėginama suprasti priežastis.

 

Dirbant su minėta tiksline grupe, pasiteisina bendradarbiavimas su kitais A.C.Patrios centrais: globos namuose augę jaunuoliai dalyvauja trumpalaikėse tarptautinės savanorystės programose, lankosi jaunimo centre „Vartai“, taip integruodamiesi į „normalią“ aplinką.

 

 

Aukštyn