LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Apie mus

 

sc.jpg (regular, 500x325)

 

“A.C. Patria” padeda jauniems žmonėms ir organizacijoms atrasti savanorystės galimybes Lietuvoje ir užsienyje, konsultuoja vietinės ir tarptautinės savanorystės klausimais.

Savanoriška veikla organizacijoje “A.C. Patria” turi gilias šaknis ir yra laikoma efektyviu įrankiu reiškiant aktyvų pilietiškumą.

 

Savanorių centras vysto dvi kryptis, tai vietinė ir tarptautinė savanorystė.

 

Vietinės savanorystės tikslas yra gerinti savanoriškos veiklos sąlygas Lietuvoje. Vietinė savanorystė yra skirta įvairaus amžiaus moksleiviams ir studentams, kurie trokšta savanoriauti Kauno organizacijose. Vietiniai savanoriai susitinka kartą per dvi savaites, jie taip pat gauna mokymus – pasiruošimo ir įsivertinimo seminarus, kur gali dalintis savo patirtimi, įvertinti atliktas veiklas, mokytis ir kurti ateities planus.

Jei nori tapti vietiniu savanoriu – rašyk Birutei į bjst.patria@gmail.com arba tiesiog užsuk į Patrią.

 

Kita vietinės savanorystės dalis yra internetinė duomenų bazė www.buksavanoriu.lt . Šio tinklalapio tikslas – sukurti tinklą tarp savanorių  ir organizacijų ieškančių savanorių arba jaunų žmonių siekiančių tapti savanoriais. Kviečiame aplankyti šią duomenų bazę! Čia rasite organizacijų, kurios ieško savanorių katalogą.

 

Tarptautinė savanorystės programa – Europos savanorių tarnyba – apima savanorius iš užsienio, atliekančius EST tarnybą Lietuvoje ir lietuvius, kurie nori atlikti savanorystę užsienyje. “A.C. Patria” taip pat konsultuoja organizacijas Lietuvoje, kurios priima tarptautinius savanorius arba planuoja priimti EST savanorius ateityje.

Jei norėtum atlikti Europos savanorių tarnybą užsienyje, rašyk Indrei adresu est.patria@gmail.com .

 

Jei norėtumėte priimti tarptautinius savanorius Lietuvoje arba atlikti EST Lietuvoje, kreipkitės į Ingridą adresu evspatria@gmail.com arba Viktoriją adresu patria.volunteers@gmail.com

 

Jei kyla klausimų arba savanorių centro veiklos tau aktualios, mūsų draugiškas kolektyvas suteiks visa tave dominančią informaciją!

Daugiau įdomios ir naudingos informacijos apie Europos savanorišką tarnybą žemiau.

 

AC Patria Centro veiklą finansuoja: 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra iš Europos Sąjungos programos „Erasmus+“

Jaunimo reikalų departmenntas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministreijos

Kauno miesto savivaldybė  

Aukštyn

Kaip mes dirbame

Svarbūs ir metodai, kuriuos „A.C.Patria“ taiko dirbant su savanoriais.


Priimdami tarptautinius savanorius rūpinamės, kad tarnyboje jie jaustųsi fiziškai ir psichologiškai saugūs, tačiau taip pat mokytųsi savarankiškumo. Kiekvienas savanoris turi mentorių, su kuriuo vyksta reguliarūs susitikimai. Jų metu savanoris kalba apie savo suvokimus, iškilusias problemas, aptariamos „Jaunimo paso" kompetencijos, tokiu būdu savanoris įsivardija, ką jis tarnybos metu išmoko, kokių įgijo įgūdžių, kaip pasikeitė jo požiūris į tam tikrus dalykus. Mentoriai taip pat padeda konstruktyviau pažvelgti į galimybes konfliktinėse situacijose ar padeda, kai prireikia pagalbos ligos atveju.

 

Priimančios organizacijos taip pat glaudžiai bendradarbiauja su mentoriais – aptariamos įvairios situacijos, padedama savanoriui integruotis, konsultuojamasi, kai kyla sunkumų, iš visų sunkių situacijų kartu ieškome konstruktyvių išeičių, kompromisų. 

Nors ši individuali savanorių ugdymo forma ir reikalauja laiko, patirtis rodo, kad investicija atsiperka. Minėtos priemonės pateisina, nes „A.C.Patria“ koordinuojami savanoriai, net baigę tarnybą anksčiau, paprastai palieka šalį supratę daugybę vertingų dalykų apie save ir kitus. Savanorystės nutraukimas mūsų organizacijoje nebūna spontaniškas: iškilus sunkumams su savanoriu, svarstoma, ar tolesnė veikla yra prasminga tiek organizacijai, tiek savanoriui.

 

Problemą sprendžiame pakopomis, suteikdami grįžtamąjį ryšį, informuodami savanorį, kaip mes matome situaciją ir kokios yra perspektyvos.

Aukštyn

Vietinė savanorystė: programa "Jaunimo socialiniai metai"

Vietinės savanorystės programa „Jaunimo socialiniai metai"

 

Tai programa, besitęsianti ištisus metus, net jei neturime projekto finansavimo. „Jaunimo socialiniai metai" programa, skirta jaunimui (14-29m.), norinčiam išbandyti save savanorystėje. 

 

Programą sudaro praktinė ir ugdomoji dalys: savanoriška veikla pasirinktoje organizacijoje, seminarai, savanorių grupės susitikimai, individualios konsultacijos. 

♦ Pirmiausia padedame būsimam savanoriui rasti organizaciją. Kreiptis dėl susitikimo: jst.patria@gmail.com (Birutė). 

Organizacijų katalogas, kuriame rasite savanoriškos veiklos vietą: skaityti ČIA.

♦ Išsirinkus organizaciją galima prisijunti prie savanorių grupės, kuri formuojama rugsėjo-spalio pradžioje arba susitikti su savanorių mentore individualiai.

♦ Dalyvaujant programoje bei prisijungiant prie savanorių grupės yra organizuojami seminarai (savanorystės pradžioje bei pabaigoje).

♦ Baigus savanorystę norintiems išrašome pažymėjimą, liudijantį apie atliktą savanorišką veiklą.


TAIP PAT matydami didelį susidomėjimą savanoriška veikla tarp įvairaus amžiaus žmonių, teikiame konsultacijas ir vyresniems nei 29 m. amžiaus žmonėms, turintiems noro bei laiko savanorystei.


Aukštyn

Jaunimo savanoriška tarnyba

Nacionalinė savanorystė.

Projekto „Atrask save” veikla:  JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA

 

jst-logo-galutinis-150dpi.jpg (regular, 500x386)

Tai nacionalinės savanorystės programa.

Programos dalyviai: jauni 15-29 metų žmonės, kurie nedirba ir nesimoko.

Savanorystės trukmė: 3 mėnesiai.

Vieta: savanoriauti galima bet kuriame Lietuvos mieste.

Priimančių organizacijų paeiška galima čia: https://www.jaunimogarantijos.lt/lt/organizacijos-savanorystei

Kompensacijos: programos dalyviams finansuojamos kelionės išlaidos, maistpinigiai, kanceliarinės ir specialiosios priemonės, PSD (Privalomas sveikatos draudimas) bei būsto nuoma (jei savanoriaujama kitame mieste).

 

Kaip viskas vyksta? Reikia susisiekti su savanorių mentore Birute arba Betina (el.paštas: buksavanoriu@gmail.com, jst.patria@gmail.com, +370 600 19550). Savanoriaudamas jaunas žmogus mokosi neformaliu būdu, tai reiškia, kad atlikdamas praktinius, kūrybinius darbus įgyja tam tikrų įgūdžių, ugdo tam tikras kompetencijas. Patirtis apmąstoma reflektuojant ją susitikimų su mentoriumi metu. Savanorystės metu jauną žmogų lydi mentorius, kuris padeda išsirinkti organizaciją, aptarti veiklas, pasirašyti savanorystės sutartį ir kt. Jis yra tas žmogus, su kuriuo galima bet kada susisiekti ir konsultuotis savanorystės klausimais. Organizacijoje savanorį į veiklas įtraukia ir su organizacijos kultūra, kolektyvu supažindina kuratorius. Tai žmogus organizacijoje atsakinags už savanorius. Vyksta nuolatinis savanorio, mentoriaus ir kuratoriaus bendradarbiavimas.


Kodėl verta savanoriauti? Jaunas žmogus savanoriaudamas pritaiko teorines žinias praktikoje, išbando save saugioje aplinkoje, geriau pažįsta save, mokosi bendrauti ir bendradariauti, dirbti komandoje, kelti iššūkius ir juos įveikti, randa bendraminčių, yra reikalingas. Baigęs savanorystę savanoris gauna pažymėjimą (parengtas pagal jaunimo pasą „Youthpass“), patvirtinantį, kad tam tikrą laiką tam tikroje organizacijoje jaunuolis savanoriavo. Aprašomos savanorystės metu tobulintos kompetencijos, susiejant jas su konkrečia savanorio patirtimi. Tai naudinga rengiant gyvenimo aprašymą ir ieškant darbo, nes vis daugiau darbdavių savanorišką veiklą pripažįsta, vertina kaip vertingą, daug pasakančią apie žmogaus, ieškančio darbo, motyvaciją, atsakomybę, gebėjimus ir kt. 

 

PO - savanorius priimanti organizacija. Savanorius priimančios organizacijos priimdamos jaunus žmones taip pat turi galimybę mokytis, savanoris atneša naujų idėjų, minčių, geros nuotaikos.Organizacijų darbuotojai, dirbdami kartu su savanoriais, įgauna naujų specifinių įgūdžių, kurių nesuteikia mokymai, kvalifikacijos kėlimas. 

 

 

JST savanorių mentorės Almanė ir Birutė lankėsi Biržuose (2015m, rugpjūtis), vyko  „Atvirų durų dienų" renginys, skirtas jauniems žmonėms ir PO. Renginyje dalyvavo ir vietiniai žurnalistai, dalinamės reportažu, kuriame galima detaliau sužinoti apie „Jaunimo savanorišką tarnybą".Aukštyn

Mažiau galimybių turintys jaunuoliai (MGT)

Kas yra mažiau galimybių turintys jaunuoliai?

 

Mažiau galimybių turintys jauni žmonės – tai jauni žmonės, kurie turi mažiau galimybių nei jų bendraamžiai, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria tam tikrus sunkumus, išvardintus nuolat pildomame sąraše (žr. žemiau). Šios sąlygos ar sunkumai trukdo jauniems žmonėms efektyviai dalyvauti formaliajame ir neformaliajame ugdyme, pasinaudoti tarptautinio mobilumo, dalyvavimo ir įgalinimo galimybėmis, būti aktyviu piliečiu, integruotis į visuomenę bendrąja prasme.

 

Socialiniai sunkumai.

Jauni žmonės, kurie yra diskriminuojami dėl lyties, tautybės, religijos, seksualinės orientacijos, neįgalumo ir pan.;

Jauni žmonės su ribotais socialiniais įgūdžiais ar antisocialaus arba rizikingo seksualinio elgesio;

Jauni žmonės, esantys nesaugioje aplinkoje;

Buvę nusikaltėliai, buvę narkomanai ar alkoholikai;

Jauni ir/ar vieniši tėvai;

Našlaičiai;

Jauni žmonės iš išsiskyrusių šeimų.

 

Ekonominiai sunkumai.

 Jauni žmonės, turintys žemą gyvenimo lygį,mažas pajamas, priklausantys nuo socialinio aprūpinimo sistemos;

Ilgą laiką nedirbantys arba skurdžiai gyvenantys;

Jauni benamiai;

Jauni žmonės, prasiskolinę ar turintys finansinių problemų.

 

Negalia.

 Jauni žmonės su protine (intelektine, pažinimo, mokymosi), fizine, sensorine ar kita negalia.

 

Išsilavinimo sunkumai. 

Jauni žmonės, patiriantys mokymosi sunkumus;

Anksti palikę ar išmestieji iš mokyklos;

Žemos kvalifikacijos asmenys;

Prastai besimokantys ir dažnai nelankantys mokyklos jauni žmonės.

 

Kultūriniai sunkumai. 

Jauni imigrantai ar pabėgėliai arba kilę iš imigrantų ar pabėgėlių šeimos;

Jauni žmonės, priklausantys nacionalinėms ar etninėms mažumoms;

Jauni žmonės, patiriantys kalbinės adaptacijos ir kultūrinio įsitraukimo problemas.

 

Sveikatos problemos.

 Jauni žmonės, turintys chroniškų sveikatos problemų, sunkių ligų ar psichiatrinių sutrikimų;

Jauni žmonės, turintys psichinės sveikatos problemų.

 

Geografiniai sunkumai. 

Jauni žmonės iš tolimų ar kaimiškų vietovių;

Jauni žmonės, gyvenantys mažose salose ar periferiniuose regionuose;

Jauni žmonės iš miestų problematiškų rajonų;

Jauni žmonės iš vietovių, kuriose nepakankamai išvystytos paslaugos (ribotas viešasis transportas, menka infrastruktūra, apleistos vietovės).

 

Programos „Erasmus +“  veiksmas „Judumas mokymosi tikslais" yra skirta visiems, tad turi būti stengiamasi įtraukti į veiklą ir specialių poreikių turinčius jaunus žmones.
Programa siekia ne tik būti atvira visiems, bet taip pat tapti įrankiu, didinančiu mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių socialinį įtraukimą, jų aktyvų pilietiškumą ir įsidarbinimo galimybes ir taip prisidėti prie socialinės sanglaudos bendrąja prasme.

Aukštyn

Savanorių centro NAUJIENLAIŠKIAI

VšĮ „A.C.Patria“ Savanorių centras kiekvieną mėnesį leidžia NAUJIENLAIŠKIUS. 

mogeliuks-naujienlaikis-.jpg (mini, 196x58)

Aukštyn