LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Apie mus

 

sc.jpg (regular, 500x325)

 

“A.C. Patria” padeda jauniems žmonėms ir organizacijoms atrasti savanorystės galimybes Lietuvoje ir užsienyje, konsultuoja vietinės ir tarptautinės savanorystės klausimais.

Savanoriška veikla organizacijoje “A.C. Patria” turi gilias šaknis ir yra laikoma efektyviu įrankiu reiškiant aktyvų pilietiškumą.

 

Savanorių centras vysto dvi kryptis, tai vietinė ir tarptautinė savanorystė.

 

Vietinės savanorystės tikslas yra gerinti savanoriškos veiklos sąlygas Lietuvoje. Vietinė savanorystė yra skirta įvairaus amžiaus moksleiviams ir studentams, kurie trokšta savanoriauti Kauno organizacijose. Vietiniai savanoriai susitinka kartą per dvi savaites, jie taip pat gauna mokymus – pasiruošimo ir įsivertinimo seminarus, kur gali dalintis savo patirtimi, įvertinti atliktas veiklas, mokytis ir kurti ateities planus.

Jei nori tapti vietiniu savanoriu – rašyk Birutei į jst.patria@gmail.com arba tiesiog užsuk į Patrią.

 

Kita vietinės savanorystės dalis yra internetinė duomenų bazė www.buksavanoriu.lt . Šio tinklalapio tikslas – sukurti tinklą tarp savanorių  ir organizacijų ieškančių savanorių arba jaunų žmonių siekiančių tapti savanoriais. Kviečiame aplankyti šią duomenų bazę! Čia rasite organizacijų, kurios ieško savanorių katalogą.

 

Tarptautinė savanorystės programa – Europos solidarumo korpusas – apima savanorius iš užsienio, atliekančius Savanorišką tarnybą Lietuvoje ir lietuvius, kurie nori atlikti savanorišką veiklą užsienyje. “A.C. Patria” taip pat konsultuoja organizacijas Lietuvoje, kurios priima tarptautinius savanorius arba planuoja priimti ESK savanorius ateityje.

Jei norėtum atlikti tarptauinę savanorišką veiklą užsienyje, rašyk Indrei adresu esk.patria@gmail.com .

 

Jei norėtumėte priimti tarptautinius savanorius savo organizacijoje, kreipkitės į Marija adresu solidarity.patria@gmail.com.

 

Jei kyla klausimų arba savanorių centro veiklos tau aktualios, mūsų draugiškas kolektyvas suteiks visa tave dominančią informaciją!

Daugiau įdomios ir naudingos informacijos apie Europos solidarumo korpusą žemiau.

 

AC Patria Centro veiklą finansuoja: 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra iš Europos Sąjungos programos „Europos solidarumo korpuso“

Jaunimo reikalų departmentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kauno miesto savivaldybė  

Aukštyn

Kaip mes dirbame

Svarbūs ir metodai, kuriuos „A.C.Patria“ taiko dirbant su savanoriais.


Priimdami tarptautinius savanorius rūpinamės, kad tarnyboje jie jaustųsi fiziškai ir psichologiškai saugūs, tačiau taip pat mokytųsi savarankiškumo. Kiekvienas savanoris turi mentorių, su kuriuo vyksta reguliarūs susitikimai. Jų metu savanoris kalba apie savo suvokimus, iškilusias problemas, aptariamos „Jaunimo paso" kompetencijos, tokiu būdu savanoris įsivardija, ką jis tarnybos metu išmoko, kokių įgijo įgūdžių, kaip pasikeitė jo požiūris į tam tikrus dalykus. Mentoriai taip pat padeda konstruktyviau pažvelgti į galimybes konfliktinėse situacijose ar padeda, kai prireikia pagalbos ligos atveju.

 

Priimančios organizacijos taip pat glaudžiai bendradarbiauja su mentoriais – aptariamos įvairios situacijos, padedama savanoriui integruotis, konsultuojamasi, kai kyla sunkumų, iš visų sunkių situacijų kartu ieškome konstruktyvių išeičių, kompromisų. 

Nors ši individuali savanorių ugdymo forma ir reikalauja laiko, patirtis rodo, kad investicija atsiperka. Minėtos priemonės pateisina, nes „A.C.Patria“ koordinuojami savanoriai, net baigę tarnybą anksčiau, paprastai palieka šalį supratę daugybę vertingų dalykų apie save ir kitus. Savanorystės nutraukimas mūsų organizacijoje nebūna spontaniškas: iškilus sunkumams su savanoriu, svarstoma, ar tolesnė veikla yra prasminga tiek organizacijai, tiek savanoriui.

 

Problemą sprendžiame pakopomis, suteikdami grįžtamąjį ryšį, informuodami savanorį, kaip mes matome situaciją ir kokios yra perspektyvos.

Aukštyn

Vietinė savanorystė: programa "Jaunimo socialiniai metai"

Vietinės savanorystės programa „Jaunimo socialiniai metai"

 

Tai programa, besitęsianti ištisus metus, net jei neturime projekto finansavimo. „Jaunimo socialiniai metai" programa, skirta jaunimui (14-29m.), norinčiam išbandyti save savanorystėje. 

 

Programą sudaro praktinė ir ugdomoji dalys: savanoriška veikla pasirinktoje organizacijoje, seminarai, savanorių grupės susitikimai, individualios konsultacijos. 

♦ Pirmiausia padedame būsimam savanoriui rasti organizaciją. Kreiptis dėl susitikimo: jst.patria@gmail.com (Birutė). 

Organizacijų katalogas, kuriame rasite savanoriškos veiklos vietą: skaityti ČIA.

♦ Išsirinkus organizaciją galima prisijunti prie savanorių grupės, kuri formuojama rugsėjo-spalio pradžioje arba susitikti su savanorių mentore individualiai.

♦ Dalyvaujant programoje bei prisijungiant prie savanorių grupės yra organizuojami seminarai (savanorystės pradžioje bei pabaigoje).

♦ Baigus savanorystę norintiems išrašome pažymėjimą, liudijantį apie atliktą savanorišką veiklą.


TAIP PAT matydami didelį susidomėjimą savanoriška veikla tarp įvairaus amžiaus žmonių, teikiame konsultacijas ir vyresniems nei 29 m. amžiaus žmonėms, turintiems noro bei laiko savanorystei.


Aukštyn

Jaunimo savanoriška tarnyba

 

JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA

 

jst-logo-galutinis-150dpi.jpg (regular, 500x386)

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save. Veikla skirta jaunimui nuo 14 iki 29 m. Jaunuolis įsipareigoja savanoriauti 6 mėnesius pasirinktoje organizacijoje.

Organizacijoms – tai proga tapti akredituota savanorius priimančia organizacija, t.y. vieta, kurioje gali savanoriauti jaunas žmogus. Organizacija įsipareigoja savanoriui sudaryti 40 val. per mėnesį savanoriškos veiklos planą (grafiką), kuris atitiktų savanorio kompetencijas ir būtų prasmingas tiek savanoriui, tiek pačiai organizacijai.

Programos dalyviai: jauni 14-29 metų žmonės

Savanorystės trukmė: 6 mėnesiai.

Jaunuoliai norintys savanoriauti turi užsiregistruoti čia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWGUidqEoH8iX0OuPejEictVQ_d6Zje4Y6i6Tuo2e9n9HSOg/viewform

 

Nori sužinoti daugiau apie JST projekto savanoriškos veiklos galimybės Kaune susisiek su "A.C.Patria" savanorių centro JST mentorėmis Birutė ir Betina. 

 

Birutė Daugėlienė: 
Betina Gaertner

Daugiau informacijos gali rasti čia: https://www.jrd.lt/savanoryste/jst.

Aukštyn

Mažiau galimybių turintys jaunuoliai (MGT)

Kas yra mažiau galimybių turintys jaunuoliai?

 

Mažiau galimybių turintys jauni žmonės – tai jauni žmonės, kurie turi mažiau galimybių nei jų bendraamžiai, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria tam tikrus sunkumus, išvardintus nuolat pildomame sąraše (žr. žemiau). Šios sąlygos ar sunkumai trukdo jauniems žmonėms efektyviai dalyvauti formaliajame ir neformaliajame ugdyme, pasinaudoti tarptautinio mobilumo, dalyvavimo ir įgalinimo galimybėmis, būti aktyviu piliečiu, integruotis į visuomenę bendrąja prasme.

 

Socialiniai sunkumai.

Jauni žmonės, kurie yra diskriminuojami dėl lyties, tautybės, religijos, seksualinės orientacijos, neįgalumo ir pan.;

Jauni žmonės su ribotais socialiniais įgūdžiais ar antisocialaus arba rizikingo seksualinio elgesio;

Jauni žmonės, esantys nesaugioje aplinkoje;

Buvę nusikaltėliai, buvę narkomanai ar alkoholikai;

Jauni ir/ar vieniši tėvai;

Našlaičiai;

Jauni žmonės iš išsiskyrusių šeimų.

 

Ekonominiai sunkumai.

 Jauni žmonės, turintys žemą gyvenimo lygį,mažas pajamas, priklausantys nuo socialinio aprūpinimo sistemos;

Ilgą laiką nedirbantys arba skurdžiai gyvenantys;

Jauni benamiai;

Jauni žmonės, prasiskolinę ar turintys finansinių problemų.

 

Negalia.

 Jauni žmonės su protine (intelektine, pažinimo, mokymosi), fizine, sensorine ar kita negalia.

 

Išsilavinimo sunkumai. 

Jauni žmonės, patiriantys mokymosi sunkumus;

Anksti palikę ar išmestieji iš mokyklos;

Žemos kvalifikacijos asmenys;

Prastai besimokantys ir dažnai nelankantys mokyklos jauni žmonės.

 

Kultūriniai sunkumai. 

Jauni imigrantai ar pabėgėliai arba kilę iš imigrantų ar pabėgėlių šeimos;

Jauni žmonės, priklausantys nacionalinėms ar etninėms mažumoms;

Jauni žmonės, patiriantys kalbinės adaptacijos ir kultūrinio įsitraukimo problemas.

 

Sveikatos problemos.

 Jauni žmonės, turintys chroniškų sveikatos problemų, sunkių ligų ar psichiatrinių sutrikimų;

Jauni žmonės, turintys psichinės sveikatos problemų.

 

Geografiniai sunkumai. 

Jauni žmonės iš tolimų ar kaimiškų vietovių;

Jauni žmonės, gyvenantys mažose salose ar periferiniuose regionuose;

Jauni žmonės iš miestų problematiškų rajonų;

Jauni žmonės iš vietovių, kuriose nepakankamai išvystytos paslaugos (ribotas viešasis transportas, menka infrastruktūra, apleistos vietovės).

 

Programos "Europos solidarumo korpuso" veiksmai yra skirta visiems, tad turi būti stengiamasi įtraukti į veiklą ir specialių poreikių turinčius jaunus žmones.
Programa siekia ne tik būti atvira visiems, bet taip pat tapti įrankiu, didinančiu mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių socialinį įtraukimą, jų aktyvų pilietiškumą ir įsidarbinimo galimybes ir taip prisidėti prie socialinės sanglaudos bendrąja prasme.

Aukštyn

Savanorių centro NAUJIENLAIŠKIAI

VšĮ „A.C.Patria“ Savanorių centras reguliarai leidžia NAUJIENLAIŠKIUS. 

mogeliuks-naujienlaikis-.jpg (mini, 196x58)

Aukštyn