LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Apie mus

Šiame centre patyrę specialistai konsultuoja:

  1. - darbo su jaunimu klausimais;

  2. - atviro darbo klausimais;

  3. - darbo su grupėmis klausimais;

  4. - savanoriškos veiklos klausimais;

  5. - tarpkultūrinio mokymosi temomis. 


Darbo sėkmę užtikrina tai, jog mokymų metu perduodama informacija nėra vien tik perskaityta teorija, tačiau ji yra nuolat atnaujinama bei patikrinama kasdienėje praktinėje veikloje.

Paskutiniai metodinio centro atlikti darbai:


Edukacinis užsiėmimas apie savanorystę, užsakovas: VšĮ “Oratorių mokykla” , trukmė  4 val., 2016 liepos 19 d. Mokymus vedė savanorių centro mentorės.


Mokymai apie savanorystę bendruomenėje, užsakovas: Dupulčių kaimo bendruomenė "Dupulčiai , trukmė  8 val., 2016 birželio 11 d. Mokymus vedė savanorių mentorė Almanė Pakrijauskaitė.


Mokymai apie savnorystę, užsakovas: Baublių kaimo bendruomenės centras, trukmė  8 val., 2016 birželio 10 d. Mokymus vedė savanorių mentorė Almanė Pakrijauskaitė.

Pranešimas “Jaunuolių savarankiškumo ugdymas lydimajame būste. Institucinės globos pertvarkos klasterio kūrimo Kauno regione apskrito stalo diskusija, 2016 birželio 7 d. pranešimą skaitė Kristina Mačiulytė  

Mokymai „Savanorystė: kas ir kaip?", užsakovas: Gargždų socialinių paslaugų centras, trukmė 12val., mokymų programa (savanorystė, savanorystė su vaikais: savanoris ir patirtis, įgūdžių ir kompetencijų įsivertinimas ir pripažinimas, savanorio tikslai ir galimybės, savanorio motyvacija, lydėjimas ir palaikymas organizacijoje, kuratoriaus ir mentoriaus vaidmuo, savanorystės organziacijoje vizija), 2016m. birželio 6-7d. Mokymus vedė savanorių mentorė Birutė Taraskevičiūtė.

Mokymai „Savanorystė: kelias į visuomenę ir karjeros link", užsakovas: Kalvarijos vietos veiklos grupė, trukmė 4val., mokymų programa (savanorystės galimybės, procesas, savanorystė - neformalus mokymasis, savanorystė ir karjera, savanorio tikslai), 2016 birželio 3d. Mokymus vedė savanorių mentorė Birutė Taraskevičiūtė.

Pranešimas “Plėtra ir tęstinumas: kaip pasirengti darbui su jaunuoliais?”. VšĮ “Šeimos savntykių institutas” organizuota baigiamoji projekto praktinė konferencija „Darbas su vaikais ir jaunimu: saugus ir lygiavertis santykis įgalina“, 2016 balandžio 21 d. pranešimą skaitė Kristina Mačiulytė  

Pranešimas Kauno kolegijoje, renginyje Karjeros diena'15". Tema: „Savanorystė: kas, kaip, kodėl?", 2015-11-19. Pranešimą skaitė savanorių mentorė Birutė Taraskevičiūtė.

Mokymai VDC, VDC su AJE, AJC darbuotojų ir savanorių kompetencijų kėlimas”, užsakovas: partneris „Šeimos santykių institutas“, trukmė: 80 ak.val. mokymų programa, 224 ak.val. mokymams, 10 ak.val. supervizija, 2014 spalis – 2016 balandis. Lektoriai: Rita Škriadaitė, Kristina Mačiulytė, Milda Lukoševičiūtė, Edvinas Vrubliauskas.Daugiau apie mokymus rasite čia

Mokomojo vizito dalis Individualus darbas atvirame jaunimo centre”, užsakovas: Jaunimo reiklaų departamentas, trukmė: 3 val., 2015 birželio 17 d. Lektorės: Vaida Žliobaitė, Kristina Mačiulytė.

 

Paskaita Europos dienos proga. Tema: „Jaunimo savanorystė ES“. Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos bibliotekoje, Senamiesčio padalinys, 2015 m. gegužės 8 d., Kaunas. Paskaitą skaitė: Almanė Pakrijauskaitė ir Ana Maria Gongadze.

 

Pranešimas konferencijoje „Darbas su niekur nedirbančiu, nesimokančiu ir mokymuose nedalyvaujančiu jaunimu Vilniaus miete“. Tema: „Darbas su NEET‘ais „A.C. Patrijos" savarankiškumo ugdymo centre „Kitaip“, užsakovas: Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“; 2015 gegužės 7 d., Vilnius. Pranešimą skaitė: Inga Rusinaitė-Vaitkuvienė.

 

IV daugiafunkcių centrų tinklo susitikimas. Paskaita Kaip dirbti su savanoriais". Užsakovas: Ugdymo plėtotės centras, projektas „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“, trukmė 2 val., 2015 kovo 2-3 d., Kaunas. Lektorės: Milda Lukoševičiūtė, Almanė Pakrijauskaitė. https://www.youtube.com/watch?v=GZ3g4mueE88

 

Savanorystė: Actio Catholica Patria pavyzdys“ mokymuose Savanorių gebėjimų stiprinimas”, užsakovas: „Beigelių krautuvėlė“, trukmė 2 val., 2015 vasario 28 d.. Lektorė: Milda Lukoševičiūtė.


Pranešimas konferencijoje „Kartu prieš smurtą“, tema: „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo praktika dirbant su jaunimu“ , užsakovas: Kauno miesto savivaldybė, 2015 m. vasario 18-19 d., Kaunas. Pranešimą skaitė: Kristina Mačiulytė.


Pranešimas konferencijoje „Jaunimas globalioje visuomenėje: pokyčiai ir iššūkiai“, pranešimo tema: „Kam jaunuoliams tas atviras jaunimo centras“, užsakovas: Vytauto Didžiojo universitetas, JRD. 2014 lapkričio 26 d., Kaunas. Pranešimą skaitė Kristina Mačiulytė. 


Praktiniai seminarai lydimųjų būstų darbuotojams”, trukmė: 16 val., 2014 m. kovo 6 d., gegužės 15 d. Grupių ir diskusijų moderatoriai: Edvinas Vrubliauskas, Inga Rusinaitė – Vaitkuvienė, Gintarė Urbonienė katu su socialinio darbo eksperte iš Olandijos L.G. van Weezel. 

 

Mokymai „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra per savanoriškos veiklos stiprinimą bibliotekose/ „Bibliotekos jaunimui, užsakovas: Asmenybės raidos centras, trukmė: 56 akad.val. dviejų grupių mentoriams ir 32 akad.val. vienai grupei mentorių, 2013, spalio-lapkričio mėn. Lektoriai: Almanė Pakrijauskaitė ir Betina Gaertner.

 

Seminaras Interaktyvus partnerystės kūrimas", kuriame buvo aptartos mažiau galimybių turinčio jaunimo savanoriavimo galimybės, vykdytas įgyvendinant „Make short-term sustainable’’ projektą. 2013, kovo 8 - 14 d. Lektoriai: Rita Škriadaitė ir Vita Pavilonytė-Seeman. 

 

Pranešimas konferencijoje „Savanoriškos veiklos dabartis ir perspektyvos, tema „VšĮ Actio Catholica Patria patirtis dirbant su savanoriais“, užsakovas: Kretingos informacijos ir mokymo centras. 2012, gruodžio 14 d., Klaipėda. Pranešimą skaitė Rita Škriadaitė. 

 

Susitikimas „Veiklos ir programos jaunimui „Actio Catcholica Patria“ ir atvirame centre „Vartai“, užsakovas: Klaipėdos atviros erdvės jaunimo centras, trukmė 4 val., 2012, gruodžio 11 d. Lektoriai: Rita Škriadaitė ir Indrė Maršantaitė.

 

Susitikimas „Supažindinti rajono savivaldybės administraciją, rajono tarybos narius, pedagogus ir jaunimą su atviru darbu bei jo principais, užsakovas: Šakių rajono tarybos narys Darius Mikelionis, trukmė 2 val., 2012, gruodžio 6 d. Lektorė Kristina Mačiulytė.

 

Susitikimas skirtas supažindinti su atviru darbu su jaunimu ir jo pincipais, užsakovas: Lazdijų Jaunimo reikalų koordinatorė Agnė Linykaitė, trukmė  2 val., 2012, lapkričio 20 d. Lektorė Kristina Mačiulytė.

  

Pranešimas konferencijoje „Kultūros animacija Lietuvoje: kas tai?“, temos: „Nevyriausybinės organizacijos kaip kultūros animatoriai" ir  „Atviro darbo su jaunimu perspektyvos“, užsakovas: Vytauto Didžiojo universitetas. 2012, lapkričio 16 d., Kaunas. Pranešimą skaitė Indrė Maršantaitė.

  

Susitikimas „Savanoriška veikla organizacijose, užsakovas: Kretingos moterų mokymo ir informavimo centras, 2012 lapkričio 9 - 10 d. Lektoriai: Indrė Maršantaitė ir Eglė Labutytė.

 

Susitikimas, skirtas supažindinti Vilniaus jaunimo klubų atstovus su atviru darbu ir jo principais, užsakovas: Vilniaus jaunimo reikalų koordinatorius Jonas Laniauskas, trukmė 2 val., 2012, lapkričio 6 d. Lektoriai: Rita Škriadaitė, Indrė Maršantaitė ir Kristina Mačiulytė.   

 

Seminaras „Savanoriška veikla: apibrėžimas, formos ir galimybės", užsakovas: Šakių raj. žmonių su negalia sąjunga, trukmė 5 val. 2012, birželio 12 d. Lektoriai: Eglė Labutytė ir Milda Lukoševičiūtė.  

 

Neformalaus ugdymo užsiėmimai ,,Mentor Lietuva" prevencinė sporto stovykla, užsakovas: ,,Mentros Lietuva", trukmė 7 dienos, 2012 birželio 8-14 d. Lektroriai: Kristina Mačiulytė ir Edvinas Vrubliauskas.

 

Susitikimas „Savanoriška veikla Lietuvoje ir Europoje, užsakovas: Kretingos gimnazija, trukmė 1 val., 2012, gegužės 21 d. Lektorė Milda Lukoševičiūtė.  

 

Grupinio darbo užsiėmimai Berniukų gebėjimų stiprinimas Lietuvoje”, užsakovas: Dingusių žmonių šeimų paramos centras, trukmė 9 mėnesiai. Nuo 2012 05 01 iki 2013 03 15, Lektoriai: socialinis darbuotojas Edvinas Vrubliauskas, psichologas Andrius Katarskis.


Konferencija/priėmimas „Atviri jaunimo centrai ir erdvės“, tema „Atviri jaunimo centrai ir erdvės“. „Vartuose" lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministras Donatas Jankauskas ir įvairių miestų merai, 2012, vasario 2 d., Kaunas. Atsakingi asmenys: Indrė Maršantaitė, Edvinas Vrubliauskas ir Rita Škriadaitė.

 

Susitikimas, skirtas supažindinti Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojus bei jaunimo klubus su atviru darbu su jaunimu, užsakovas: Vilniaus jaunimo reikalų koordinatorius Jonas Laniauskas, trukmė 2 val., 2011, lapkričio 18 d. Lektoriai: Lina Daugėlaitė ir Edvinas Vrubliauskas. 


Įgyvendintas projektas „Mokymų kursų organizavimas jaunimo savanorišką veiklą plėtojančioms organizacijoms“, finansuojamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Mokymai vykdyti 2011 m. rugsėjo-lapkričio mėn. 12 skirtingose savivaldybėse organizacijoms, dirbančioms su jaunais savanoriais. Organizuoti dviejų dienų mokymai Panevėžyje, Kaišiadoryse, Šiauliuose, Vilniuje, Kaune, Alytuje, Klaipėdoje, Mažeikiuose, Vilkaviškyje, Marijampolėje, Utenoje ir Telšiuose.

 

Pranešimas konferencijoje „Vaikai ir jaunimas ir psichoaktyvios medžiagos: vartojimas ir prevencijos galimybės“, tema „Jauno žmogaus identitetas - iššūkis pedagoginiam darbui. Naujos darbo su jaunimu formos“. 2009, lapkričio 17, Prienai. Pranešimą skaitė Rita Škriadaitė. 

 

Susitikimas „Savanorių teisės, pareigos ir atsakomybės“, užsakovas: Šeimos centras, trukmė 2 val., 2009 m., spalio 27 d. 

 

Seminaras „Komunikacijos tarp mentorių ir jų globotinių pagerinimas“, užsakovas: asociacija „Mentor Lietuva“, trukmė 6 valandos, 2009, birželio 4 diena. 

 

Pranešimas konferencijoje „Subkultūriniai gyvenimo stiliai“, tema „Subkultūrinis jaunimas- iššūkis pedagoginiam darbui“, užsakovas: Vytauto Didžiojo universitetas. 2009 gegužės 30 d., Kaunas. Pranešimą skaitė Rita Škriadaitė. 

 

Informaciniai pranešimai apie savanorystės galimybes Lietuvoje ir užsienyje, Aušros gimnazijoje 10-12 klasės moksleiviams, 2009 m. kovo 19 d.

 


 


 


 

 

  

 

 Aukštyn